Havsbaserad vindkraft olönsam

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning genom stabil och trygg modern kärnkräft, är extremt olönsam.

Cornucopia