Årsberättelse för FSL

Den 23 mars höll FSL årsmöte. Styrelsen omvaldes oförändrad. I denna “Årsberättelse för 2018“ kan ni läsa en sammanfattning av föreningens verksamhet 2018, exempelvis en sammanställning av alla debattartiklar under året 2018 och fram till idag.

Årsberättelse FSL 23 mars 2019