Lokalföreningar

Fri Natur Stömneskog
Rädda fäbodmil. Sundborn
Fårholens samfällighetsf
Rättvis Vind i Holaveden
F Finnskogsriket
F Stoppa Vindkr V Kinnes
FSL Ölme Lokalavd.
Föreningen Vi
God Livsmiljö i Hylte
Kulturmiljöf i Grönby-Sö
Stöttingfjällets Miljösk
Ängersjö byalag
Grimsås vindpark
Alefjälls Naturskyddsför