Lokalföreningar

Fri Natur Stömneskog
Rädda fäbodmil. Sundborn
Fårholens samfällighetsf
Rättvis Vind i Holaveden
F Finnskogsriket
F Stoppa Vindkr V Kinnes
FSL Ölme Lokalavd
Föreningen Vi
God Livsmiljö i Hylte
Föreningen Greger Andersson
Rädda Hallandskusten
Stöttingfjällets Miljösk
Wittsjöbygden mot vindkr
Alefjälls Naturskyddsför
Ängersjö byalag