Lokalföreningar

Ängersjö byalag

Wittsjöbygden mot vindkraft

Vision Jungfrukusten

Stöttingfjällets Miljöskydd

Rättvisa Vindar Norra Östergötland

Rättvis Vind i Holaveden

Rädda Hallandskusten

Kulturmiljöf i Grönby-Sörby

God Livsmiljö i Hylte

Föreningen Vi

Fårholens samfällighetsförening

FSL Ölme Lokalavd

Fri Natur Stömneskog

F Finnskogsriket

Alefjälls Naturskyddsförening