Sök
Nyhetsnotiser
Svensk Vindenergi förväntar sig att vindkraftproduktionen ökar
2017-10-12 23:41

Tack vare att vindkraften nu har blivit så billig och de långsiktiga spelreglerna är tydliga, har investeringstakten återigen ökat, enligt VD för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi optimistisk

Statskraft Södra Vindkraft drar ner verksamheten
2017-10-12 23:25

Statskraft Södra Vindkraft avbryter tio av sina elva projekt, pga att lönsamheten i dessa inte är tillräckligt attraktiv. Projekten ska nu säljas alternativt avvecklas.

Olönsamt

Föreningar tar strid mot vindkraft
2017-10-12 23:05

Fågelinventeringen som utförts på uppdrag av vindkraftsbolaget är undermålig enligt klagandena. Det är ett problem att det är exploatören som upphandlar ornitolog-konsulten.

Rikt fågelliv hotas


Striden mellan fossilt och förnyelsebart
2017-10-12 22:47

Resonerande artikel om fossila bränslen vs. förnyelsebar energi.

Dynamiken mellan fossilt och förnyelsebartKommunerna omyndigförklaras
2017-10-12 22:36

Tänk om, börja om från början. Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor. Vindkraft håller inte för ett enda av dessa krav.

Tänk om

Svensk Vindkraftförening pessimistisk
2017-10-12 22:08

Elcertifikatsystemets uppbyggnad ger inte förtroende för långsiktiga affärer. Internationella investerare tittar på Sverige, men frågan är bara hur lång tid det tar innan de uppdagar att kalkylerna inte kommer att gå ihop, enligt Vindkraftföreningen.

Förödande för investerarna


Klokt beslut av centerstämman (FSL debattartikel)
2017-10-10 15:09

Inte ens för gamla bondeförbundare är det lätt att sitta på två hästar samtidigt. På partistämman gick Centern i närkamp med en inneboende motsättning - den kommunala vetorätten i vindkraftfrågor.

Självstyret prioriteras

Centern förefaller rädda det kommunala vindkraftvetot
2017-10-04 11:21

I söndags beslutade Centerns stämma att säga nej till kravet att ta bort det kommunala vetot. I riksdagen blir då 190 mandat för vetots bevarande (M, C, L, Kd samt Sd), medan 159 emot (S, Mp och V) om alla följer partilinjen. Nu följer proposition och förhandlande. Centern håller fast vid lokalt självstyre.


Närodlat

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-09-12 17:50
Skövde - staden vid de stora dagbrotten.
Utan genombrott för energilagring kommer sol-och vindkraften globalt att bromsa upp
2017-08-31 13:52

Professor vid Handelshögskolan i Oslo menar att den globala tillväxten av sol-vindkraft kommer att avlösas av en utplaning, eventuellt senare nedgång, om inte ett genombrott för energilagring sker. Fortsatt subventionering kommer att krävas.

global utplaning

Delaktighet utan att få bestämma (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:32

Miljöpartiets känslokyla inför naturens skönhetsvärden säger oss något djupare om partiet.

Decentralisering enligt Mp

Det kommunala vetot (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:25

FSL försvarar det kommunala vetot.

FSL artikel

MP kommenterar vetofrågan
2017-08-29 20:11

I de flesta fall är påverkan på naturvärden mycket liten, skriver Lise Nordin från Miljöpartiet.

Ledarskap för klimatet

Centern kommenterar vetofrågan
2017-08-29 19:56

För Centerns del är det viktigt med kommunal beslutanderätt, också kring vindkraft, skriver Centerns Rickard Nordin.

Kommunalt veto viktigt


Arise vill dra ner på bulermätningarna
2017-07-27 10:33

Vindkraftbolaget Arise vill minska på bullermätningarna i Oxhultparken vid Hishult. Man vill även slippa imissionsmätningarna vid de närmaste bostadshusen.

Någon annans ansvar

Nyhetsartiklar

Här kan du läsa aktuella artiklar och kommentera dessa.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 81 - 90 av 146.

Storförlust för Rabbalshede Kraft AB

2013-03-02 - NYHETSARTIKLAR. Storförlust för Rabbalshede Kraft AB Bokslutskommunikén tänder ett antal varningslampor. Nettoomsättningen uppgick till 85 269 (91 207) tkr. Resultatet innebar en förlust om Läs mer   KommentarerKommentarer

Eolus har problem

2013-03-01 - NYHETSARTIKLAR. Eolus har problem Eolus Vind AB har lämnat sitt årsbokslut för 2011/2012 och Q1 2012/2013, se bla här. En snabbtitt på de redovisade siffrorna tänder varningslamporna! Om verksamhetens huvudsakliga intäkter, från försäljning av vindkraftverk, vindkraftsel Läs mer   KommentarerKommentarer

Vindkraftens smutsiga baksida

2013-02-26 - NYHETSARTIKLAR. Vindkraftens smutsiga baksida Vindkraften är inte så ren som det ofta hävdas. Bakom de glättiga fasaderna finns en baksida som inte så ofta visas och som dessutom tigs ihjäl av miljöorganisationerna. Det handlar om sällsynta jordartsmetaller som är en viktig beståndsdel i Läs mer   KommentarerKommentarer

Vindkraften - värdelösare än vanligt

2013-02-22 - NYHETSARTIKLAR. Vindkraften - värdelösare än vanligt Svenska Kraftnäts redovisning av kraftbalansen 2013-02-22 Vindkraften visar sig ånyo från sin mest värdelösa sida.Kärnkraften arbetar på 92 % av sin kapacitet, vilket Läs mer   KommentarerKommentarer

Vikaskogen räddad

2013-02-19 - NYHETSARTIKLAR. Vikaskogen räddad Regeringen beslöt 13-02-14 att Triventus inte får bygga vindkraftsparken i Vikaskogen. Detta genom att avslå Triventus överklagande av Mark Enligt regeringens beslut, undertecknat av miljöministern Läs mer   KommentarerKommentarer

Kommentar till Kaliber

2013-02-17 - NYHETSARTIKLAR. Kommentar till Kaliber i P1 Låt oss konstatera att det är bra att riksmedia nu tar upp den landsomfattande förstörelsen av landsbygden som nu sker i samband med vindkraftsutbyggnaden. Låt oss också konstatera att vi sannolikt aldrig kommer att b Läs mer   KommentarerKommentarer

Värdelös vindkraft

2013-02-16 - NYHETSARTIKLAR. Värdelös vindkraft Det är inte svårt att hitta tillfällen när vindkraften visar sitt rätta ansikte. Så här har det många gånger sett ut i vinter. Svenska Kraftnäts bild ärVindkraften redovisar en effektivitet om 9 % av den ins Läs mer   KommentarerKommentarer

Utför för Arise Windpower

2013-02-15 - NYHETSARTIKLAR. Utför för Arise windpower Här följer några Omsättningen ökar och resultatet faller brant utför, ned i röda siffror. Årsresultatet före skatt är en förlust om 22 miljoner, 87 Läs mer   KommentarerKommentarer

Vindkraften sänker värdet på mark i Australien

2013-02-02 - NYHETSARTIKLAR. Vindkraften sänker värdet på mark i Australien Från The Australian South Gippslands kommunfullmäktige i Victoria, Australien, har erkänt att en planerad vindkraftspark har minskat markvärdet för en av grannarna och har därför gått med på att taxeringsvärdet bör Läs mer   KommentarerKommentarer

Märklig rapport från IEA

2013-01-26 - NYHETSARTIKLAR. Märklig rapport från IEA 13000 nya vindkraftverk i Norden fram till år 2050 för att klara det koldioxidfria samhället. Så lyder rapporten i vecka 4 från International Energy Agency. Var ska de stå och verka? Rapporten innehåller en mängd frågetecken vilka beskrivs Läs mer   KommentarerKommentarer

Visar sida 9 av 15.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design