Sök
Nyhetsnotiser
Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Decentralisering av makt och inflytande (FSL debattartikel)
2017-11-26 14:53

Centern förefaller hålla fast vid lokalt självstyre vad avser vindkraft, till skillnad från de rödgröna partierna. Det är ett klokt ställningstagande. Motsatt synsätt skulle vittna om ett bekymmersamt storstadsperspektiv.

Klokt av Centern

Havsvindkraft utanför Skånes kuster: Nej tack! (FSL debattartikel)
2017-11-25 09:22

Vem äger horisonten? Vem vill att den snurrar? Stora delar av sydkusten kommer att känna av denna ljudförorening. Jobben hamnar i huvudsak i andra länder. Låt sydkusten utvecklas på annat sätt än med förstörelse av sin största tillgång, en orörd horisont !

Fagra löften- förstörd horisont

Statoils nya gigantprojekt i Nordsjön
2017-11-25 00:41

Norska Statoil har öppnat sin stora havspark Dudgeon 35 kilometer utanför England i Nordsjön. Projektet är ett samarbete mellan Statskraft, Statoil och Masdar från Abu Dhabi. Andra danska och tyska exploatörer planerar enligt uppgift havsvindprojekt utan subventioner.

67 vindturbiner


Mariestad överklagar vindkraftpark
2017-11-24 23:56

Miljöprövningsdelegationen har godkänt 12 vindkraftverk i Mariestad. Den lokala föreningen StopVäk har överklagat beslutet, tillsammans med FSL. Nu överklagar även Mariestads kommun.

Trångt på överklagarbänken

Tranås Energi avslutar vindkraftprojekt
2017-11-24 23:22

Tranås Energis styrelse har fattat beslut om att avsluta det pågående vindkraftprojektet i Ydre. Protester från närboende och osäkerhet om projektets lönsamhet ligger bakom beslutet.

FSL gratulerar Tranåsborna

Vindkraftverk förstör riksintresset Komosse
2017-11-21 17:00

En stor del av Komosse nära Ulricehamn utgör Riksintresse för friluftsliv. Mossen har en horisont nästan helt obruten av mänsklig exploatering. Vattenfall vill uppföra 25 vindkraftverk i närheten. Vindkraftverken skulle dominera utsikten från mossen åt väster och radikalt påverka upplevelsen av opåverkad natur.

Unikt för landsdelen


Hultfreds kommun tvingas skjuta till flera miljoner
2017-11-17 22:29

Vindkraftbolaget Emåbygdens vind är rejält förlusttyngt, och nu får Hultsfreds kommun ta fram fyra miljoner ur egen ficka.

Vem sa att smålänningar var snåla?

Dyrt att göra fel


Vindkraft och lokal demokrati (FSL debattartikel)
2017-11-15 15:44

Hos vindindustrin styr branschintresset, medan demokratiska värden är sekundära.

förnuftets röst från Göteborg
Regjeringen bör satse på havvind
2017-11-13 12:43

Norsk rapport föreslår att regeringen bör "legge frem en ambisiös nasjonal strategi for norsk deltakelse i det internasjonale havvindmarkedet med et spesielt fokus på lösninger for flytende havvindteknologi".

Norska havsvindplaner

Immunitet mot konkurs ?
2017-11-12 14:16

Feltimade och misslyckade investeringar ska enligt skribenten ha i praktiken immunitet mot konkurs. Höjd kvotkurva och särskild stödfond föreslås för vindkraften.

Varvspolitiken från 70-talet i repris ? Nils G Åsling återuppstånden ?

Varvspolitiken i repris ?

Bevara kommunernas självbestämmande och vetorätt !
2017-11-12 12:44

Den kommunala vetorättens vara eller icke vara är ute på remiss. Den går sammanfattningsvis ut på att kommunernas vetorätt om vindkraft ska bort och att staten ska bestämma mer. Det skulle bli förödande, skriver KD:s gruppledare i Kristianstad.

Kommunalt självstyre hotas

Nyhetsartiklar

Här kan du läsa aktuella artiklar och kommentera dessa.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 71 - 80 av 146.

Vindkraftens effekt helt otillräcklig

2013-08-15 - NYHETSARTIKLAR. Vindkraftens effekt är helt otillräcklig Svenska Kraftnäts rapport ”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2012/2013 och 2013/2014, En rapport till Näringsdepartementet”, som publicerades 2013-08-13, bl.a. en inblick i farorna för Läs mer   KommentarerKommentarer

På Miljödepartementet

2013-07-12 - NYHETSARTIKLAR. Uppvaktning av Regeringen Läs mer   KommentarerKommentarer

Kärnkraft 2050

2013-05-18 - NYHETSARTIKLAR. Rapport från ”Kärnkraft 2050”, seminarium på KVA 2013-05-16 Björn Törnvall deltog i Kungliga Vetenskapsakademiens seminarium om kärnkraft 2013-05-16. Här är hans rapport. Rapporten utgör Björns personliga reflektioner. Här följer rapporten: Seminariet had Läs mer   KommentarerKommentarer

Arise Windpowers delårsrapport för Q1 2013

2013-05-02 - NYHETSARTIKLAR. Arise Windpower AB:s delårsrapport för Q1, 2013 Oförändrat resultat för koncernen jämfört med Q1 2012, men flera varningstecken. Läs även här Relativt höga priser på el under det vindfattiga och kalla första kvartalet 2013, högre priser på elcertifikat, en inräknad re Läs mer   KommentarerKommentarer

Mera ner för Rabbalshede

2013-04-25 - NYHETSARTIKLAR. Mera ner för Rabbalshede Kraft AB Här finnsKoncernens totalresultat för Q1 2013 var en förlust om 4,262 Mkr, 11,314 Mkr sämre än Q1 2012 i en korrekt jämförelse, eftersom bolaget beslutat utöka avskrivningstiden för s Läs mer   KommentarerKommentarer

Det gröna elsystemet i EU

2013-04-14 - NYHETSARTIKLAR. Det gröna elsystemet i EU Diskussionen om ”Smart grids” och ”Det nya gröna elsystemet” måste lyftas fram ännu bättreSenast var Sven Börjesson ute i Ekot Läs mer   KommentarerKommentarer

Nya rapporter från Svenska Kraftnät

2013-03-25 - NYHETSARTIKLAR. Nya rapporter från Svenska Kraftnät Svenska kraftnät har i två nyutkomna rapporter gett sin syn på vindkraftens påverkan på elnätet samt redovisat en investerings- och finansieringsplan för 2014-2016. Jag redovisar här lite från varje rapport som ni kan hitta i de Läs mer   KommentarerKommentarer

Årsmötet 2013

2013-03-17 - NYHETSARTIKLAR. Årsmötet 2013 Föreningen Svenskt Landskapsskydds årsmöte 2013 genomfördes den 16/3 i Arena Skövde. Årmötesförhandlingarna genomfördes på ett stadgeenligt sätt och fyllnadsval till styrelsen genomfördes. Ekonomi och verksamhet visades vara i mycket god ordning och den gamla styrelsen Läs mer   KommentarerKommentarer

Sydvästlänken

2013-03-10 - NYHETSARTIKLAR. Sydvästlänken Detta ärende har nu i många år rullat i rättsinstanserna och slutade med en muntlig förhandling hos Högsta Förvaltningsdomstolen den 7 februari 2013. Dom har nu avkunnats i ärendet, i denna blev vi avisade och rätten gick helt på regeringens Läs mer   KommentarerKommentarer

Det dummaste jag någonsin hört

2013-03-06 - NYHETSARTIKLAR. Det dummaste jag någonsin hört Ibland är politikers inkompetens så bottenlös att man bara häpnar. Anna-Karin Hatt lördagsintervju i radion 23 febr 2013: ”Vindkraftens förträfflighet består främst av att vi ska slippa vara beroende av den osäkra vattenkraften och kärnkrafte Läs mer   KommentarerKommentarer

Visar sida 8 av 15.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design