Sök
Nyhetsnotiser
Svensk Vindenergi förväntar sig att vindkraftproduktionen ökar
2017-10-12 23:41

Tack vare att vindkraften nu har blivit så billig och de långsiktiga spelreglerna är tydliga, har investeringstakten återigen ökat, enligt VD för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi optimistisk

Statskraft Södra Vindkraft drar ner verksamheten
2017-10-12 23:25

Statskraft Södra Vindkraft avbryter tio av sina elva projekt, pga att lönsamheten i dessa inte är tillräckligt attraktiv. Projekten ska nu säljas alternativt avvecklas.

Olönsamt

Föreningar tar strid mot vindkraft
2017-10-12 23:05

Fågelinventeringen som utförts på uppdrag av vindkraftsbolaget är undermålig enligt klagandena. Det är ett problem att det är exploatören som upphandlar ornitolog-konsulten.

Rikt fågelliv hotas


Striden mellan fossilt och förnyelsebart
2017-10-12 22:47

Resonerande artikel om fossila bränslen vs. förnyelsebar energi.

Dynamiken mellan fossilt och förnyelsebartKommunerna omyndigförklaras
2017-10-12 22:36

Tänk om, börja om från början. Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor. Vindkraft håller inte för ett enda av dessa krav.

Tänk om

Svensk Vindkraftförening pessimistisk
2017-10-12 22:08

Elcertifikatsystemets uppbyggnad ger inte förtroende för långsiktiga affärer. Internationella investerare tittar på Sverige, men frågan är bara hur lång tid det tar innan de uppdagar att kalkylerna inte kommer att gå ihop, enligt Vindkraftföreningen.

Förödande för investerarna


Klokt beslut av centerstämman (FSL debattartikel)
2017-10-10 15:09

Inte ens för gamla bondeförbundare är det lätt att sitta på två hästar samtidigt. På partistämman gick Centern i närkamp med en inneboende motsättning - den kommunala vetorätten i vindkraftfrågor.

Självstyret prioriteras

Centern förefaller rädda det kommunala vindkraftvetot
2017-10-04 11:21

I söndags beslutade Centerns stämma att säga nej till kravet att ta bort det kommunala vetot. I riksdagen blir då 190 mandat för vetots bevarande (M, C, L, Kd samt Sd), medan 159 emot (S, Mp och V) om alla följer partilinjen. Nu följer proposition och förhandlande. Centern håller fast vid lokalt självstyre.


Närodlat

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-09-12 17:50
Skövde - staden vid de stora dagbrotten.
Utan genombrott för energilagring kommer sol-och vindkraften globalt att bromsa upp
2017-08-31 13:52

Professor vid Handelshögskolan i Oslo menar att den globala tillväxten av sol-vindkraft kommer att avlösas av en utplaning, eventuellt senare nedgång, om inte ett genombrott för energilagring sker. Fortsatt subventionering kommer att krävas.

global utplaning

Delaktighet utan att få bestämma (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:32

Miljöpartiets känslokyla inför naturens skönhetsvärden säger oss något djupare om partiet.

Decentralisering enligt Mp

Det kommunala vetot (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:25

FSL försvarar det kommunala vetot.

FSL artikel

MP kommenterar vetofrågan
2017-08-29 20:11

I de flesta fall är påverkan på naturvärden mycket liten, skriver Lise Nordin från Miljöpartiet.

Ledarskap för klimatet

Centern kommenterar vetofrågan
2017-08-29 19:56

För Centerns del är det viktigt med kommunal beslutanderätt, också kring vindkraft, skriver Centerns Rickard Nordin.

Kommunalt veto viktigt


Arise vill dra ner på bulermätningarna
2017-07-27 10:33

Vindkraftbolaget Arise vill minska på bullermätningarna i Oxhultparken vid Hishult. Man vill även slippa imissionsmätningarna vid de närmaste bostadshusen.

Någon annans ansvar

Nyhetsartiklar

Här kan du läsa aktuella artiklar och kommentera dessa.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 71 - 80 av 146.

Vindkraftens effekt helt otillräcklig

2013-08-15 - NYHETSARTIKLAR. Vindkraftens effekt är helt otillräcklig Svenska Kraftnäts rapport ”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2012/2013 och 2013/2014, En rapport till Näringsdepartementet”, som publicerades 2013-08-13, bl.a. en inblick i farorna för Läs mer   KommentarerKommentarer

På Miljödepartementet

2013-07-12 - NYHETSARTIKLAR. Uppvaktning av Regeringen Läs mer   KommentarerKommentarer

Kärnkraft 2050

2013-05-18 - NYHETSARTIKLAR. Rapport från ”Kärnkraft 2050”, seminarium på KVA 2013-05-16 Björn Törnvall deltog i Kungliga Vetenskapsakademiens seminarium om kärnkraft 2013-05-16. Här är hans rapport. Rapporten utgör Björns personliga reflektioner. Här följer rapporten: Seminariet had Läs mer   KommentarerKommentarer

Arise Windpowers delårsrapport för Q1 2013

2013-05-02 - NYHETSARTIKLAR. Arise Windpower AB:s delårsrapport för Q1, 2013 Oförändrat resultat för koncernen jämfört med Q1 2012, men flera varningstecken. Läs även här Relativt höga priser på el under det vindfattiga och kalla första kvartalet 2013, högre priser på elcertifikat, en inräknad re Läs mer   KommentarerKommentarer

Mera ner för Rabbalshede

2013-04-25 - NYHETSARTIKLAR. Mera ner för Rabbalshede Kraft AB Här finnsKoncernens totalresultat för Q1 2013 var en förlust om 4,262 Mkr, 11,314 Mkr sämre än Q1 2012 i en korrekt jämförelse, eftersom bolaget beslutat utöka avskrivningstiden för s Läs mer   KommentarerKommentarer

Det gröna elsystemet i EU

2013-04-14 - NYHETSARTIKLAR. Det gröna elsystemet i EU Diskussionen om ”Smart grids” och ”Det nya gröna elsystemet” måste lyftas fram ännu bättreSenast var Sven Börjesson ute i Ekot Läs mer   KommentarerKommentarer

Nya rapporter från Svenska Kraftnät

2013-03-25 - NYHETSARTIKLAR. Nya rapporter från Svenska Kraftnät Svenska kraftnät har i två nyutkomna rapporter gett sin syn på vindkraftens påverkan på elnätet samt redovisat en investerings- och finansieringsplan för 2014-2016. Jag redovisar här lite från varje rapport som ni kan hitta i de Läs mer   KommentarerKommentarer

Årsmötet 2013

2013-03-17 - NYHETSARTIKLAR. Årsmötet 2013 Föreningen Svenskt Landskapsskydds årsmöte 2013 genomfördes den 16/3 i Arena Skövde. Årmötesförhandlingarna genomfördes på ett stadgeenligt sätt och fyllnadsval till styrelsen genomfördes. Ekonomi och verksamhet visades vara i mycket god ordning och den gamla styrelsen Läs mer   KommentarerKommentarer

Sydvästlänken

2013-03-10 - NYHETSARTIKLAR. Sydvästlänken Detta ärende har nu i många år rullat i rättsinstanserna och slutade med en muntlig förhandling hos Högsta Förvaltningsdomstolen den 7 februari 2013. Dom har nu avkunnats i ärendet, i denna blev vi avisade och rätten gick helt på regeringens Läs mer   KommentarerKommentarer

Det dummaste jag någonsin hört

2013-03-06 - NYHETSARTIKLAR. Det dummaste jag någonsin hört Ibland är politikers inkompetens så bottenlös att man bara häpnar. Anna-Karin Hatt lördagsintervju i radion 23 febr 2013: ”Vindkraftens förträfflighet består främst av att vi ska slippa vara beroende av den osäkra vattenkraften och kärnkrafte Läs mer   KommentarerKommentarer

Visar sida 8 av 15.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design