Sök
Nyhetsnotiser
Svensk Vindenergi förväntar sig att vindkraftproduktionen ökar
2017-10-12 23:41

Tack vare att vindkraften nu har blivit så billig och de långsiktiga spelreglerna är tydliga, har investeringstakten återigen ökat, enligt VD för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi optimistisk

Statskraft Södra Vindkraft drar ner verksamheten
2017-10-12 23:25

Statskraft Södra Vindkraft avbryter tio av sina elva projekt, pga att lönsamheten i dessa inte är tillräckligt attraktiv. Projekten ska nu säljas alternativt avvecklas.

Olönsamt

Föreningar tar strid mot vindkraft
2017-10-12 23:05

Fågelinventeringen som utförts på uppdrag av vindkraftsbolaget är undermålig enligt klagandena. Det är ett problem att det är exploatören som upphandlar ornitolog-konsulten.

Rikt fågelliv hotas


Striden mellan fossilt och förnyelsebart
2017-10-12 22:47

Resonerande artikel om fossila bränslen vs. förnyelsebar energi.

Dynamiken mellan fossilt och förnyelsebartKommunerna omyndigförklaras
2017-10-12 22:36

Tänk om, börja om från början. Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor. Vindkraft håller inte för ett enda av dessa krav.

Tänk om

Svensk Vindkraftförening pessimistisk
2017-10-12 22:08

Elcertifikatsystemets uppbyggnad ger inte förtroende för långsiktiga affärer. Internationella investerare tittar på Sverige, men frågan är bara hur lång tid det tar innan de uppdagar att kalkylerna inte kommer att gå ihop, enligt Vindkraftföreningen.

Förödande för investerarna


Klokt beslut av centerstämman (FSL debattartikel)
2017-10-10 15:09

Inte ens för gamla bondeförbundare är det lätt att sitta på två hästar samtidigt. På partistämman gick Centern i närkamp med en inneboende motsättning - den kommunala vetorätten i vindkraftfrågor.

Självstyret prioriteras

Centern förefaller rädda det kommunala vindkraftvetot
2017-10-04 11:21

I söndags beslutade Centerns stämma att säga nej till kravet att ta bort det kommunala vetot. I riksdagen blir då 190 mandat för vetots bevarande (M, C, L, Kd samt Sd), medan 159 emot (S, Mp och V) om alla följer partilinjen. Nu följer proposition och förhandlande. Centern håller fast vid lokalt självstyre.


Närodlat

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-09-12 17:50
Skövde - staden vid de stora dagbrotten.
Utan genombrott för energilagring kommer sol-och vindkraften globalt att bromsa upp
2017-08-31 13:52

Professor vid Handelshögskolan i Oslo menar att den globala tillväxten av sol-vindkraft kommer att avlösas av en utplaning, eventuellt senare nedgång, om inte ett genombrott för energilagring sker. Fortsatt subventionering kommer att krävas.

global utplaning

Delaktighet utan att få bestämma (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:32

Miljöpartiets känslokyla inför naturens skönhetsvärden säger oss något djupare om partiet.

Decentralisering enligt Mp

Det kommunala vetot (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:25

FSL försvarar det kommunala vetot.

FSL artikel

MP kommenterar vetofrågan
2017-08-29 20:11

I de flesta fall är påverkan på naturvärden mycket liten, skriver Lise Nordin från Miljöpartiet.

Ledarskap för klimatet

Centern kommenterar vetofrågan
2017-08-29 19:56

För Centerns del är det viktigt med kommunal beslutanderätt, också kring vindkraft, skriver Centerns Rickard Nordin.

Kommunalt veto viktigt


Arise vill dra ner på bulermätningarna
2017-07-27 10:33

Vindkraftbolaget Arise vill minska på bullermätningarna i Oxhultparken vid Hishult. Man vill även slippa imissionsmätningarna vid de närmaste bostadshusen.

Någon annans ansvar

Nyhetsartiklar

Här kan du läsa aktuella artiklar och kommentera dessa.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 61 - 70 av 146.

Slutet för Triventus Wind Power - ett förebud

2014-04-21 - NYHETSARTIKLAR. Slutet för Triventus Wind Power – ett förebudLäs om ackordsförslaget för rekonstruktionen här Sitter man fast med pengar i Triventus, är 25% tillbaka på fordringarna, något konkret att ta ställning till. Tillgångarnas eventuella värden i en konkurs, tenderar nämligen att urholkas ytterligare, s Läs mer   KommentarerKommentarer

Stor demonstration i Dublin

2014-04-21 - NYHETSARTIKLAR. 6000 människor samlades i Dublin för att demonstrera mot vindkraften"Vi är här idag för att tala om för regeringen att vi tänker inte stå stilla och se på när de fördärvar vår natur med vindkraftverkens rotorblad. Vi vill att energipolitiken ses över igen. Politikerna behöver vakna upp och börja ly Läs mer

Ordföranden träffar Stefan Löfvén

2014-04-07 - NYHETSARTIKLAR. Ordföranden träffar Stefan Löfvén Läs mer   KommentarerKommentarer

Markbygden, regeringens flaggskepp

2014-03-24 - NYHETSARTIKLAR. Markbygden är ett kuperat skogsområde med höga berg, myrmarker och träsk några mil öster om Piteå. Med Maud Olofsson i spetsen beslöt regeringen år 2009 att det ska byggas 1101 vindkraftverk som är 200 m höga där. Området har varit bebott i årtusenden, fastigheter har gått i arv i generationer, Läs mer   KommentarerKommentarer

Anna-Karin Hatts märkliga uttalanden - lögner eller okunskap

2013-12-07 - NYHETSARTIKLAR. Anna-Karin Hatts märkliga uttalanden - lögner eller okunskap? AngåendeAnna-Karin Hatt presenterade i Paris i sitt tal den 20 nov vid ett IEA-möte. Tidigare harhar d Läs mer   KommentarerKommentarer

EON avtalar bort yttrandefriheten

2013-12-04 - NYHETSARTIKLAR. EON avtalar bort yttrandefriheten Läs mer   KommentarerKommentarer

Energimyndigheten och Svensk Vindenergi överens

2013-11-10 - NYHETSARTIKLAR. Energimyndigheten och Svensk Vindenergi har nu kommit överens om nya områden för “riksintresse vindkraft” I den första remissrundan så plockade EM bort områden som var antingen för små, det blåste för dåligt, låg för långt från elledningar, låg för nära bebyggelse eller at Läs mer   KommentarerKommentarer

Vindkraft i Aktuellt

2013-11-01 - NYHETSARTIKLAR. Vindkraft i Aktuellt Läs mer   KommentarerKommentarer

Remissvar avseende riksintresse för vindbruk 2013

2013-10-04 - NYHETSARTIKLAR. Remiss 2013-09-25, gällande ”Riksintresse vindbruk 2013” Landskapsskydds remissvar till Energimyndigheten:informerats om, att Energimyndigheten (EM) nu skickar ut en omarbetad remiss, om de tidigare angivna och nya områden, som man föreslår Läs mer   KommentarerKommentarer

Namninsamling

2013-08-25 - NYHETSARTIKLAR. Vindkraftverkens – Maskinrelaterade hälso- och livsfarliga säkerhetsrisker bl.a. för tredjeperson beaktas inte alls i svensk lagstiftning för tillstånds- och rättsprocesser!Till namninsamlingen Läs mer   KommentarerKommentarer

Visar sida 7 av 15.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design