Sök
Nyhetsnotiser
Svensk Vindenergi förväntar sig att vindkraftproduktionen ökar
2017-10-12 23:41

Tack vare att vindkraften nu har blivit så billig och de långsiktiga spelreglerna är tydliga, har investeringstakten återigen ökat, enligt VD för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi optimistisk

Statskraft Södra Vindkraft drar ner verksamheten
2017-10-12 23:25

Statskraft Södra Vindkraft avbryter tio av sina elva projekt, pga att lönsamheten i dessa inte är tillräckligt attraktiv. Projekten ska nu säljas alternativt avvecklas.

Olönsamt

Föreningar tar strid mot vindkraft
2017-10-12 23:05

Fågelinventeringen som utförts på uppdrag av vindkraftsbolaget är undermålig enligt klagandena. Det är ett problem att det är exploatören som upphandlar ornitolog-konsulten.

Rikt fågelliv hotas


Striden mellan fossilt och förnyelsebart
2017-10-12 22:47

Resonerande artikel om fossila bränslen vs. förnyelsebar energi.

Dynamiken mellan fossilt och förnyelsebartKommunerna omyndigförklaras
2017-10-12 22:36

Tänk om, börja om från början. Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor. Vindkraft håller inte för ett enda av dessa krav.

Tänk om

Svensk Vindkraftförening pessimistisk
2017-10-12 22:08

Elcertifikatsystemets uppbyggnad ger inte förtroende för långsiktiga affärer. Internationella investerare tittar på Sverige, men frågan är bara hur lång tid det tar innan de uppdagar att kalkylerna inte kommer att gå ihop, enligt Vindkraftföreningen.

Förödande för investerarna


Klokt beslut av centerstämman (FSL debattartikel)
2017-10-10 15:09

Inte ens för gamla bondeförbundare är det lätt att sitta på två hästar samtidigt. På partistämman gick Centern i närkamp med en inneboende motsättning - den kommunala vetorätten i vindkraftfrågor.

Självstyret prioriteras

Centern förefaller rädda det kommunala vindkraftvetot
2017-10-04 11:21

I söndags beslutade Centerns stämma att säga nej till kravet att ta bort det kommunala vetot. I riksdagen blir då 190 mandat för vetots bevarande (M, C, L, Kd samt Sd), medan 159 emot (S, Mp och V) om alla följer partilinjen. Nu följer proposition och förhandlande. Centern håller fast vid lokalt självstyre.


Närodlat

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-09-12 17:50
Skövde - staden vid de stora dagbrotten.
Utan genombrott för energilagring kommer sol-och vindkraften globalt att bromsa upp
2017-08-31 13:52

Professor vid Handelshögskolan i Oslo menar att den globala tillväxten av sol-vindkraft kommer att avlösas av en utplaning, eventuellt senare nedgång, om inte ett genombrott för energilagring sker. Fortsatt subventionering kommer att krävas.

global utplaning

Delaktighet utan att få bestämma (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:32

Miljöpartiets känslokyla inför naturens skönhetsvärden säger oss något djupare om partiet.

Decentralisering enligt Mp

Det kommunala vetot (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:25

FSL försvarar det kommunala vetot.

FSL artikel

MP kommenterar vetofrågan
2017-08-29 20:11

I de flesta fall är påverkan på naturvärden mycket liten, skriver Lise Nordin från Miljöpartiet.

Ledarskap för klimatet

Centern kommenterar vetofrågan
2017-08-29 19:56

För Centerns del är det viktigt med kommunal beslutanderätt, också kring vindkraft, skriver Centerns Rickard Nordin.

Kommunalt veto viktigt


Arise vill dra ner på bulermätningarna
2017-07-27 10:33

Vindkraftbolaget Arise vill minska på bullermätningarna i Oxhultparken vid Hishult. Man vill även slippa imissionsmätningarna vid de närmaste bostadshusen.

Någon annans ansvar

Nyhetsartiklar

Här kan du läsa aktuella artiklar och kommentera dessa.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 121 - 130 av 146.

Medial härdsmälta för Svensk Vindenergi

2012-04-23 - NYHETSARTIKLAR. Medial härdsmälta för Svensk Vindenergi Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskotts debattartikel den 22/4 verkar ha tagit skruv på miljörörelsen och vindindustrin. På Facebooksidorna ”Vindindustrin” och ”Vindkraftens verkliga kostnad” har flera förgrämda kommentarer skri Läs mer   KommentarerKommentarer

Kungliga Vetenskapsakademien sågar vindkraften

2012-04-22 - NYHETSARTIKLAR. Kungliga Vetenskapsakademien sågar vindkraften Landets främsta vetenskapsmän inom klimat- och energiområdet, Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott, sågar nu vindkraften offentligt Läs mer   KommentarerKommentarer

Tranorna vid Hornborgasjön

2012-04-08 - NYHETSARTIKLAR. Tranorna vid Hornborgasjön Ett levande landskap - en resurs Varje vår samlas Läs mer   KommentarerKommentarer

Stoppa vindkraftssubventionerna

2012-04-06 - NYHETSARTIKLAR. Stoppa vindkraftssubventionerna I dagens DN-debatt Läs mer   KommentarerKommentarer

Världens första stadsvindkraftspark

2012-04-01 - NYHETSARTIKLAR. Världens första stadsvindkraftspark April, april! Planerna på världens första stadsvindkraftspark börjar nu ta form genom den första samrådsutställningen i Stockholms stadshus. En vindkraftpark om 23 vindkraftverk på Gärdet och i Värtan har nu godkänts av Läs mer   KommentarerKommentarer

Kan man ha vindkraft i FSC-certifierad skog?

2012-03-28 - NYHETSARTIKLAR. F S C – Forest Stewardship Council Kan man ha vindkraftverk i FSC- certifierad skog? Kortfattad sammanfattning av FSC i Sverige samt kommentarer. FSC: s standarder och kriterier är utvecklade för att passa lokala ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar samtidig Läs mer   KommentarerKommentarer

Vind- och solenergins allvarliga och skadliga miljöeffekter

2012-03-25 - NYHETSARTIKLAR. Vind- och solenergins allvarliga och skadliga miljöeffekter Vind- och solenergi betraktas av allmänheten som rena och säkra alternativ till fossila bränslen och kärnkraft. Men vindkraft och solenergi är inte alls ofarliga och ”gröna”. Vindkraftverk innehå Läs mer   KommentarerKommentarer

Användning av REE

2012-03-22 - NYHETSARTIKLAR. Användning av REE (Rare Earth Elements, kallades tidigare för "ovanliga jordmetaller") i vindkraftverk Användningen av elementen neodym (Ne) och dysprosium (Dy) i direkt drivna vindkraftverk (DD-WTG) ökar kraftigt. Ne och Dy används nu i vindkraftverks generatorers permane Läs mer   KommentarerKommentarer

Josef Fransson (sd) talar i riksdagen

2012-03-21 - NYHETSARTIKLAR. Josef Fransson (sd) Josef Fransson (sd) talade idag Läs mer   KommentarerKommentarer

Mot alla odds

2012-03-13 - NYHETSARTIKLAR. Mot alla odds I en dom ifrån Miljööverdomstolen, Målnummer:M141-04 Avgörandedatum: 2005-06-30 Lagrum: 16 kap. 12 § första stycket miljöbalken (1998:808) Rättsfall:NJA 2004 s. 590 I och II, framgår det tydligt att man har rätt att överklaga Länsstyrelsens beslut, om man bor på et Läs mer   KommentarerKommentarer

Visar sida 13 av 15.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design