Sök
Nyhetsnotiser
Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Decentralisering av makt och inflytande (FSL debattartikel)
2017-11-26 14:53

Centern förefaller hålla fast vid lokalt självstyre vad avser vindkraft, till skillnad från de rödgröna partierna. Det är ett klokt ställningstagande. Motsatt synsätt skulle vittna om ett bekymmersamt storstadsperspektiv.

Klokt av Centern

Havsvindkraft utanför Skånes kuster: Nej tack! (FSL debattartikel)
2017-11-25 09:22

Vem äger horisonten? Vem vill att den snurrar? Stora delar av sydkusten kommer att känna av denna ljudförorening. Jobben hamnar i huvudsak i andra länder. Låt sydkusten utvecklas på annat sätt än med förstörelse av sin största tillgång, en orörd horisont !

Fagra löften- förstörd horisont

Statoils nya gigantprojekt i Nordsjön
2017-11-25 00:41

Norska Statoil har öppnat sin stora havspark Dudgeon 35 kilometer utanför England i Nordsjön. Projektet är ett samarbete mellan Statskraft, Statoil och Masdar från Abu Dhabi. Andra danska och tyska exploatörer planerar enligt uppgift havsvindprojekt utan subventioner.

67 vindturbiner


Mariestad överklagar vindkraftpark
2017-11-24 23:56

Miljöprövningsdelegationen har godkänt 12 vindkraftverk i Mariestad. Den lokala föreningen StopVäk har överklagat beslutet, tillsammans med FSL. Nu överklagar även Mariestads kommun.

Trångt på överklagarbänken

Tranås Energi avslutar vindkraftprojekt
2017-11-24 23:22

Tranås Energis styrelse har fattat beslut om att avsluta det pågående vindkraftprojektet i Ydre. Protester från närboende och osäkerhet om projektets lönsamhet ligger bakom beslutet.

FSL gratulerar Tranåsborna

Vindkraftverk förstör riksintresset Komosse
2017-11-21 17:00

En stor del av Komosse nära Ulricehamn utgör Riksintresse för friluftsliv. Mossen har en horisont nästan helt obruten av mänsklig exploatering. Vattenfall vill uppföra 25 vindkraftverk i närheten. Vindkraftverken skulle dominera utsikten från mossen åt väster och radikalt påverka upplevelsen av opåverkad natur.

Unikt för landsdelen


Hultfreds kommun tvingas skjuta till flera miljoner
2017-11-17 22:29

Vindkraftbolaget Emåbygdens vind är rejält förlusttyngt, och nu får Hultsfreds kommun ta fram fyra miljoner ur egen ficka.

Vem sa att smålänningar var snåla?

Dyrt att göra fel


Vindkraft och lokal demokrati (FSL debattartikel)
2017-11-15 15:44

Hos vindindustrin styr branschintresset, medan demokratiska värden är sekundära.

förnuftets röst från Göteborg
Regjeringen bör satse på havvind
2017-11-13 12:43

Norsk rapport föreslår att regeringen bör "legge frem en ambisiös nasjonal strategi for norsk deltakelse i det internasjonale havvindmarkedet med et spesielt fokus på lösninger for flytende havvindteknologi".

Norska havsvindplaner

Immunitet mot konkurs ?
2017-11-12 14:16

Feltimade och misslyckade investeringar ska enligt skribenten ha i praktiken immunitet mot konkurs. Höjd kvotkurva och särskild stödfond föreslås för vindkraften.

Varvspolitiken från 70-talet i repris ? Nils G Åsling återuppstånden ?

Varvspolitiken i repris ?

Bevara kommunernas självbestämmande och vetorätt !
2017-11-12 12:44

Den kommunala vetorättens vara eller icke vara är ute på remiss. Den går sammanfattningsvis ut på att kommunernas vetorätt om vindkraft ska bort och att staten ska bestämma mer. Det skulle bli förödande, skriver KD:s gruppledare i Kristianstad.

Kommunalt självstyre hotas

Nyhetsartiklar

Här kan du läsa aktuella artiklar och kommentera dessa.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 121 - 130 av 146.

Medial härdsmälta för Svensk Vindenergi

2012-04-23 - NYHETSARTIKLAR. Medial härdsmälta för Svensk Vindenergi Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskotts debattartikel den 22/4 verkar ha tagit skruv på miljörörelsen och vindindustrin. På Facebooksidorna ”Vindindustrin” och ”Vindkraftens verkliga kostnad” har flera förgrämda kommentarer skri Läs mer   KommentarerKommentarer

Kungliga Vetenskapsakademien sågar vindkraften

2012-04-22 - NYHETSARTIKLAR. Kungliga Vetenskapsakademien sågar vindkraften Landets främsta vetenskapsmän inom klimat- och energiområdet, Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott, sågar nu vindkraften offentligt Läs mer   KommentarerKommentarer

Tranorna vid Hornborgasjön

2012-04-08 - NYHETSARTIKLAR. Tranorna vid Hornborgasjön Ett levande landskap - en resurs Varje vår samlas Läs mer   KommentarerKommentarer

Stoppa vindkraftssubventionerna

2012-04-06 - NYHETSARTIKLAR. Stoppa vindkraftssubventionerna I dagens DN-debatt Läs mer   KommentarerKommentarer

Världens första stadsvindkraftspark

2012-04-01 - NYHETSARTIKLAR. Världens första stadsvindkraftspark April, april! Planerna på världens första stadsvindkraftspark börjar nu ta form genom den första samrådsutställningen i Stockholms stadshus. En vindkraftpark om 23 vindkraftverk på Gärdet och i Värtan har nu godkänts av Läs mer   KommentarerKommentarer

Kan man ha vindkraft i FSC-certifierad skog?

2012-03-28 - NYHETSARTIKLAR. F S C – Forest Stewardship Council Kan man ha vindkraftverk i FSC- certifierad skog? Kortfattad sammanfattning av FSC i Sverige samt kommentarer. FSC: s standarder och kriterier är utvecklade för att passa lokala ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar samtidig Läs mer   KommentarerKommentarer

Vind- och solenergins allvarliga och skadliga miljöeffekter

2012-03-25 - NYHETSARTIKLAR. Vind- och solenergins allvarliga och skadliga miljöeffekter Vind- och solenergi betraktas av allmänheten som rena och säkra alternativ till fossila bränslen och kärnkraft. Men vindkraft och solenergi är inte alls ofarliga och ”gröna”. Vindkraftverk innehå Läs mer   KommentarerKommentarer

Användning av REE

2012-03-22 - NYHETSARTIKLAR. Användning av REE (Rare Earth Elements, kallades tidigare för "ovanliga jordmetaller") i vindkraftverk Användningen av elementen neodym (Ne) och dysprosium (Dy) i direkt drivna vindkraftverk (DD-WTG) ökar kraftigt. Ne och Dy används nu i vindkraftverks generatorers permane Läs mer   KommentarerKommentarer

Josef Fransson (sd) talar i riksdagen

2012-03-21 - NYHETSARTIKLAR. Josef Fransson (sd) Josef Fransson (sd) talade idag Läs mer   KommentarerKommentarer

Mot alla odds

2012-03-13 - NYHETSARTIKLAR. Mot alla odds I en dom ifrån Miljööverdomstolen, Målnummer:M141-04 Avgörandedatum: 2005-06-30 Lagrum: 16 kap. 12 § första stycket miljöbalken (1998:808) Rättsfall:NJA 2004 s. 590 I och II, framgår det tydligt att man har rätt att överklaga Länsstyrelsens beslut, om man bor på et Läs mer   KommentarerKommentarer

Visar sida 13 av 15.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design