Sök
Nyhetsnotiser
Svensk Vindenergi förväntar sig att vindkraftproduktionen ökar
2017-10-12 23:41

Tack vare att vindkraften nu har blivit så billig och de långsiktiga spelreglerna är tydliga, har investeringstakten återigen ökat, enligt VD för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi optimistisk

Statskraft Södra Vindkraft drar ner verksamheten
2017-10-12 23:25

Statskraft Södra Vindkraft avbryter tio av sina elva projekt, pga att lönsamheten i dessa inte är tillräckligt attraktiv. Projekten ska nu säljas alternativt avvecklas.

Olönsamt

Föreningar tar strid mot vindkraft
2017-10-12 23:05

Fågelinventeringen som utförts på uppdrag av vindkraftsbolaget är undermålig enligt klagandena. Det är ett problem att det är exploatören som upphandlar ornitolog-konsulten.

Rikt fågelliv hotas


Striden mellan fossilt och förnyelsebart
2017-10-12 22:47

Resonerande artikel om fossila bränslen vs. förnyelsebar energi.

Dynamiken mellan fossilt och förnyelsebartKommunerna omyndigförklaras
2017-10-12 22:36

Tänk om, börja om från början. Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor. Vindkraft håller inte för ett enda av dessa krav.

Tänk om

Svensk Vindkraftförening pessimistisk
2017-10-12 22:08

Elcertifikatsystemets uppbyggnad ger inte förtroende för långsiktiga affärer. Internationella investerare tittar på Sverige, men frågan är bara hur lång tid det tar innan de uppdagar att kalkylerna inte kommer att gå ihop, enligt Vindkraftföreningen.

Förödande för investerarna


Klokt beslut av centerstämman (FSL debattartikel)
2017-10-10 15:09

Inte ens för gamla bondeförbundare är det lätt att sitta på två hästar samtidigt. På partistämman gick Centern i närkamp med en inneboende motsättning - den kommunala vetorätten i vindkraftfrågor.

Självstyret prioriteras

Centern förefaller rädda det kommunala vindkraftvetot
2017-10-04 11:21

I söndags beslutade Centerns stämma att säga nej till kravet att ta bort det kommunala vetot. I riksdagen blir då 190 mandat för vetots bevarande (M, C, L, Kd samt Sd), medan 159 emot (S, Mp och V) om alla följer partilinjen. Nu följer proposition och förhandlande. Centern håller fast vid lokalt självstyre.


Närodlat

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-09-12 17:50
Skövde - staden vid de stora dagbrotten.
Utan genombrott för energilagring kommer sol-och vindkraften globalt att bromsa upp
2017-08-31 13:52

Professor vid Handelshögskolan i Oslo menar att den globala tillväxten av sol-vindkraft kommer att avlösas av en utplaning, eventuellt senare nedgång, om inte ett genombrott för energilagring sker. Fortsatt subventionering kommer att krävas.

global utplaning

Delaktighet utan att få bestämma (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:32

Miljöpartiets känslokyla inför naturens skönhetsvärden säger oss något djupare om partiet.

Decentralisering enligt Mp

Det kommunala vetot (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:25

FSL försvarar det kommunala vetot.

FSL artikel

MP kommenterar vetofrågan
2017-08-29 20:11

I de flesta fall är påverkan på naturvärden mycket liten, skriver Lise Nordin från Miljöpartiet.

Ledarskap för klimatet

Centern kommenterar vetofrågan
2017-08-29 19:56

För Centerns del är det viktigt med kommunal beslutanderätt, också kring vindkraft, skriver Centerns Rickard Nordin.

Kommunalt veto viktigt


Arise vill dra ner på bulermätningarna
2017-07-27 10:33

Vindkraftbolaget Arise vill minska på bullermätningarna i Oxhultparken vid Hishult. Man vill även slippa imissionsmätningarna vid de närmaste bostadshusen.

Någon annans ansvar

Nyhetsartiklar

Här kan du läsa aktuella artiklar och kommentera dessa.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 111 - 120 av 146.

Vindkraftsmål till EU-domstolen

2012-07-09 - NYHETSARTIKLAR. Vindkraftsmål till EU-domstolen Vindkraftmålen når nu ända upp i EU-domstolen. OBS:Anledningen är att de inte handläggs effektivt i svenska domstolar. I detta fal Läs mer   KommentarerKommentarer

Demonstration i Skedala

2012-07-06 - NYHETSARTIKLAR. Demonstration i Skedala Stena Renewable AB hade sitt första samråd i juni 2010 om att bygga 24 (+7) stora vindkraftverk i Skedala – Enslöv som inte är ett av fyra kommunalt prioriterade områden för vindkraft, utan ett s.k. utredningsområde. Siffran inom parentes gäller ytterliga Läs mer   KommentarerKommentarer

Det perfekta politiska brottet

2012-06-20 - NYHETSARTIKLAR. Det perfekta politiska brottet Av Peter Skeel Hjorth, journalist Med en absolut bullergräns på 20 decibel innomhus skulle grannarna skyddas mot den lågfrekventa bullerplågan från vindmöllor. Det var beskedet från det officiella Danmark. Men den bullergränsen är ett rent bluffnu Läs mer   KommentarerKommentarer

Kommentar till Naturskyddsföreningens artikel på Brännpunkt

2012-06-18 - NYHETSARTIKLAR. Kommentar till Naturskyddsföreningens artikel på Brännpunkt Den 16/6 hade Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson en artikel på SvD Brännpunkt Detta är vår kommentar till denna artikel. Naturskyddsföreningen är en ideell organisation som ska värn Läs mer   KommentarerKommentarer

Henrik Wachtmeisters kommentar i FSC-frågan

2012-06-03 - NYHETSARTIKLAR. Angående FSC och vindkraftverk i skogsmiljöer Internationella FSC kom nyligen med ett ”klargörande” besked hurvida skog med vindkraftverk fortsatt kan komma i åtnjutande av FSC-certifieringen med all den prestige och extrabetalning som detta innebär. Tyvärr kan man konst Läs mer   KommentarerKommentarer

Blir bankerna sista kistspiken i den tyska klimatpolitiken?

2012-05-17 - NYHETSARTIKLAR. Blir bankerna sista kistspiken i den tyska klimatpolitiken? Tyskland har varit föregångslandet i den europeiska klimatpolitiken. Med den stolta parollen "Energiwende" har man under ledning av "Die Grünen" drivit en politik till förmån för förnybara energikällor som sol och Läs mer   KommentarerKommentarer

Tre stora miljöorganisationer tar emot pengar från vindindustrin

2012-04-30 - NYHETSARTIKLAR. Tre stora miljöorganisationer tar emot pengar av vindindustrin En genuint chockerande utveckling i Läs mer   KommentarerKommentarer

Lönsamheten rasar för Eolus vind AB

2012-04-26 - NYHETSARTIKLAR. Lönsamheten rasar för Eolus vind AB De sedan andra halvåret 2011 etablerade lägre elpriserna och det halverade värdet av elcertifikaten innebär, som FSL länge varnat för, allvarliga lönsamhetsproblem för vindkraften. Eolus Vind AB visar nu upp ett vinstras med 20,9 Läs mer   KommentarerKommentarer

Sveriges framtida elproduktion

2012-04-26 - NYHETSARTIKLAR. Sveriges framtida elproduktion Pågående "sandlådedebatter" kan inte få fortsätta då elkraftsproduktionen berör en av våra enskilt viktigaste infrastruktur frågor, som berör oss alla och som även i närtid framför allt kommer att påverka basindustrins investeringsvilja i Sverige pga Läs mer   KommentarerKommentarer

Förnuftets röst från England

2012-04-25 - NYHETSARTIKLAR. Förnuftets röst från England Precis som vi i Sverige hoppas, så skriver man i Danmark "Vindkrak på vej". Vindkraft är en affärsidé, vars enda existensmöjlighet är grundad på statliga subventioner, och faller när staten inte längre har råd. I Orninga-Grännin Läs mer   KommentarerKommentarer

Visar sida 12 av 15.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design