Sök
Nyhetsnotiser
Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Decentralisering av makt och inflytande (FSL debattartikel)
2017-11-26 14:53

Centern förefaller hålla fast vid lokalt självstyre vad avser vindkraft, till skillnad från de rödgröna partierna. Det är ett klokt ställningstagande. Motsatt synsätt skulle vittna om ett bekymmersamt storstadsperspektiv.

Klokt av Centern

Havsvindkraft utanför Skånes kuster: Nej tack! (FSL debattartikel)
2017-11-25 09:22

Vem äger horisonten? Vem vill att den snurrar? Stora delar av sydkusten kommer att känna av denna ljudförorening. Jobben hamnar i huvudsak i andra länder. Låt sydkusten utvecklas på annat sätt än med förstörelse av sin största tillgång, en orörd horisont !

Fagra löften- förstörd horisont

Statoils nya gigantprojekt i Nordsjön
2017-11-25 00:41

Norska Statoil har öppnat sin stora havspark Dudgeon 35 kilometer utanför England i Nordsjön. Projektet är ett samarbete mellan Statskraft, Statoil och Masdar från Abu Dhabi. Andra danska och tyska exploatörer planerar enligt uppgift havsvindprojekt utan subventioner.

67 vindturbiner


Mariestad överklagar vindkraftpark
2017-11-24 23:56

Miljöprövningsdelegationen har godkänt 12 vindkraftverk i Mariestad. Den lokala föreningen StopVäk har överklagat beslutet, tillsammans med FSL. Nu överklagar även Mariestads kommun.

Trångt på överklagarbänken

Tranås Energi avslutar vindkraftprojekt
2017-11-24 23:22

Tranås Energis styrelse har fattat beslut om att avsluta det pågående vindkraftprojektet i Ydre. Protester från närboende och osäkerhet om projektets lönsamhet ligger bakom beslutet.

FSL gratulerar Tranåsborna

Vindkraftverk förstör riksintresset Komosse
2017-11-21 17:00

En stor del av Komosse nära Ulricehamn utgör Riksintresse för friluftsliv. Mossen har en horisont nästan helt obruten av mänsklig exploatering. Vattenfall vill uppföra 25 vindkraftverk i närheten. Vindkraftverken skulle dominera utsikten från mossen åt väster och radikalt påverka upplevelsen av opåverkad natur.

Unikt för landsdelen


Hultfreds kommun tvingas skjuta till flera miljoner
2017-11-17 22:29

Vindkraftbolaget Emåbygdens vind är rejält förlusttyngt, och nu får Hultsfreds kommun ta fram fyra miljoner ur egen ficka.

Vem sa att smålänningar var snåla?

Dyrt att göra fel


Vindkraft och lokal demokrati (FSL debattartikel)
2017-11-15 15:44

Hos vindindustrin styr branschintresset, medan demokratiska värden är sekundära.

förnuftets röst från Göteborg
Regjeringen bör satse på havvind
2017-11-13 12:43

Norsk rapport föreslår att regeringen bör "legge frem en ambisiös nasjonal strategi for norsk deltakelse i det internasjonale havvindmarkedet med et spesielt fokus på lösninger for flytende havvindteknologi".

Norska havsvindplaner

Immunitet mot konkurs ?
2017-11-12 14:16

Feltimade och misslyckade investeringar ska enligt skribenten ha i praktiken immunitet mot konkurs. Höjd kvotkurva och särskild stödfond föreslås för vindkraften.

Varvspolitiken från 70-talet i repris ? Nils G Åsling återuppstånden ?

Varvspolitiken i repris ?

Bevara kommunernas självbestämmande och vetorätt !
2017-11-12 12:44

Den kommunala vetorättens vara eller icke vara är ute på remiss. Den går sammanfattningsvis ut på att kommunernas vetorätt om vindkraft ska bort och att staten ska bestämma mer. Det skulle bli förödande, skriver KD:s gruppledare i Kristianstad.

Kommunalt självstyre hotas

Nyhetsartiklar

Här kan du läsa aktuella artiklar och kommentera dessa.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 111 - 120 av 146.

Vindkraftsmål till EU-domstolen

2012-07-09 - NYHETSARTIKLAR. Vindkraftsmål till EU-domstolen Vindkraftmålen når nu ända upp i EU-domstolen. OBS:Anledningen är att de inte handläggs effektivt i svenska domstolar. I detta fal Läs mer   KommentarerKommentarer

Demonstration i Skedala

2012-07-06 - NYHETSARTIKLAR. Demonstration i Skedala Stena Renewable AB hade sitt första samråd i juni 2010 om att bygga 24 (+7) stora vindkraftverk i Skedala – Enslöv som inte är ett av fyra kommunalt prioriterade områden för vindkraft, utan ett s.k. utredningsområde. Siffran inom parentes gäller ytterliga Läs mer   KommentarerKommentarer

Det perfekta politiska brottet

2012-06-20 - NYHETSARTIKLAR. Det perfekta politiska brottet Av Peter Skeel Hjorth, journalist Med en absolut bullergräns på 20 decibel innomhus skulle grannarna skyddas mot den lågfrekventa bullerplågan från vindmöllor. Det var beskedet från det officiella Danmark. Men den bullergränsen är ett rent bluffnu Läs mer   KommentarerKommentarer

Kommentar till Naturskyddsföreningens artikel på Brännpunkt

2012-06-18 - NYHETSARTIKLAR. Kommentar till Naturskyddsföreningens artikel på Brännpunkt Den 16/6 hade Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson en artikel på SvD Brännpunkt Detta är vår kommentar till denna artikel. Naturskyddsföreningen är en ideell organisation som ska värn Läs mer   KommentarerKommentarer

Henrik Wachtmeisters kommentar i FSC-frågan

2012-06-03 - NYHETSARTIKLAR. Angående FSC och vindkraftverk i skogsmiljöer Internationella FSC kom nyligen med ett ”klargörande” besked hurvida skog med vindkraftverk fortsatt kan komma i åtnjutande av FSC-certifieringen med all den prestige och extrabetalning som detta innebär. Tyvärr kan man konst Läs mer   KommentarerKommentarer

Blir bankerna sista kistspiken i den tyska klimatpolitiken?

2012-05-17 - NYHETSARTIKLAR. Blir bankerna sista kistspiken i den tyska klimatpolitiken? Tyskland har varit föregångslandet i den europeiska klimatpolitiken. Med den stolta parollen "Energiwende" har man under ledning av "Die Grünen" drivit en politik till förmån för förnybara energikällor som sol och Läs mer   KommentarerKommentarer

Tre stora miljöorganisationer tar emot pengar från vindindustrin

2012-04-30 - NYHETSARTIKLAR. Tre stora miljöorganisationer tar emot pengar av vindindustrin En genuint chockerande utveckling i Läs mer   KommentarerKommentarer

Lönsamheten rasar för Eolus vind AB

2012-04-26 - NYHETSARTIKLAR. Lönsamheten rasar för Eolus vind AB De sedan andra halvåret 2011 etablerade lägre elpriserna och det halverade värdet av elcertifikaten innebär, som FSL länge varnat för, allvarliga lönsamhetsproblem för vindkraften. Eolus Vind AB visar nu upp ett vinstras med 20,9 Läs mer   KommentarerKommentarer

Sveriges framtida elproduktion

2012-04-26 - NYHETSARTIKLAR. Sveriges framtida elproduktion Pågående "sandlådedebatter" kan inte få fortsätta då elkraftsproduktionen berör en av våra enskilt viktigaste infrastruktur frågor, som berör oss alla och som även i närtid framför allt kommer att påverka basindustrins investeringsvilja i Sverige pga Läs mer   KommentarerKommentarer

Förnuftets röst från England

2012-04-25 - NYHETSARTIKLAR. Förnuftets röst från England Precis som vi i Sverige hoppas, så skriver man i Danmark "Vindkrak på vej". Vindkraft är en affärsidé, vars enda existensmöjlighet är grundad på statliga subventioner, och faller när staten inte längre har råd. I Orninga-Grännin Läs mer   KommentarerKommentarer

Visar sida 12 av 15.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design