Sök
Nyhetsnotiser
Svensk Vindenergi förväntar sig att vindkraftproduktionen ökar
2017-10-12 23:41

Tack vare att vindkraften nu har blivit så billig och de långsiktiga spelreglerna är tydliga, har investeringstakten återigen ökat, enligt VD för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi optimistisk

Statskraft Södra Vindkraft drar ner verksamheten
2017-10-12 23:25

Statskraft Södra Vindkraft avbryter tio av sina elva projekt, pga att lönsamheten i dessa inte är tillräckligt attraktiv. Projekten ska nu säljas alternativt avvecklas.

Olönsamt

Föreningar tar strid mot vindkraft
2017-10-12 23:05

Fågelinventeringen som utförts på uppdrag av vindkraftsbolaget är undermålig enligt klagandena. Det är ett problem att det är exploatören som upphandlar ornitolog-konsulten.

Rikt fågelliv hotas


Striden mellan fossilt och förnyelsebart
2017-10-12 22:47

Resonerande artikel om fossila bränslen vs. förnyelsebar energi.

Dynamiken mellan fossilt och förnyelsebartKommunerna omyndigförklaras
2017-10-12 22:36

Tänk om, börja om från början. Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor. Vindkraft håller inte för ett enda av dessa krav.

Tänk om

Svensk Vindkraftförening pessimistisk
2017-10-12 22:08

Elcertifikatsystemets uppbyggnad ger inte förtroende för långsiktiga affärer. Internationella investerare tittar på Sverige, men frågan är bara hur lång tid det tar innan de uppdagar att kalkylerna inte kommer att gå ihop, enligt Vindkraftföreningen.

Förödande för investerarna


Klokt beslut av centerstämman (FSL debattartikel)
2017-10-10 15:09

Inte ens för gamla bondeförbundare är det lätt att sitta på två hästar samtidigt. På partistämman gick Centern i närkamp med en inneboende motsättning - den kommunala vetorätten i vindkraftfrågor.

Självstyret prioriteras

Centern förefaller rädda det kommunala vindkraftvetot
2017-10-04 11:21

I söndags beslutade Centerns stämma att säga nej till kravet att ta bort det kommunala vetot. I riksdagen blir då 190 mandat för vetots bevarande (M, C, L, Kd samt Sd), medan 159 emot (S, Mp och V) om alla följer partilinjen. Nu följer proposition och förhandlande. Centern håller fast vid lokalt självstyre.


Närodlat

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-09-12 17:50
Skövde - staden vid de stora dagbrotten.
Utan genombrott för energilagring kommer sol-och vindkraften globalt att bromsa upp
2017-08-31 13:52

Professor vid Handelshögskolan i Oslo menar att den globala tillväxten av sol-vindkraft kommer att avlösas av en utplaning, eventuellt senare nedgång, om inte ett genombrott för energilagring sker. Fortsatt subventionering kommer att krävas.

global utplaning

Delaktighet utan att få bestämma (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:32

Miljöpartiets känslokyla inför naturens skönhetsvärden säger oss något djupare om partiet.

Decentralisering enligt Mp

Det kommunala vetot (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:25

FSL försvarar det kommunala vetot.

FSL artikel

MP kommenterar vetofrågan
2017-08-29 20:11

I de flesta fall är påverkan på naturvärden mycket liten, skriver Lise Nordin från Miljöpartiet.

Ledarskap för klimatet

Centern kommenterar vetofrågan
2017-08-29 19:56

För Centerns del är det viktigt med kommunal beslutanderätt, också kring vindkraft, skriver Centerns Rickard Nordin.

Kommunalt veto viktigt


Arise vill dra ner på bulermätningarna
2017-07-27 10:33

Vindkraftbolaget Arise vill minska på bullermätningarna i Oxhultparken vid Hishult. Man vill även slippa imissionsmätningarna vid de närmaste bostadshusen.

Någon annans ansvar

Nyhetsartiklar

Här kan du läsa aktuella artiklar och kommentera dessa.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 91 - 100 av 146.

Vindkraft pressar elpriset

2013-01-23 - NYHETSARTIKLAR. Vindkraft pressar elpriset De länder i Europa som har mest vindkraft, Danmark, Tyskland och Spanien har också det högsta elpriset. Talet om att vindkraften pressar elpriset stämmer alltså, dvsSå var det alltså med d Läs mer   KommentarerKommentarer

Välbesökt vindkraftsmöte i Österäng

2013-01-18 - NYHETSARTIKLAR. Välbesökt vindkraftsmöte Göran Holm talar Nätverket "Stoppa Vindkraftsparken i Västra Kinneskogen" genomförde den 17/1 ett välarrangerat protestmöte i bygdegården i Österäng. Österäng ligger i Skaraborg, vid Vänern och vid foten av Kinnekulle mellan Mariestad och Läs mer   KommentarerKommentarer

Den förnybara energins ekologiska kostnad

2013-01-10 - NYHETSARTIKLAR. Den förnybara energins ekologiska kostnad Av Clive Hambler, Oxfords universitet i The Spectator Enligt en ny rapport håller ett vindkraftverk bara hälften så länge som vi trodde förut. Men också under sin korta livslängd kan det göra stor skada. Vindkrafts Läs mer   KommentarerKommentarer

Tungt bidrag till elförsörjningen

2012-12-21 - NYHETSARTIKLAR. Tung bidrag till elförsörjningen Onsdag 12-12-19 Torsdag 12-12-20 Ovanstående två bilder är slumpvisa utdrag ur Svenska Kraftnäts kraftbalans de senaste två dagarna. I onsdags bidrog vindkraften men "hela" 0,8 Läs mer   KommentarerKommentarer

Bekräftelser i juletid

2012-12-21 - NYHETSARTIKLAR. Bekräftelser i juletid God Jul på eder alla! Läs Einar Fjellmans utmärkta Han lyfter i artikeln mycket välförtjänt än en gång fram norska programmet Läs mer   KommentarerKommentarer

Strömavbrott på Gotland

2012-12-14 - NYHETSARTIKLAR. Strömavbrott på Gotland Vid ett stortJonny Fagerström ; Läs mer   KommentarerKommentarer

Avståndet mellan bebyggelse och vindkraft kan fördubblas

2012-12-03 - NYHETSARTIKLAR. Avståndet mellan bebyggelse och vindkraft kan fördubblas När Energimyndigheten nu kommer ut med en ny övergripande karta över lämpliga placeringar för vindkraft på land och till havs har de utökat den så kallade buffertzonen till bebyggelse från 400 meter till 800 meter. – Avgörande för Läs mer   KommentarerKommentarer

Bilder från D-dagen

2012-11-21 - NYHETSARTIKLAR. Bilder från D-dagen Ordförande Sune Sjöström på plats i Östersund Göteborg Eskilstuna Falun Visby Karlstad Halmstad Härnösand Kalmar Kalmar Växjö Länsöverdirekt Läs mer   KommentarerKommentarer

Orosmolnen hopar sig över vindkraftsbolagen

2012-11-13 - NYHETSARTIKLAR. Orosmolnen hopar sig över vindkraftsbolagen Vestas gjorde en brakförlust Q3 2012 och planeras att sparka 3000 personer till utgången av 2013. Förlust Q3 175 mEUR. Orderingången föll kraftigt. Information finns på Vestas hemsida under Interim finacial report. Aktiekursen ha Läs mer   KommentarerKommentarer

Vindkraftsbuller skadar sömn och hälsa

2012-11-04 - NYHETSARTIKLAR. Vindkraftsbuller skadar sömn och hälsa Enligt en artikel i The Sunday Telegraph Läs mer   KommentarerKommentarer

Visar sida 10 av 15.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design