Sök
Nyhetsnotiser
Arise vill dra ner på bulermätningarna
2017-07-27 10:33

Vindkraftbolaget Arise vill minska på bullermätningarna i Oxhultparken vid Hishult. Man vill även slippa imissionsmätningarna vid de närmaste bostadshusen.

Någon annans ansvar

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-07-06 21:21
Landskapsskydd tar strid för naturreservat i Skövde.
Läs mer här
Åtte grunner til at solenergi tar av
2017-07-04 11:22
De största optimisternas spådomar om världens bruk av solenergi är redan tiodubblat. Och det är kolkraftgiganten Kina som anför.

Stora vindkraftparker stoppas
2017-07-04 11:04
Mark- och miljödomstolen sätter stopp för två större vindkraftprojekt på Stöttingfjället i Storuman, Vilhelmina och Lycksele.
(FSL debattartikel) Centern väljer väg
2017-06-27 09:52

Detta innebär att alla de kommuner som tidigare tackat nej till vindkraft har anledning att börja oroa sig igen. De vindkraftbolag som tidigare avvisats kan åter plocka fram kartorna. De många hotade närboende får åter börja oroa sig.

Storstadsperspektiv

Vinden vänder för Vestas
2017-06-26 14:14

En kalldusch då länder som Frankrike, Tyskland och Indien går från subventionssystem med inmatningstariffer till mer marknadsbaserade auktioner för vindenergi. Prispressen riskerar att bli en knepigare utmaning av mer långsiktig karaktär.

Ledningen storsäljer

Ornitologer mot vindkraft i Överkalix
2017-06-26 13:35

Norrbottens Ornitologiska Förening NOF underkänner vindkraftbolagets ansökan och anser att den måste kompletteras innan beslut kan fattas.

125 vindkraftverk

Feltänkt borttagande av kommunalt vindkraftveto
2017-06-22 16:03

Energimyndigheten vidhåller sin inställning mot det kommunala vetot sedan det infördes. Kommunalrådet i Åre vidhåller sin omsorg om kommuninnevånarnas bestämmanderätt.

Kommunerna måste få bestämma över marken
2017-06-12 17:12

Kommunerna måste även i fortsättningen tillförsäkras det yttersta ansvaret att planera markanvändningen i kommunen, skriver Falkenbergs stadsarkitekt.

Just detta som är demokrati

Hur påverkar vindkraftverk tjädrar?
2017-06-12 16:50

Det finns en massa alternativa forskningsresultat som inte är vetenskapligt belagda kring hur vindkraft påverkar tjäder. I Jädraås finns en stor vindpark och många fåglar.

Forskningssamarbete

Elbilar skakar oljebolagen
2017-06-12 16:28

För det saudiska energibolaget ACWA Power är det nu solenergi som gäller - för hela slanten. Av affärsmässiga skäl. Vändpunkten kom 2015. Kostnaden för solel hade för första gången sjunkit under det från fossila bränslen.

Rusning mot solenergi

Väg in vindkraftens samhällskostnader (FSL debattartikel)
2017-06-11 23:57

Vi bör söka vägar att anpassa stödsystemet så att stöd utgår på differentierad basis - vilket elcertifikatsystemet ursprungligen avsåg att inte göra.

Uppväxling resp. nedväxling

Luften har gått ur branschen - vindkraftsbolag i konkurs
2017-06-03 22:26

Enligt bolagets hemsida: "Arctic Wind Solutions är ett snabbt växande serviceföretag som sedan 2008 anlitas av världens ledande tillverkare av vindkraftverk."

Snabbväxare

Bliver sol billigere end vind?
2017-06-01 19:22

Ja, selv om elprisen fra photovoltaic solpaneler så sent som i 2012 var mere end dobbelt så høj som elprisen fra vind, ender elprisen i 2020 med at vaere den samme, og derefter er sol billigere.

Prisreduktionerne spektakulaere

Neste generasjon solceller på vej
2017-05-31 11:38

Etter den store solcelle-boom i 2012 er det dukket opp en rekke nye muligheter i form av bygningsintegrerte solceller og husstandsbatterier, som kan lede til en ny bølge av solcelleinstallasjoner.

Tesla er også på vej

Brev och insändare

Insändare och brev till offentliga personer

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 1 - 10 av 21.

Hearing vid Mark- och miljööverdomstolen

2013-12-06 - BREV OCH INSÄNDARE. FSL har medverkat vid hearing vid Mark- o miljööverdomstolen - Svea hovrättkvalitetssäkring och effektivisering av rättsprocessen. Vid hearingen deltog ett femtiotal representanter för myndigheter, advokatbyråer och organis Läs mer   KommentarerKommentarer

Remissvar angående kontrollstation 2015

2013-11-10 - BREV OCH INSÄNDARE. Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna Energimyndigheten genomför på uppdrag av regeringen ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”. skriver i sitt utskick, där man vill ha in skriftliga synpunkter bl.a.: ”För att förbättra un Läs mer   KommentarerKommentarer

Energimyndigheten går långt utöver sitt uppdrag

2012-12-10 - BREV OCH INSÄNDARE. Energimyndigheten går långt utöver sitt uppdrag Nu går Energimyndigheten ut med en remiss, gällande revidering av de områden i Sverige, som myndigheten anser är ”riksintresse för vindbruk”. Remissen nämner, att myndighetens regleringsbrev ålägger den, att ”skapa planmässiga förutsät Läs mer   KommentarerKommentarer

Sammanfattning av yttrandet till Samkraft AB och Söderhamns kommun

2012-09-04 - BREV OCH INSÄNDARE. Sammanfattning av yttrandet till Samkraft AB och Söderhamns kommun Vallvik Yttrandet skall varaSammanfattning Samkraft AB har till samråd lämnat ut handlingar f Läs mer   KommentarerKommentarer

Sammanfattning av yttrandet till Bergvik skog och Söderhamns kommun

2012-08-07 - BREV OCH INSÄNDARE. Sammanfattning av yttrandet till Bergvik skog och Söderhamns kommun Yttrandet skulle vara Bergvik skog tillhanda 2012-08-03Sammanfattning Bergvik skog har till samråd Läs mer   KommentarerKommentarer

Öppet brev till Regeringen

2012-06-01 - BREV OCH INSÄNDARE. Öppet brev till Regeringen Föreningen Svenskt Landskapsskydd - FSL kommenterar härmed det öppna brev som Svensk Vindkraftförening adresserat till Regeringen i april 2012. Brevet beskriver vindkraftsbranschens lönsamhetskris och hur branschen behöver ökade subventioner för Läs mer   KommentarerKommentarer

Öppet brev till Regering och Riksdag

2012-04-25 - BREV OCH INSÄNDARE. Öppet brev till Regeringen och Sveriges Riksdag Bäste Fredrik ! Det är inte utan förvåning och oro som jag efter mer än ett år finner att vare sig Du eller någon annan ansvarig inom Regeringskansliet känt anledning reagera och behandla min bifogade skrivelse trots a Läs mer   KommentarerKommentarer

Frågor till näringsminister Annie Lööf

2012-03-24 - BREV OCH INSÄNDARE. Frågor till näringsminister Annie Lööf Som svensk elkonsument begär undertecknad att få nedanstående frågor besvarade. Vem får direkt, indirekt/slutligen betala för den kraftiga (storskaliga) vindkraftsutbyggnaden i Sverige, bl.a. med avseende på: - Läs mer   KommentarerKommentarer

Maskinsäkerhetsfrågor för samråd

2012-01-19 - BREV OCH INSÄNDARE. Frågor till samrådsmötet Till XYZ AB! Att XYZ AB har det slutliga ansvaret för att maskinen, vindkraftverk, uppfyller fordringar/krav i enlighet med alla relevanta rättsakter då vindkraftverken tas i drift oavsett om de är CE-märkta eller ej innebär, att bolaget måste ha nödvändi Läs mer

Ordförandens årsbrev 2011

2012-01-11 - BREV OCH INSÄNDARE. FÖRENINGEN Årsbrev 2011 Till våra enskilda medlemmar och lokala föreningar inom FSL. Året som gått har varit intensivt. FSL styrelse har jobbat hårt och tiden har flugit iväg. Nu väntar nytt år och nya utmaningar. Läs mer

Visar sida 1 av 3.

Sida: 1 2 3

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design