Sök
Nyhetsnotiser
Svensk Vindenergi förväntar sig att vindkraftproduktionen ökar
2017-10-12 23:41

Tack vare att vindkraften nu har blivit så billig och de långsiktiga spelreglerna är tydliga, har investeringstakten återigen ökat, enligt VD för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi optimistisk

Statskraft Södra Vindkraft drar ner verksamheten
2017-10-12 23:25

Statskraft Södra Vindkraft avbryter tio av sina elva projekt, pga att lönsamheten i dessa inte är tillräckligt attraktiv. Projekten ska nu säljas alternativt avvecklas.

Olönsamt

Föreningar tar strid mot vindkraft
2017-10-12 23:05

Fågelinventeringen som utförts på uppdrag av vindkraftsbolaget är undermålig enligt klagandena. Det är ett problem att det är exploatören som upphandlar ornitolog-konsulten.

Rikt fågelliv hotas


Striden mellan fossilt och förnyelsebart
2017-10-12 22:47

Resonerande artikel om fossila bränslen vs. förnyelsebar energi.

Dynamiken mellan fossilt och förnyelsebartKommunerna omyndigförklaras
2017-10-12 22:36

Tänk om, börja om från början. Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor. Vindkraft håller inte för ett enda av dessa krav.

Tänk om

Svensk Vindkraftförening pessimistisk
2017-10-12 22:08

Elcertifikatsystemets uppbyggnad ger inte förtroende för långsiktiga affärer. Internationella investerare tittar på Sverige, men frågan är bara hur lång tid det tar innan de uppdagar att kalkylerna inte kommer att gå ihop, enligt Vindkraftföreningen.

Förödande för investerarna


Klokt beslut av centerstämman (FSL debattartikel)
2017-10-10 15:09

Inte ens för gamla bondeförbundare är det lätt att sitta på två hästar samtidigt. På partistämman gick Centern i närkamp med en inneboende motsättning - den kommunala vetorätten i vindkraftfrågor.

Självstyret prioriteras

Centern förefaller rädda det kommunala vindkraftvetot
2017-10-04 11:21

I söndags beslutade Centerns stämma att säga nej till kravet att ta bort det kommunala vetot. I riksdagen blir då 190 mandat för vetots bevarande (M, C, L, Kd samt Sd), medan 159 emot (S, Mp och V) om alla följer partilinjen. Nu följer proposition och förhandlande. Centern håller fast vid lokalt självstyre.


Närodlat

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-09-12 17:50
Skövde - staden vid de stora dagbrotten.
Utan genombrott för energilagring kommer sol-och vindkraften globalt att bromsa upp
2017-08-31 13:52

Professor vid Handelshögskolan i Oslo menar att den globala tillväxten av sol-vindkraft kommer att avlösas av en utplaning, eventuellt senare nedgång, om inte ett genombrott för energilagring sker. Fortsatt subventionering kommer att krävas.

global utplaning

Delaktighet utan att få bestämma (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:32

Miljöpartiets känslokyla inför naturens skönhetsvärden säger oss något djupare om partiet.

Decentralisering enligt Mp

Det kommunala vetot (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:25

FSL försvarar det kommunala vetot.

FSL artikel

MP kommenterar vetofrågan
2017-08-29 20:11

I de flesta fall är påverkan på naturvärden mycket liten, skriver Lise Nordin från Miljöpartiet.

Ledarskap för klimatet

Centern kommenterar vetofrågan
2017-08-29 19:56

För Centerns del är det viktigt med kommunal beslutanderätt, också kring vindkraft, skriver Centerns Rickard Nordin.

Kommunalt veto viktigt


Arise vill dra ner på bulermätningarna
2017-07-27 10:33

Vindkraftbolaget Arise vill minska på bullermätningarna i Oxhultparken vid Hishult. Man vill även slippa imissionsmätningarna vid de närmaste bostadshusen.

Någon annans ansvar

Brev och insändare

Insändare och brev till offentliga personer

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 1 - 10 av 21.

Hearing vid Mark- och miljööverdomstolen

2013-12-06 - BREV OCH INSÄNDARE. FSL har medverkat vid hearing vid Mark- o miljööverdomstolen - Svea hovrättkvalitetssäkring och effektivisering av rättsprocessen. Vid hearingen deltog ett femtiotal representanter för myndigheter, advokatbyråer och organis Läs mer   KommentarerKommentarer

Remissvar angående kontrollstation 2015

2013-11-10 - BREV OCH INSÄNDARE. Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna Energimyndigheten genomför på uppdrag av regeringen ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”. skriver i sitt utskick, där man vill ha in skriftliga synpunkter bl.a.: ”För att förbättra un Läs mer   KommentarerKommentarer

Energimyndigheten går långt utöver sitt uppdrag

2012-12-10 - BREV OCH INSÄNDARE. Energimyndigheten går långt utöver sitt uppdrag Nu går Energimyndigheten ut med en remiss, gällande revidering av de områden i Sverige, som myndigheten anser är ”riksintresse för vindbruk”. Remissen nämner, att myndighetens regleringsbrev ålägger den, att ”skapa planmässiga förutsät Läs mer   KommentarerKommentarer

Sammanfattning av yttrandet till Samkraft AB och Söderhamns kommun

2012-09-04 - BREV OCH INSÄNDARE. Sammanfattning av yttrandet till Samkraft AB och Söderhamns kommun Vallvik Yttrandet skall varaSammanfattning Samkraft AB har till samråd lämnat ut handlingar f Läs mer   KommentarerKommentarer

Sammanfattning av yttrandet till Bergvik skog och Söderhamns kommun

2012-08-07 - BREV OCH INSÄNDARE. Sammanfattning av yttrandet till Bergvik skog och Söderhamns kommun Yttrandet skulle vara Bergvik skog tillhanda 2012-08-03Sammanfattning Bergvik skog har till samråd Läs mer   KommentarerKommentarer

Öppet brev till Regeringen

2012-06-01 - BREV OCH INSÄNDARE. Öppet brev till Regeringen Föreningen Svenskt Landskapsskydd - FSL kommenterar härmed det öppna brev som Svensk Vindkraftförening adresserat till Regeringen i april 2012. Brevet beskriver vindkraftsbranschens lönsamhetskris och hur branschen behöver ökade subventioner för Läs mer   KommentarerKommentarer

Öppet brev till Regering och Riksdag

2012-04-25 - BREV OCH INSÄNDARE. Öppet brev till Regeringen och Sveriges Riksdag Bäste Fredrik ! Det är inte utan förvåning och oro som jag efter mer än ett år finner att vare sig Du eller någon annan ansvarig inom Regeringskansliet känt anledning reagera och behandla min bifogade skrivelse trots a Läs mer   KommentarerKommentarer

Frågor till näringsminister Annie Lööf

2012-03-24 - BREV OCH INSÄNDARE. Frågor till näringsminister Annie Lööf Som svensk elkonsument begär undertecknad att få nedanstående frågor besvarade. Vem får direkt, indirekt/slutligen betala för den kraftiga (storskaliga) vindkraftsutbyggnaden i Sverige, bl.a. med avseende på: - Läs mer   KommentarerKommentarer

Maskinsäkerhetsfrågor för samråd

2012-01-19 - BREV OCH INSÄNDARE. Frågor till samrådsmötet Till XYZ AB! Att XYZ AB har det slutliga ansvaret för att maskinen, vindkraftverk, uppfyller fordringar/krav i enlighet med alla relevanta rättsakter då vindkraftverken tas i drift oavsett om de är CE-märkta eller ej innebär, att bolaget måste ha nödvändi Läs mer

Ordförandens årsbrev 2011

2012-01-11 - BREV OCH INSÄNDARE. FÖRENINGEN Årsbrev 2011 Till våra enskilda medlemmar och lokala föreningar inom FSL. Året som gått har varit intensivt. FSL styrelse har jobbat hårt och tiden har flugit iväg. Nu väntar nytt år och nya utmaningar. Läs mer

Visar sida 1 av 3.

Sida: 1 2 3

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design