Sök
Nyhetsnotiser
Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Decentralisering av makt och inflytande (FSL debattartikel)
2017-11-26 14:53

Centern förefaller hålla fast vid lokalt självstyre vad avser vindkraft, till skillnad från de rödgröna partierna. Det är ett klokt ställningstagande. Motsatt synsätt skulle vittna om ett bekymmersamt storstadsperspektiv.

Klokt av Centern

Havsvindkraft utanför Skånes kuster: Nej tack! (FSL debattartikel)
2017-11-25 09:22

Vem äger horisonten? Vem vill att den snurrar? Stora delar av sydkusten kommer att känna av denna ljudförorening. Jobben hamnar i huvudsak i andra länder. Låt sydkusten utvecklas på annat sätt än med förstörelse av sin största tillgång, en orörd horisont !

Fagra löften- förstörd horisont

Statoils nya gigantprojekt i Nordsjön
2017-11-25 00:41

Norska Statoil har öppnat sin stora havspark Dudgeon 35 kilometer utanför England i Nordsjön. Projektet är ett samarbete mellan Statskraft, Statoil och Masdar från Abu Dhabi. Andra danska och tyska exploatörer planerar enligt uppgift havsvindprojekt utan subventioner.

67 vindturbiner


Mariestad överklagar vindkraftpark
2017-11-24 23:56

Miljöprövningsdelegationen har godkänt 12 vindkraftverk i Mariestad. Den lokala föreningen StopVäk har överklagat beslutet, tillsammans med FSL. Nu överklagar även Mariestads kommun.

Trångt på överklagarbänken

Tranås Energi avslutar vindkraftprojekt
2017-11-24 23:22

Tranås Energis styrelse har fattat beslut om att avsluta det pågående vindkraftprojektet i Ydre. Protester från närboende och osäkerhet om projektets lönsamhet ligger bakom beslutet.

FSL gratulerar Tranåsborna

Vindkraftverk förstör riksintresset Komosse
2017-11-21 17:00

En stor del av Komosse nära Ulricehamn utgör Riksintresse för friluftsliv. Mossen har en horisont nästan helt obruten av mänsklig exploatering. Vattenfall vill uppföra 25 vindkraftverk i närheten. Vindkraftverken skulle dominera utsikten från mossen åt väster och radikalt påverka upplevelsen av opåverkad natur.

Unikt för landsdelen


Hultfreds kommun tvingas skjuta till flera miljoner
2017-11-17 22:29

Vindkraftbolaget Emåbygdens vind är rejält förlusttyngt, och nu får Hultsfreds kommun ta fram fyra miljoner ur egen ficka.

Vem sa att smålänningar var snåla?

Dyrt att göra fel


Vindkraft och lokal demokrati (FSL debattartikel)
2017-11-15 15:44

Hos vindindustrin styr branschintresset, medan demokratiska värden är sekundära.

förnuftets röst från Göteborg
Regjeringen bör satse på havvind
2017-11-13 12:43

Norsk rapport föreslår att regeringen bör "legge frem en ambisiös nasjonal strategi for norsk deltakelse i det internasjonale havvindmarkedet med et spesielt fokus på lösninger for flytende havvindteknologi".

Norska havsvindplaner

Immunitet mot konkurs ?
2017-11-12 14:16

Feltimade och misslyckade investeringar ska enligt skribenten ha i praktiken immunitet mot konkurs. Höjd kvotkurva och särskild stödfond föreslås för vindkraften.

Varvspolitiken från 70-talet i repris ? Nils G Åsling återuppstånden ?

Varvspolitiken i repris ?

Bevara kommunernas självbestämmande och vetorätt !
2017-11-12 12:44

Den kommunala vetorättens vara eller icke vara är ute på remiss. Den går sammanfattningsvis ut på att kommunernas vetorätt om vindkraft ska bort och att staten ska bestämma mer. Det skulle bli förödande, skriver KD:s gruppledare i Kristianstad.

Kommunalt självstyre hotas

Brev och insändare

Insändare och brev till offentliga personer

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 1 - 10 av 21.

Hearing vid Mark- och miljööverdomstolen

2013-12-06 - BREV OCH INSÄNDARE. FSL har medverkat vid hearing vid Mark- o miljööverdomstolen - Svea hovrättkvalitetssäkring och effektivisering av rättsprocessen. Vid hearingen deltog ett femtiotal representanter för myndigheter, advokatbyråer och organis Läs mer   KommentarerKommentarer

Remissvar angående kontrollstation 2015

2013-11-10 - BREV OCH INSÄNDARE. Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna Energimyndigheten genomför på uppdrag av regeringen ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”. skriver i sitt utskick, där man vill ha in skriftliga synpunkter bl.a.: ”För att förbättra un Läs mer   KommentarerKommentarer

Energimyndigheten går långt utöver sitt uppdrag

2012-12-10 - BREV OCH INSÄNDARE. Energimyndigheten går långt utöver sitt uppdrag Nu går Energimyndigheten ut med en remiss, gällande revidering av de områden i Sverige, som myndigheten anser är ”riksintresse för vindbruk”. Remissen nämner, att myndighetens regleringsbrev ålägger den, att ”skapa planmässiga förutsät Läs mer   KommentarerKommentarer

Sammanfattning av yttrandet till Samkraft AB och Söderhamns kommun

2012-09-04 - BREV OCH INSÄNDARE. Sammanfattning av yttrandet till Samkraft AB och Söderhamns kommun Vallvik Yttrandet skall varaSammanfattning Samkraft AB har till samråd lämnat ut handlingar f Läs mer   KommentarerKommentarer

Sammanfattning av yttrandet till Bergvik skog och Söderhamns kommun

2012-08-07 - BREV OCH INSÄNDARE. Sammanfattning av yttrandet till Bergvik skog och Söderhamns kommun Yttrandet skulle vara Bergvik skog tillhanda 2012-08-03Sammanfattning Bergvik skog har till samråd Läs mer   KommentarerKommentarer

Öppet brev till Regeringen

2012-06-01 - BREV OCH INSÄNDARE. Öppet brev till Regeringen Föreningen Svenskt Landskapsskydd - FSL kommenterar härmed det öppna brev som Svensk Vindkraftförening adresserat till Regeringen i april 2012. Brevet beskriver vindkraftsbranschens lönsamhetskris och hur branschen behöver ökade subventioner för Läs mer   KommentarerKommentarer

Öppet brev till Regering och Riksdag

2012-04-25 - BREV OCH INSÄNDARE. Öppet brev till Regeringen och Sveriges Riksdag Bäste Fredrik ! Det är inte utan förvåning och oro som jag efter mer än ett år finner att vare sig Du eller någon annan ansvarig inom Regeringskansliet känt anledning reagera och behandla min bifogade skrivelse trots a Läs mer   KommentarerKommentarer

Frågor till näringsminister Annie Lööf

2012-03-24 - BREV OCH INSÄNDARE. Frågor till näringsminister Annie Lööf Som svensk elkonsument begär undertecknad att få nedanstående frågor besvarade. Vem får direkt, indirekt/slutligen betala för den kraftiga (storskaliga) vindkraftsutbyggnaden i Sverige, bl.a. med avseende på: - Läs mer   KommentarerKommentarer

Maskinsäkerhetsfrågor för samråd

2012-01-19 - BREV OCH INSÄNDARE. Frågor till samrådsmötet Till XYZ AB! Att XYZ AB har det slutliga ansvaret för att maskinen, vindkraftverk, uppfyller fordringar/krav i enlighet med alla relevanta rättsakter då vindkraftverken tas i drift oavsett om de är CE-märkta eller ej innebär, att bolaget måste ha nödvändi Läs mer

Ordförandens årsbrev 2011

2012-01-11 - BREV OCH INSÄNDARE. FÖRENINGEN Årsbrev 2011 Till våra enskilda medlemmar och lokala föreningar inom FSL. Året som gått har varit intensivt. FSL styrelse har jobbat hårt och tiden har flugit iväg. Nu väntar nytt år och nya utmaningar. Läs mer

Visar sida 1 av 3.

Sida: 1 2 3

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design