Sök
Nyhetsnotiser
Svensk Vindenergi förväntar sig att vindkraftproduktionen ökar
2017-10-12 23:41

Tack vare att vindkraften nu har blivit så billig och de långsiktiga spelreglerna är tydliga, har investeringstakten återigen ökat, enligt VD för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi optimistisk

Statskraft Södra Vindkraft drar ner verksamheten
2017-10-12 23:25

Statskraft Södra Vindkraft avbryter tio av sina elva projekt, pga att lönsamheten i dessa inte är tillräckligt attraktiv. Projekten ska nu säljas alternativt avvecklas.

Olönsamt

Föreningar tar strid mot vindkraft
2017-10-12 23:05

Fågelinventeringen som utförts på uppdrag av vindkraftsbolaget är undermålig enligt klagandena. Det är ett problem att det är exploatören som upphandlar ornitolog-konsulten.

Rikt fågelliv hotas


Striden mellan fossilt och förnyelsebart
2017-10-12 22:47

Resonerande artikel om fossila bränslen vs. förnyelsebar energi.

Dynamiken mellan fossilt och förnyelsebartKommunerna omyndigförklaras
2017-10-12 22:36

Tänk om, börja om från början. Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor. Vindkraft håller inte för ett enda av dessa krav.

Tänk om

Svensk Vindkraftförening pessimistisk
2017-10-12 22:08

Elcertifikatsystemets uppbyggnad ger inte förtroende för långsiktiga affärer. Internationella investerare tittar på Sverige, men frågan är bara hur lång tid det tar innan de uppdagar att kalkylerna inte kommer att gå ihop, enligt Vindkraftföreningen.

Förödande för investerarna


Klokt beslut av centerstämman (FSL debattartikel)
2017-10-10 15:09

Inte ens för gamla bondeförbundare är det lätt att sitta på två hästar samtidigt. På partistämman gick Centern i närkamp med en inneboende motsättning - den kommunala vetorätten i vindkraftfrågor.

Självstyret prioriteras

Centern förefaller rädda det kommunala vindkraftvetot
2017-10-04 11:21

I söndags beslutade Centerns stämma att säga nej till kravet att ta bort det kommunala vetot. I riksdagen blir då 190 mandat för vetots bevarande (M, C, L, Kd samt Sd), medan 159 emot (S, Mp och V) om alla följer partilinjen. Nu följer proposition och förhandlande. Centern håller fast vid lokalt självstyre.


Närodlat

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-09-12 17:50
Skövde - staden vid de stora dagbrotten.
Utan genombrott för energilagring kommer sol-och vindkraften globalt att bromsa upp
2017-08-31 13:52

Professor vid Handelshögskolan i Oslo menar att den globala tillväxten av sol-vindkraft kommer att avlösas av en utplaning, eventuellt senare nedgång, om inte ett genombrott för energilagring sker. Fortsatt subventionering kommer att krävas.

global utplaning

Delaktighet utan att få bestämma (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:32

Miljöpartiets känslokyla inför naturens skönhetsvärden säger oss något djupare om partiet.

Decentralisering enligt Mp

Det kommunala vetot (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:25

FSL försvarar det kommunala vetot.

FSL artikel

MP kommenterar vetofrågan
2017-08-29 20:11

I de flesta fall är påverkan på naturvärden mycket liten, skriver Lise Nordin från Miljöpartiet.

Ledarskap för klimatet

Centern kommenterar vetofrågan
2017-08-29 19:56

För Centerns del är det viktigt med kommunal beslutanderätt, också kring vindkraft, skriver Centerns Rickard Nordin.

Kommunalt veto viktigt


Arise vill dra ner på bulermätningarna
2017-07-27 10:33

Vindkraftbolaget Arise vill minska på bullermätningarna i Oxhultparken vid Hishult. Man vill även slippa imissionsmätningarna vid de närmaste bostadshusen.

Någon annans ansvar

Nyhetsnotiser

Här finner du nyhetsnotiser yngre än ett (1) år.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 81 - 90 av 190.

Vindval och renarna III

2017-04-13 - NYHETSNOTISER. Vindval JO-anmäls. Branschtidningen Process Nordic JO-anmäler Naturvårdsverkets och Energimyndighetens gemensamma forskningsprogram Vindval till JO. Vindvals kanslichef har raderat mail efter att de har efterfrågats av tidningens journalist. Bakgrunden är att tidningen skrivit om Anna Skarins forskn Läs mer

Vindval och renarna II

2017-04-13 - NYHETSNOTISER. Läs ledare på sid 2 och artikel på sid 4: Vad säger de ansvariga myndigheterna när allvarliga hot mot den samiska rennäringen tystas ned av vindkraftintressena?Dags att syna vindkraften Läs mer

Vindval och renarna I

2017-04-13 - NYHETSNOTISER. Det blåser till ny strid om vindkraften. Svensk rennäring känner sig hotad av utbyggnationen och får stöd för sin sak i en ny forskarrapport - men vindkraftbranschen ifrågasätter rapporten och nu är oron stor bland dom som byggt upp hela sin tillvaro kring renskötseln. Vindval är ett forskningsprogr Läs mer

Danska protester mot Vattenfalls vindkraft

2017-04-11 - NYHETSNOTISER. I Danmark har nu ett gyllene tillfälle yppat sig för företaget att bättra på sitt anseende.Vädjar till Sverige Läs mer

Vallebornas förlorade pengar

2017-04-10 - NYHETSNOTISER. FSL genom Jonny Fagerström bidrog till det lyckade utfallet i Mark- och Miljödomstolen, genom ett omfattande yttrande om förekomsten av sträckande fågel.Billingen räddad Läs mer

Billig strom i minst 15 år framover

2017-04-09 - NYHETSNOTISER. Dessverre tror vi prisene vil holde seg lave i minst 10-15 år fram i tid, sier Eimund Nygaard, konsernsjef i norska bolaget Lyse.Norska Aftenbladet Läs mer

Vill sätta stopp för vindkraftverk

2017-04-06 - NYHETSNOTISER. 14 ev. nya vindkraftverk i Aneby om tre markägare får som de vill.Väcker reaktioner Läs mer

Nya vindkraftverk i Västerbotten

2017-04-06 - NYHETSNOTISER. Byggstart planeras av Vattenfall för parkerna Blakliden och Fäbodberget i närheten av Fredrika nästa år.Investering på tre miljarder Läs mer

Bliver sol billigere end vind?

2017-04-02 - NYHETSNOTISER. Goda utsikter att kostnadskurvorna för sol resp. vind korsar varandra omkring 2020, med realistiska antaganden för Europa. Därefter blir sol billigare än vind. Bra läge att nu föröda vår natur med vindkraftverk? Hoppfullt Läs mer

Vetorätten är viktig

2017-04-01 - NYHETSNOTISER. FSL:s artikel om vindkraftsvetot från 2016-11-04. Centerns artikel "Det kommunala vetot utmärkt exempel på närodlad politik" kan sökas på Google.Hänger på centern Läs mer

Visar sida 9 av 19.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design