Sök
Nyhetsnotiser
Kommunalt inflytande - men inget veto
2017-12-12 15:16

Vindkraftsindustrin har härsknat till efter FSL:s debattartikel i Dagens Industri härom dagen.

Gå till www.di.se. Klicka på meny. Klicka på debatt. FSL:s artikel var den 4 dec.

Vem får yttra sig?


Et uakseptabelt overgrep
2017-12-08 10:39

...et stygt eksempel på et sentralstyrt Norge hvor alle lokale intresser og hensyn blir valset ned som en bulldoser.

Norges näst största vindpark

Slå vakt om kommunernas vetorätt mot vindkraft (FSL debattartikel)
2017-12-04 18:14

I debattartikeln i Dagens Industri lyfter vi att det är rimligt att liknande kommunal vetorätt gäller vid vindkraftetablering, uranbrytning och slutförvar av kärnavfall.

Demokratiargumentet väger tungt

Illavarslande att skogsbranschen går i allians med vindindustrin (FSL debattartikel)
2017-11-27 11:14

När skogsindustrin nu går vid sidan av kärnverksamheten och går i allians med vindindustrin i en slags natur-exploateringsunion, är det ett tecken på ett illavarslande självskadebeteende.

Den robusta vindkraften

Decentralisering av makt och inflytande (FSL debattartikel)
2017-11-26 14:53

Centern förefaller hålla fast vid lokalt självstyre vad avser vindkraft, till skillnad från de rödgröna partierna. Det är ett klokt ställningstagande. Motsatt synsätt skulle vittna om ett bekymmersamt storstadsperspektiv.

Klokt av Centern

Havsvindkraft utanför Skånes kuster: Nej tack! (FSL debattartikel)
2017-11-25 09:22

Vem äger horisonten? Vem vill att den snurrar? Stora delar av sydkusten kommer att känna av denna ljudförorening. Jobben hamnar i huvudsak i andra länder. Låt sydkusten utvecklas på annat sätt än med förstörelse av sin största tillgång, en orörd horisont !

Fagra löften- förstörd horisont

Statoils nya gigantprojekt i Nordsjön
2017-11-25 00:41

Norska Statoil har öppnat sin stora havspark Dudgeon 35 kilometer utanför England i Nordsjön. Projektet är ett samarbete mellan Statskraft, Statoil och Masdar från Abu Dhabi. Andra danska och tyska exploatörer planerar enligt uppgift havsvindprojekt utan subventioner.

67 vindturbiner


Mariestad överklagar vindkraftpark
2017-11-24 23:56

Miljöprövningsdelegationen har godkänt 12 vindkraftverk i Mariestad. Den lokala föreningen StopVäk har överklagat beslutet, tillsammans med FSL. Nu överklagar även Mariestads kommun.

Trångt på överklagarbänken

Tranås Energi avslutar vindkraftprojekt
2017-11-24 23:22

Tranås Energis styrelse har fattat beslut om att avsluta det pågående vindkraftprojektet i Ydre. Protester från närboende och osäkerhet om projektets lönsamhet ligger bakom beslutet.

FSL gratulerar Tranåsborna

Vindkraftverk förstör riksintresset Komosse
2017-11-21 17:00

En stor del av Komosse nära Ulricehamn utgör Riksintresse för friluftsliv. Mossen har en horisont nästan helt obruten av mänsklig exploatering. Vattenfall vill uppföra 25 vindkraftverk i närheten. Vindkraftverken skulle dominera utsikten från mossen åt väster och radikalt påverka upplevelsen av opåverkad natur.

Unikt för landsdelen


Hultfreds kommun tvingas skjuta till flera miljoner
2017-11-17 22:29

Vindkraftbolaget Emåbygdens vind är rejält förlusttyngt, och nu får Hultsfreds kommun ta fram fyra miljoner ur egen ficka.

Vem sa att smålänningar var snåla?

Dyrt att göra fel


Vindkraft och lokal demokrati (FSL debattartikel)
2017-11-15 15:44

Hos vindindustrin styr branschintresset, medan demokratiska värden är sekundära.

förnuftets röst från Göteborg
Regjeringen bör satse på havvind
2017-11-13 12:43

Norsk rapport föreslår att regeringen bör "legge frem en ambisiös nasjonal strategi for norsk deltakelse i det internasjonale havvindmarkedet med et spesielt fokus på lösninger for flytende havvindteknologi".

Norska havsvindplaner

Immunitet mot konkurs ?
2017-11-12 14:16

Feltimade och misslyckade investeringar ska enligt skribenten ha i praktiken immunitet mot konkurs. Höjd kvotkurva och särskild stödfond föreslås för vindkraften.

Varvspolitiken från 70-talet i repris ? Nils G Åsling återuppstånden ?

Varvspolitiken i repris ?

Bevara kommunernas självbestämmande och vetorätt !
2017-11-12 12:44

Den kommunala vetorättens vara eller icke vara är ute på remiss. Den går sammanfattningsvis ut på att kommunernas vetorätt om vindkraft ska bort och att staten ska bestämma mer. Det skulle bli förödande, skriver KD:s gruppledare i Kristianstad.

Kommunalt självstyre hotas

Nyhetsnotiser

Här finner du nyhetsnotiser yngre än ett (1) år.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 81 - 90 av 180.

Överskotten ökar

2017-04-27 - NYHETSNOTISER. Medan Sverige vill bygga sina nya 18 TWh, bygger Finland sina stora kärnkraftverk. Detta trots att det nordiska kraftöverskottet stadigt ökar. Införandet av okordinerade nationella regelverk är det säkraste sättet att ödelägga vår gemensamma marknad, summerar Energi Norge. Norden storknar Läs mer

Vi samer kömpar för vår existens

2017-04-26 - NYHETSNOTISER. Renskötaren Jörgen Sundberg ser hur den mark som hans skogssameby brukar blir mindre och mindre. Gruvorna är många och nu tar vindkraftverken upp allt mer mark och delar upp renarnas betesmark. Allt mindre mark Läs mer

Vad har naturödeläggande vindkraft lärt oss?

2017-04-26 - NYHETSNOTISER. I samband med March for Science den 22 april talade forskningsministern om vikten av att de demokratiska partierna stöttar vetenskapen.gäller vindkraftfrågor, vill vi här uppmärksamma denna Läs mer

Högre vindkraftverk i väst

2017-04-26 - NYHETSNOTISER. "Högre miljöutbyte" är ett begrepp som vi Läs mer

Norge kan spise av Sveriges 18 TWh

2017-04-25 - NYHETSNOTISER. Norge har vunnet helt gjennom i forhandlingene, enligt Europower. I Norge ønsker vi ikke gå videre med subsidier siden vi har den energimixen vi har. Sverige skal fase ut kjernekraften, og ønsker derfor å gå videre med ordningen, säger olje- og energiminister Søviknes.Försöker någon luras? Läs mer

Norske utbyggere kan bygge allt de orker

2017-04-25 - NYHETSNOTISER. Det att det kan bygges fritt i Norge mens Sverige må betale, betyr det att de svenske politikerne har måtte gi etter i forhandlingene? Helt klart, svaret er ja. Sverige betalar Läs mer

Bort med statsstöd till förnyelsebar energi

2017-04-25 - NYHETSNOTISER. Sänd vindkraftverken bort från kusterna och så långt till havs, att de varken griper in i landskapet eller kräver statsstöd. Det finns i energipolitiken all möjlig grund att definitivt göra upp med stödvanvettet och den ensidiga favoriseringen av vindenergi (Jyllands-Posten)Paradigmskifte Läs mer

Oklar framtid för lokal vindkraft i Malmö

2017-04-24 - NYHETSNOTISER. Erfarenhetsmässigt är det svårt att placera vindkraftverk i Malmö, i huvudsak beroende på störningar från vindkraftverken. I Malmö finns det potential för solceller på tak, bullervallar med mera menar Tekniska Nämnden.potential för solceller Läs mer

Förnybart och kärnkraft får stabila villkor enligt Baylan

2017-04-24 - NYHETSNOTISER. Både producenter av förnybart och kärnkraft får stabilare förutsättningar, enligt Baylan. Det är den största utbyggnad som regering och riksdag någonsin har haft att ta ställning till, säger energiministern. FSL:s slutsats är att elöverskottet ökar och elpriserna därmed fortsätter vara låga under öv Läs mer

Lokalt intresse för solenergi växer

2017-04-23 - NYHETSNOTISER. Nu är det möjligt för allmänheten i Vimmerby att vara med och skapa lokalproducerad solel. Från landsbygd till stad Läs mer

Visar sida 9 av 18.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design