Sök
Nyhetsnotiser
Svensk Vindenergi förväntar sig att vindkraftproduktionen ökar
2017-10-12 23:41

Tack vare att vindkraften nu har blivit så billig och de långsiktiga spelreglerna är tydliga, har investeringstakten återigen ökat, enligt VD för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi optimistisk

Statskraft Södra Vindkraft drar ner verksamheten
2017-10-12 23:25

Statskraft Södra Vindkraft avbryter tio av sina elva projekt, pga att lönsamheten i dessa inte är tillräckligt attraktiv. Projekten ska nu säljas alternativt avvecklas.

Olönsamt

Föreningar tar strid mot vindkraft
2017-10-12 23:05

Fågelinventeringen som utförts på uppdrag av vindkraftsbolaget är undermålig enligt klagandena. Det är ett problem att det är exploatören som upphandlar ornitolog-konsulten.

Rikt fågelliv hotas


Striden mellan fossilt och förnyelsebart
2017-10-12 22:47

Resonerande artikel om fossila bränslen vs. förnyelsebar energi.

Dynamiken mellan fossilt och förnyelsebartKommunerna omyndigförklaras
2017-10-12 22:36

Tänk om, börja om från början. Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor. Vindkraft håller inte för ett enda av dessa krav.

Tänk om

Svensk Vindkraftförening pessimistisk
2017-10-12 22:08

Elcertifikatsystemets uppbyggnad ger inte förtroende för långsiktiga affärer. Internationella investerare tittar på Sverige, men frågan är bara hur lång tid det tar innan de uppdagar att kalkylerna inte kommer att gå ihop, enligt Vindkraftföreningen.

Förödande för investerarna


Klokt beslut av centerstämman (FSL debattartikel)
2017-10-10 15:09

Inte ens för gamla bondeförbundare är det lätt att sitta på två hästar samtidigt. På partistämman gick Centern i närkamp med en inneboende motsättning - den kommunala vetorätten i vindkraftfrågor.

Självstyret prioriteras

Centern förefaller rädda det kommunala vindkraftvetot
2017-10-04 11:21

I söndags beslutade Centerns stämma att säga nej till kravet att ta bort det kommunala vetot. I riksdagen blir då 190 mandat för vetots bevarande (M, C, L, Kd samt Sd), medan 159 emot (S, Mp och V) om alla följer partilinjen. Nu följer proposition och förhandlande. Centern håller fast vid lokalt självstyre.


Närodlat

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-09-12 17:50
Skövde - staden vid de stora dagbrotten.
Utan genombrott för energilagring kommer sol-och vindkraften globalt att bromsa upp
2017-08-31 13:52

Professor vid Handelshögskolan i Oslo menar att den globala tillväxten av sol-vindkraft kommer att avlösas av en utplaning, eventuellt senare nedgång, om inte ett genombrott för energilagring sker. Fortsatt subventionering kommer att krävas.

global utplaning

Delaktighet utan att få bestämma (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:32

Miljöpartiets känslokyla inför naturens skönhetsvärden säger oss något djupare om partiet.

Decentralisering enligt Mp

Det kommunala vetot (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:25

FSL försvarar det kommunala vetot.

FSL artikel

MP kommenterar vetofrågan
2017-08-29 20:11

I de flesta fall är påverkan på naturvärden mycket liten, skriver Lise Nordin från Miljöpartiet.

Ledarskap för klimatet

Centern kommenterar vetofrågan
2017-08-29 19:56

För Centerns del är det viktigt med kommunal beslutanderätt, också kring vindkraft, skriver Centerns Rickard Nordin.

Kommunalt veto viktigt


Arise vill dra ner på bulermätningarna
2017-07-27 10:33

Vindkraftbolaget Arise vill minska på bullermätningarna i Oxhultparken vid Hishult. Man vill även slippa imissionsmätningarna vid de närmaste bostadshusen.

Någon annans ansvar

Nyhetsnotiser

Här finner du nyhetsnotiser yngre än ett (1) år.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 71 - 80 av 190.

Förnybart och kärnkraft får stabila villkor enligt Baylan

2017-04-24 - NYHETSNOTISER. Både producenter av förnybart och kärnkraft får stabilare förutsättningar, enligt Baylan. Det är den största utbyggnad som regering och riksdag någonsin har haft att ta ställning till, säger energiministern. FSL:s slutsats är att elöverskottet ökar och elpriserna därmed fortsätter vara låga under öv Läs mer

Lokalt intresse för solenergi växer

2017-04-23 - NYHETSNOTISER. Nu är det möjligt för allmänheten i Vimmerby att vara med och skapa lokalproducerad solel. Från landsbygd till stad Läs mer

Svensk Vindkraftförenings kommentar till elcert-propositionen

2017-04-21 - NYHETSNOTISER. Den 19 april har regeringen lämnat över en proposition om det framtida elcertifikatsystemet. Läs mer

Svensk Vindenergis kommentar till elcert-propositionen

2017-04-21 - NYHETSNOTISER. Den 19 april har regeringen lämnat över en proposition om det framtida elcertifikatsystemet. Se Svensk Vindenergis kommentar. Sv. Vindenergis kommentar Läs mer

Ny fas inom offshore vindkraft var "Alternative News"

2017-04-21 - NYHETSNOTISER. Danska Dong Energy har upphandlats i en tysk auktion avseende havsvind. Anbudet baseras på marknadselpriser. Leverantören befrias emellertid från de mycket tunga nät- och anslutningskostnaderna, och utvinningen sker nära en av Dongs existerande källor, med nyttjande av redan befintliga hubbar Läs mer

Arbetsmiljöverket granskar säkerhet

2017-04-20 - NYHETSNOTISER. Arbetsmiljöverket granskar säkerheten och arbetsmiljön i vindkraftverk. Arbetsmiljöverket har besökt 23 vindkraftverk från 12 olika tillverkare mellan december 2015 och maj 2016. När verken tas i drift ska de europeiska hälso- och säkerhetskraven i maskindirektivet vara uppfyllda.pågår fortlöpande Läs mer

Proposition om elcertifikat presenterad

2017-04-20 - NYHETSNOTISER. Propositionen bör enligt författaren ta bort oron för en priskollaps på elcertifikat den närmaste tiden, då Sverige tar på sig finansieringsansvaret för eventuell överutbyggnad fram till 2020.Kapplöpning i Norge Läs mer

SVEBIO är inte nöjd

2017-04-20 - NYHETSNOTISER. Svenska Bioenergiföreningen SVEBIO är inte imponerade. Utbyggnaden kommer att ge oss ett fortsatt stort överskott på el och låga elpriser. Politikerna bygger ut elproduktionen utan hänsyn till elkundernas effektbehov. Det kommer att ge oss ett mindre stabilt elsystem, och driva fram onödiga nätinves Läs mer

Energiöverkommelsen

2017-04-20 - NYHETSNOTISER. Nu genomförs nästa steg i energiöverenskommelsen. Regeringen lägger proposition. Nytt mål till 2030 Läs mer

Bör demokrati tillåtas i Skåne?

2017-04-13 - NYHETSNOTISER. Verksamhetsledaren på Skånes vindkraftakademi Läs mer

Visar sida 8 av 19.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design