Sök
Nyhetsnotiser
Svensk Vindenergi förväntar sig att vindkraftproduktionen ökar
2017-10-12 23:41

Tack vare att vindkraften nu har blivit så billig och de långsiktiga spelreglerna är tydliga, har investeringstakten återigen ökat, enligt VD för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi optimistisk

Statskraft Södra Vindkraft drar ner verksamheten
2017-10-12 23:25

Statskraft Södra Vindkraft avbryter tio av sina elva projekt, pga att lönsamheten i dessa inte är tillräckligt attraktiv. Projekten ska nu säljas alternativt avvecklas.

Olönsamt

Föreningar tar strid mot vindkraft
2017-10-12 23:05

Fågelinventeringen som utförts på uppdrag av vindkraftsbolaget är undermålig enligt klagandena. Det är ett problem att det är exploatören som upphandlar ornitolog-konsulten.

Rikt fågelliv hotas


Striden mellan fossilt och förnyelsebart
2017-10-12 22:47

Resonerande artikel om fossila bränslen vs. förnyelsebar energi.

Dynamiken mellan fossilt och förnyelsebartKommunerna omyndigförklaras
2017-10-12 22:36

Tänk om, börja om från början. Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor. Vindkraft håller inte för ett enda av dessa krav.

Tänk om

Svensk Vindkraftförening pessimistisk
2017-10-12 22:08

Elcertifikatsystemets uppbyggnad ger inte förtroende för långsiktiga affärer. Internationella investerare tittar på Sverige, men frågan är bara hur lång tid det tar innan de uppdagar att kalkylerna inte kommer att gå ihop, enligt Vindkraftföreningen.

Förödande för investerarna


Klokt beslut av centerstämman (FSL debattartikel)
2017-10-10 15:09

Inte ens för gamla bondeförbundare är det lätt att sitta på två hästar samtidigt. På partistämman gick Centern i närkamp med en inneboende motsättning - den kommunala vetorätten i vindkraftfrågor.

Självstyret prioriteras

Centern förefaller rädda det kommunala vindkraftvetot
2017-10-04 11:21

I söndags beslutade Centerns stämma att säga nej till kravet att ta bort det kommunala vetot. I riksdagen blir då 190 mandat för vetots bevarande (M, C, L, Kd samt Sd), medan 159 emot (S, Mp och V) om alla följer partilinjen. Nu följer proposition och förhandlande. Centern håller fast vid lokalt självstyre.


Närodlat

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-09-12 17:50
Skövde - staden vid de stora dagbrotten.
Utan genombrott för energilagring kommer sol-och vindkraften globalt att bromsa upp
2017-08-31 13:52

Professor vid Handelshögskolan i Oslo menar att den globala tillväxten av sol-vindkraft kommer att avlösas av en utplaning, eventuellt senare nedgång, om inte ett genombrott för energilagring sker. Fortsatt subventionering kommer att krävas.

global utplaning

Delaktighet utan att få bestämma (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:32

Miljöpartiets känslokyla inför naturens skönhetsvärden säger oss något djupare om partiet.

Decentralisering enligt Mp

Det kommunala vetot (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:25

FSL försvarar det kommunala vetot.

FSL artikel

MP kommenterar vetofrågan
2017-08-29 20:11

I de flesta fall är påverkan på naturvärden mycket liten, skriver Lise Nordin från Miljöpartiet.

Ledarskap för klimatet

Centern kommenterar vetofrågan
2017-08-29 19:56

För Centerns del är det viktigt med kommunal beslutanderätt, också kring vindkraft, skriver Centerns Rickard Nordin.

Kommunalt veto viktigt


Arise vill dra ner på bulermätningarna
2017-07-27 10:33

Vindkraftbolaget Arise vill minska på bullermätningarna i Oxhultparken vid Hishult. Man vill även slippa imissionsmätningarna vid de närmaste bostadshusen.

Någon annans ansvar

Nyhetsnotiser

Här finner du nyhetsnotiser yngre än ett (1) år.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 61 - 70 av 190.

Skåne antar solelsutmaning

2017-05-01 - NYHETSNOTISER. - Det är ett utmärkt initiativ där vi vill vara med. Tidigare har Sverige investerat i vindkraft, men nu ser vi fördelar med solenergi, säger IKEA.Skåne har mest solceller Läs mer

Konflikt i gröna burken

2017-04-28 - NYHETSNOTISER. Tidningen ETC myntar uttrycket MP-wash. I praktiken är det MP som räddar den svenska kärnkraften, enligt ETC.Inget snällt parti Läs mer

Överskotten ökar

2017-04-27 - NYHETSNOTISER. Medan Sverige vill bygga sina nya 18 TWh, bygger Finland sina stora kärnkraftverk. Detta trots att det nordiska kraftöverskottet stadigt ökar. Införandet av okordinerade nationella regelverk är det säkraste sättet att ödelägga vår gemensamma marknad, summerar Energi Norge. Norden storknar Läs mer

Vi samer kömpar för vår existens

2017-04-26 - NYHETSNOTISER. Renskötaren Jörgen Sundberg ser hur den mark som hans skogssameby brukar blir mindre och mindre. Gruvorna är många och nu tar vindkraftverken upp allt mer mark och delar upp renarnas betesmark. Allt mindre mark Läs mer

Vad har naturödeläggande vindkraft lärt oss?

2017-04-26 - NYHETSNOTISER. I samband med March for Science den 22 april talade forskningsministern om vikten av att de demokratiska partierna stöttar vetenskapen.gäller vindkraftfrågor, vill vi här uppmärksamma denna Läs mer

Högre vindkraftverk i väst

2017-04-26 - NYHETSNOTISER. "Högre miljöutbyte" är ett begrepp som vi Läs mer

Norge kan spise av Sveriges 18 TWh

2017-04-25 - NYHETSNOTISER. Norge har vunnet helt gjennom i forhandlingene, enligt Europower. I Norge ønsker vi ikke gå videre med subsidier siden vi har den energimixen vi har. Sverige skal fase ut kjernekraften, og ønsker derfor å gå videre med ordningen, säger olje- og energiminister Søviknes.Försöker någon luras? Läs mer

Norske utbyggere kan bygge allt de orker

2017-04-25 - NYHETSNOTISER. Det att det kan bygges fritt i Norge mens Sverige må betale, betyr det att de svenske politikerne har måtte gi etter i forhandlingene? Helt klart, svaret er ja. Sverige betalar Läs mer

Bort med statsstöd till förnyelsebar energi

2017-04-25 - NYHETSNOTISER. Sänd vindkraftverken bort från kusterna och så långt till havs, att de varken griper in i landskapet eller kräver statsstöd. Det finns i energipolitiken all möjlig grund att definitivt göra upp med stödvanvettet och den ensidiga favoriseringen av vindenergi (Jyllands-Posten)Paradigmskifte Läs mer

Oklar framtid för lokal vindkraft i Malmö

2017-04-24 - NYHETSNOTISER. Erfarenhetsmässigt är det svårt att placera vindkraftverk i Malmö, i huvudsak beroende på störningar från vindkraftverken. I Malmö finns det potential för solceller på tak, bullervallar med mera menar Tekniska Nämnden.potential för solceller Läs mer

Visar sida 7 av 19.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design