Sök
Nyhetsnotiser
Svensk Vindenergi förväntar sig att vindkraftproduktionen ökar
2017-10-12 23:41

Tack vare att vindkraften nu har blivit så billig och de långsiktiga spelreglerna är tydliga, har investeringstakten återigen ökat, enligt VD för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi optimistisk

Statskraft Södra Vindkraft drar ner verksamheten
2017-10-12 23:25

Statskraft Södra Vindkraft avbryter tio av sina elva projekt, pga att lönsamheten i dessa inte är tillräckligt attraktiv. Projekten ska nu säljas alternativt avvecklas.

Olönsamt

Föreningar tar strid mot vindkraft
2017-10-12 23:05

Fågelinventeringen som utförts på uppdrag av vindkraftsbolaget är undermålig enligt klagandena. Det är ett problem att det är exploatören som upphandlar ornitolog-konsulten.

Rikt fågelliv hotas


Striden mellan fossilt och förnyelsebart
2017-10-12 22:47

Resonerande artikel om fossila bränslen vs. förnyelsebar energi.

Dynamiken mellan fossilt och förnyelsebartKommunerna omyndigförklaras
2017-10-12 22:36

Tänk om, börja om från början. Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor. Vindkraft håller inte för ett enda av dessa krav.

Tänk om

Svensk Vindkraftförening pessimistisk
2017-10-12 22:08

Elcertifikatsystemets uppbyggnad ger inte förtroende för långsiktiga affärer. Internationella investerare tittar på Sverige, men frågan är bara hur lång tid det tar innan de uppdagar att kalkylerna inte kommer att gå ihop, enligt Vindkraftföreningen.

Förödande för investerarna


Klokt beslut av centerstämman (FSL debattartikel)
2017-10-10 15:09

Inte ens för gamla bondeförbundare är det lätt att sitta på två hästar samtidigt. På partistämman gick Centern i närkamp med en inneboende motsättning - den kommunala vetorätten i vindkraftfrågor.

Självstyret prioriteras

Centern förefaller rädda det kommunala vindkraftvetot
2017-10-04 11:21

I söndags beslutade Centerns stämma att säga nej till kravet att ta bort det kommunala vetot. I riksdagen blir då 190 mandat för vetots bevarande (M, C, L, Kd samt Sd), medan 159 emot (S, Mp och V) om alla följer partilinjen. Nu följer proposition och förhandlande. Centern håller fast vid lokalt självstyre.


Närodlat

Rädda Rånna-Ryd naturreservat
2017-09-12 17:50
Skövde - staden vid de stora dagbrotten.
Utan genombrott för energilagring kommer sol-och vindkraften globalt att bromsa upp
2017-08-31 13:52

Professor vid Handelshögskolan i Oslo menar att den globala tillväxten av sol-vindkraft kommer att avlösas av en utplaning, eventuellt senare nedgång, om inte ett genombrott för energilagring sker. Fortsatt subventionering kommer att krävas.

global utplaning

Delaktighet utan att få bestämma (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:32

Miljöpartiets känslokyla inför naturens skönhetsvärden säger oss något djupare om partiet.

Decentralisering enligt Mp

Det kommunala vetot (FSL debattartikel)
2017-08-29 20:25

FSL försvarar det kommunala vetot.

FSL artikel

MP kommenterar vetofrågan
2017-08-29 20:11

I de flesta fall är påverkan på naturvärden mycket liten, skriver Lise Nordin från Miljöpartiet.

Ledarskap för klimatet

Centern kommenterar vetofrågan
2017-08-29 19:56

För Centerns del är det viktigt med kommunal beslutanderätt, också kring vindkraft, skriver Centerns Rickard Nordin.

Kommunalt veto viktigt


Arise vill dra ner på bulermätningarna
2017-07-27 10:33

Vindkraftbolaget Arise vill minska på bullermätningarna i Oxhultparken vid Hishult. Man vill även slippa imissionsmätningarna vid de närmaste bostadshusen.

Någon annans ansvar

Nyhetsnotiser

Här finner du nyhetsnotiser yngre än ett (1) år.

Tillbaka till kategorilistan

Visar resultat 51 - 60 av 190.

Dags att avveckla elcertifikatsystemet

2017-05-10 - NYHETSNOTISER. Den akuta energimarknadkrisen är kopplad till att man pumpat in otaliga subventionsmiljarder i det man på ideologisk grund tyckt ha varit fint och gott, skriver SverigedemokraternaMer av samma Läs mer

Godkänd Vindval-rapport om fåglar och fladdermöss

2017-05-08 - NYHETSNOTISER. Vindvalsrapporten "Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss" är godkänd av vindkraftbranschen och får därför tryckas i Vindvals skriftserie, till skillnad från den Läs mer

Skägget i vindkraftsnurran

2017-05-08 - NYHETSNOTISER. Satsningen på vindkraft blev en fiaskoaffär för Region Gävleborg. Varför inte regionledningen kunde backa medan tid var, är obegripligt. Lönsam affär enligt regionrådet (MP).Vindkraftens själ Läs mer

Nationellt solcellsprojekt

2017-05-05 - NYHETSNOTISER. Projektet ingår i en större satsning för att stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningen. För några år sedan var subventioner avgörande. Idag är solceller en långsiktigt god investering med låg ekonomisk och teknisk risk. Nationell satsning Läs mer

Storsatsar på solceller

2017-05-05 - NYHETSNOTISER. 2.500 kvm av taket tas upp av solceller, och förhoppningen är att bli helt självförsörjande i framtiden. Kommer att sälja överskottet till elbolagen. "Känns spännande och jätteroligt". Vill ligga i framkant Läs mer

Dött kvartal för vindkraften

2017-05-05 - NYHETSNOTISER. Under första kvartalet beställdes bara ett enda vindkraftverk. Enligt Svensk Vindenergi väntas investeringarna att ta fart igen sedan politikerna nu gett tydligare spelregler för branschen. Döda och begravna? Läs mer

Vanvett bygga vindkraft norr om flaskhalsarna

2017-05-04 - NYHETSNOTISER. Förre Chalmers-professorn Per Fahlén är kritisk Läs mer

Vore katastrof med vindkraftpark här

2017-05-03 - NYHETSNOTISER. Vi kommer att se 19 stycken vindkraftverk som är över 200 meter höga. Parken kommer att förstöra både naturen och djurlivet. Ljudet får inte överstiga 40 decibel säger Vattenfall. Överklaga i varje instans Läs mer

Bortser från det lågfrekventa ljudet

2017-05-03 - NYHETSNOTISER. Myndigheterna har valt att bortse från inverkan av lågfrekventa ljud, när tillstånd för att bygga vindkraftverk ska beviljas. Massor av klagomål Läs mer

Seger för Gränöborna i Nybro

2017-05-03 - NYHETSNOTISER. Vindkraften röstades ner. Både familjen, huset och verksamheten räddade tack vare politikermajoritetens beslut. Grillfest på gång Läs mer

Visar sida 6 av 19.

Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design