Kallelse till årsmöte 2019

Bästa FSL-medlem,

Lördag den 23 mars har FSL årsmöte, dit alla medlemmar är välkomna.

Platsen är som förra året Uppsala och adressen är Träffpunkten,  Storgatan 11, och klockslaget är 13.00.

För att deltaga med rösträtt ska du enligt stadgarna anmäla ditt deltagande senast två veckor i förväg, dvs. senast lördag den 9 mars.

Anmälan till mötet görs till vår kassör Åke Gustafsson, tel. 070 – 212 93 12, eller via email till  Åke på adressen:  fsl.landskapsskydd(at)outlook.com .

Valberedningen föreslår att ordföranden och övriga styrelseledamöter omväljes för perioden april 2019 – mars 2020. Dagordning för övriga frågor kommer att mailas ut före mötet.

Styrelsen kommer att redovisa årsberättelsen. I anslutning till den ska vi diskutera vad vi förväntar oss av – och vad vi planerar för – det kommande året.

Jan Hedman, föreningens ordförande