Årsbok – Artiklar

Remissvar till Naturvårdsverket och Energimyndigheten

Published on 1/13/2020

Föreningen Svenskt Landskapsskydd har inlämnat remissvar till Naturvårdsverket och Energimyndigheten. De ärenden det gäller handlar om "Buller från vindkraft" och "Strategier för hållbar vindkraft". Se remissvar här...Fortsätt läsa