Vindkraftsbuller – fel tänkt och fel mätt

FSL:s debattartikel publicerad i Uppsala Nya Tidning 14 april 2021

Här kan du läsa vår debattartikel med rubriken: ”Vindkraftbuller – fel tänkt och fel mätt”, som idag (14 april) publiceras på UNT:s debattsida. Den är inte tidigare publicerad, men kan ses som en fortsättning och aktualisering av vår debattartikel ”Oansvarigt risktagande”, införd i UNT 2019-02-27. Nya forskningsrön har framkommit.

FSL:s artikel i UNT är upphovsrättsskyddad, varför vi inte kan kopiera den rätt av. Det är dock vi som äger texten. Det står envar fritt att vidarekopiera den här texten och fritt använda den.

En ensidig engelsk sammanfattning av det tyska forskningsprojektet kan googlas fram på  ”High level infrasound exposure reduces the contractility of human cardiac tissues in in-vitro model”. Det avslutande stycket “Conclusion” sammanfattar essensen om att max 80 dBz bör vara tillåtet.

Debattext Vindkraftsbuller