Vad händer inför regeringsbildningen?

Miljöpartiet har varit det parti som framför andra drivit på för en utbyggnad av vindkraften, och de har inom vänsterblocket varit drivande i frågan.

Mp är idag valets förlorare – sommarvärmen och skogsbränderna blev inte den game-changer som man hade hoppats på. Vilka konsekvenser får detta?

Partierna måste nu kalkylera med att nyval närmsta året blir en möjlighet – det är kanske rentav sannolikt. Det är inte självklart att Sverigedemokraterna kommer att snällt lägga ner sina röster inför en regeringsbildning. Kritiskt blir då om de rödgröna och de borgerliga ska kunna kompromissa sig samman – vem ska lägga sig i detta chicken-race?

Efter fyra misslyckade försök följer nyval. I en nyvalssituation till följd av SD:s agerande, skulle SD hamna i politikens centrum. Partiet har inga incitament att undvika detta, tvärtom. SD kommer knappast att ännu en gång bortprioritera vindkraftfrågan, som nu rymmer potentialer för det vindkraftkritiska partiet. Då kan det till sist hända att frågan kommer upp på bordet. Vreden är stor bland överkörda landsbygdsbefolkningar runt om i landet.

Det kan bli intressant.

Jan Hedman och Henrik Wachtmeister

Ordförande respektive vice ordförande i Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL