Ny vägledning för etablering av vindkraft

Ny vägledning för etablering av vindkraft

Naturvårdsverket presenterat sin nya vägledning om buller från vindkraftverk. Noterar tre tydliga ställningstaganden:

1) 40 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostad ska alltjämt gälla.
2) Ingen skärpt reglering utifrån vindskyddat läge.
3) Beräknade ljudnivåer vid redovisning av buller i prövning ska aldrig redovisas med decimaler då beräkningarna inte har en sådan noggrannhet. Värdena bör i stället avrundas till närmaste heltal så att exempelvis 38,49 dBA avrundas nedåt till 38 dBA och 38,50 dBA avrundas uppåt till 39 dBA.

Några större fördelar för närboende tycks inte finnas

Naturvårdsverket