Förslag på strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad lämnas till regeringen

Förslag på strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad lämnas till regeringen

En utvecklad planeringsprocess för vindkraft, med regionala utbyggnadsbehov, förslag om förändrad kommunal tillstyrkan samt ett nationellt planeringsunderlag som ska underlätta och vägleda det regionala arbetet.

Energinyheter