Charlotte Unger och Mattias Goldmann bemöter FSL:s artikel i Aftonbladet

Charlotte Unger, vd för Svensk Vind, bemöter vår aktuella (19 november) artikel i Aftonbladet om vindkraftsvetot. Ståndpunkterna är kända.

Vad gäller “Drömmarnas vikingadrakar“, är det ett citat hämtat från dikten “Strandkväde“ ur diktsamlingen “Visa i Molom“ av den naturlyriske poeten och kompositören Alf Hambe, och som vi återgivit på vår hemsida. Hambe har också skrivit debattartikeln “Bygg ingen vindkraftpark längs Hallandskusten“, som kan läsas på följande adress:

Hallandsposten

Trevligt att Unger/Goldman uppskattar vår hemsida. Vi återger här gärna deras text från den 23 november.

Aftonbladet