Vad gjorde FSL inför valet?

Vad gjorde FSL inför valet?

  • Deltagande i Almedalen under hela veckan, diskussioner och infoblad.
  • Skrivelse till alla Sveriges kommuner, denna skrivelse fick även ca 50 tidningar, ang. vetorätten och att de som avstår vindkraft får landsbygdens röst.
  • Skrivelser till radio och tv och att de inte ska glömma landsbygden speciellt gällande vindkraftfrågan.
  • Uppmaning till medlemmar och alla de som vi hjälpt att agera på olika sätt, sätta press på kommunpolitikerna, skriva insändare m.m.
  • Tillskrivit miljöministern och energiministern för att få till stånd ett samtal innan valet.
  • Tillskrivit de landsbygdspolitiska talespersonerna m.a.a. att (S) i tidningen LAND sagt att ny vindkraft ska bara vara i havet, inte på land.
  • Tillskrivit de energipolitiska talespersonerna ang. de förödande konsekvenserna för landsbygden med nuvarande energipolitik.
  • Vi var med i Ring P1 och framförde våra budskap 31/9 kl 09.35.