Ny information om årsmötet

ÅRSMÖTE 2020

Föreningen Svenskt Landskapsskydd kallar till årsmöte den 26 sept. 2020 kl. 10.00. Årsmötet kommer att hållas digitalt och de medlemmar som anmäler sig kommer att få vidare information hur man deltager på årsmötet. Anmälan om deltagande ska ske till kassören senast den 11 sept. på mailadress:

fsl.landskapsskydd@outlook.com

Kallelse Årsmöte FSL 2020-09-26