Årsmöte 2020

Bäste FSL-medlem!
Lördag den 28 mars 2020 har Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL årsmöte, dit alla medlemmar är välkomna.
Platsen är som förra året Uppsala och adressen är Träffpunkten, Storgatan 11, och klockslaget är 13.00.
För att deltaga med rösträtt ska du enligt stadgarna anmäla ditt deltagande senast två veckor i förväg, dvs. senast lördag den 14 mars.
Anmälan till mötet görs till vår kassör Åke Gustafsson, tel. 070 – 212 93 12, eller via email till Åke på adressen: fsl.landskapsskydd@outlook.com

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Valberedningen föreslår att ordföranden och övriga styrelseledamöter omväljes för perioden april 2020 – mars 2021. Dagordning kommer att mailas ut före mötet till de anmälda medlemmar som har email-adress.