Årsmötet 2018 genomfört

Årsmötet 2018 är nu genomfört.

Sittande styrelse sitter kvar ytterligare ett år. Jan Hedman är fortsatt föreningens ordförande. Ny ansvarig för valberedningen, Jonny Fagerström, är tillsatt.