Sök
Nyhetsnotiser
Vindkraften splittrar alliansen i Åre
2014-08-27 08:34

Vindkraft i Moskogen är återigen en valfråga i Åre kommun.

Fanbybor säger nej till fler vindkraftverk
2014-08-27 08:23

Syftet att bygga fem nya vindkraftverk norr om Husum har skapat protester.

– Planerna är att de ska bli dubbelt så stora, som det var tänkt. Jag bor i så fall hellre vid E4 än här, säger Roger Nilsson.

Jämtland behöver inte vindkraft
2014-08-26 19:54
Vi har redan idag en stor kraftproduktion via vattenkraften, därför behöver vi inte leverera mer ström, menar Ulrika Wärvik från Fria Norrland i Åre.

Vindkraftsbolag vill urholka artskyddsförordningen
2014-08-26 02:09
Boge Vindbruk AB anser att svenska domstolar tolkar EU:s naturvårdsdirektiv och den svenska artskyddsförordningen fel.

Med bolagets resonemang skulle i princip all form av exploatering av naturvärden vara tillåtlig, eftersom exploateringen egentligen har ett annat syfte (i detta fall att producera energi och generera kapital).

Vem fan vill ha vindkraft?
2014-08-26 02:02
Författaren letar efter energibolag som inte levererar vindkraft. De finns. I Skåne ett par stycken. Kontakta styrelsen ni som vill veta mer.

Smutsiga metoder i vindkriget
2014-08-26 01:47
Bra artikel. Nu finns den att läsa utan betalvägg.

Vind och sol. Kan inte de driva den svenska industrin?
2014-08-26 01:18
– Nej. Solen har betydelse för uppvärmning och vindkraften kan vara ett komplement. Men man kan inte basera en industri med kontinuerlig drift på vindkraft – som bara är i drift drygt en fjärdedel av året. Det är omöjligt.

Eolus säljer vindkraftverk
2014-08-26 01:01
Vindkraftverk är till salu. Kostnaderna för att driva dem är för höga. Köparna är lokala bolag som fortfarande tror att det finns förtjänstmöjligheter.

Tio saker du bör veta om förnybar energi
2014-08-25 11:50
Nej, vindkraft kan inte ersätta stängda reaktorer
2014-08-25 08:17

Gustav Fridolin (MP) menar att förnyelsebar energi som vindkraft kan täcka upp för energibehovet som uppstår om kärnreaktorer stängs. Hur då?

 Värdegrund

 

Det största hotet mot vår natur och mot vårt kulturarv utgörs idag av storskalig etablering av vindkraft.

Utbyggnaden av vindkraften har för oss varit det område som med åren kommit att bli helt dominerande. 

Vi är i dag den enda svenska riksorganisation som står upp till försvar för de natur- och kulturvärden som hotas.

 

 

Vi vill

 

att Sverige lever upp till Landskapskonventionens förpliktelser

 

värna om Sveriges vackra natur- och kulturmiljöer samt förhindra storskalig utbredning av industrilandskap och därmed dålig livsmiljö för människor och djur.

 

synliggöra den pågående och planerade politikens biverkningar såsom miljöförstöring, minskad tillväxt, låg effektivitet och stora kostnader.

 

att samhällets stöd till förnyelse inom infrastruktur-, energi-, och miljöområdena sker genom stöd till forskning och utveckling samt genom effektiviseringar och investeringar snarare än genom skatter, subventioner och regleringar.

 

att vindkraftsutbyggnaden och andra stora miljö-, och landskapspåverkande ingrepp genomlyses ur samhällsekonomisk och miljömässig synpunkt

 

Information


FSLs dekal. Klistermärke, 10 cm i diameter, 20 kr per st. - beställes via fsl@landskapsskydd.se. V.g. uppge namn och adress så sänder FSL märkena med inbetalningsavi.

Vindkraften - är den värt sitt pris?
Vill Du köpa bok om vindkraft? Sätt in 125 kronor på plusgirokonto 155 79 30 – 3. Bengt Lindhé Förlag och ange tydlig postadress.

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design