Sök
Nyhetsnotiser
Kronikk: Miljøbevegelsen vinner – klimaet taper
2015-03-27 13:28

Norsk miljøbevegelse er mer opptatt av «omstilling», «grønt skifte» og egen politisk innflytelse enn av å redusere klimagassutslipp.

Norge

Avvakta med utbyggnaden av vindkraften
2015-03-26 20:44
För närvarande är en utbyggd svensk vindkraft förknippad med stora ekonomiska risker.

Flytande solceller överlevde isvintern
2015-03-26 20:43
Rovfåglar stoppar vindkraft i Gunnarp
2015-03-26 20:40
Kassakistan tom
2015-03-25 19:14
Vindpark Vänern Krafts kassakista är nämligen återigen tom och huvudfrågan på tisdagens kontrollstämma var därför om bolaget skulle försättas i konkurs. Så blev det dock inte.

På lånad tid
2015-03-25 19:04
Kontrollstämman för Vindpark Vänern beslutade på tisdagen att driva bolaget vidare. Nu har man åtta månader på sig att återställa kapitalet i bolaget.

Demonstrationen i Sollefteå
2015-03-24 07:45
Kritiserar storskalig vindkraft
2015-03-24 07:41

Kalevi Nikula från medborgarföreningen Tuulivoimayhdistys levererade svidande kritik mot industriell vindkraft. Han föreläste i Kristinestad i söndags och efterlyste då längre skyddsavstånd mellan kraftverk och bostadshus.

Syd- Österbotten

Vindkraft i Kalmarsundsparken
2015-03-24 07:35

... eller på söders höjder i Stockholm där de flesta gröna miljöjournalister bor?

Småland

Seminarium om ljud från vindkraft
2015-03-24 07:33

 Värdegrund

 

Det största hotet mot vår natur och mot vårt kulturarv utgörs idag av storskalig etablering av vindkraft.

Utbyggnaden av vindkraften har för oss varit det område som med åren kommit att bli helt dominerande. 

Vi är i dag den enda svenska riksorganisation som står upp till försvar för de natur- och kulturvärden som hotas.

 

 

Vi vill

 

att Sverige lever upp till Landskapskonventionens förpliktelser

 

värna om Sveriges vackra natur- och kulturmiljöer samt förhindra storskalig utbredning av industrilandskap och därmed dålig livsmiljö för människor och djur.

 

synliggöra den pågående och planerade politikens biverkningar såsom miljöförstöring, minskad tillväxt, låg effektivitet och stora kostnader.

 

att samhällets stöd till förnyelse inom infrastruktur-, energi-, och miljöområdena sker genom stöd till forskning och utveckling samt genom effektiviseringar och investeringar snarare än genom skatter, subventioner och regleringar.

 

att vindkraftsutbyggnaden och andra stora miljö-, och landskapspåverkande ingrepp genomlyses ur samhällsekonomisk och miljömässig synpunkt

 

Information

Årsmöte 2015

Vi träffas 28 mars på
Söråker Herrgård
20 km norr om Sundsvall

Alla medlemmar välkomna!

Anmäl till ordförande
tel 0727-10 39 50FSLs dekal. Klistermärke, 10 cm i diameter GRATIS - beställes via fsl@landskapsskydd.se. V.g. uppge namn och adress så sänder FSL märken i behövligt antal

Vindkraften - är den värt sitt pris?
Vill Du köpa bok om vindkraft? Sätt in 125 kronor på plusgirokonto 155 79 30 – 3. Bengt Lindhé Förlag och ange tydlig postadress.

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design