Sök
Nyhetsnotiser
Ännu högre kraftverk
2014-04-23 15:54

Carl-Arne Pedersen, vice ordförande i Svensk vindkraftförening vill få oss att tro att fåglar bara flyger på 30-40 meters höjd.

Vindkraftsindustrin i motvind
2014-04-23 15:54

Ännu ett desperat inlägg från vindindustrin, denna gång från Johanna Olausen, ordförande för Svensk Vindkraftförening.

Ingen vindkraft i Kinda
2014-04-23 10:22

Eon skrotar planerna på en vindkraftspark i Kinda kommun. Anledningen är att satsningen inte skulle löna sig, säger Eons regionchef Björn Persson till Östnytt.

Strängare riktlinjer efterfrågas
2014-04-23 10:18

Centerpartisten Bengt Koltman har lämnat in en motion om strängare riktlinjer för att bevilja bygglov för vindkraft. Tydligare riktlinjer, som exempelvis stoppar vindkraft i känsliga naturområden, skulle ha stoppat utbyggnaden vid Skurugata, menar han.

Miljöpartiet glömmer människan, närmiljön och samhällsekonomin
2014-04-22 11:39

Var är människan i Miljöpartiets energipolitik? Miljöpartisterna Nordin och Andersson argumenterar för vindkraftens fantastiska inverkan på klimatet genom, vad de hävdar, minskade utsläpp av fossila bränslen i andra länder.

De glömmer tre saker, och det är omsorgen om människan, närmiljön och samhällsekonomin.

Så skriver Morgan Hjalmarsson (FP), kommunalråd i Borås.


Kritiska röster i Uppvidinge
2014-04-22 11:36

Två representanter för moderaterna i Uppvidinge kommun är kritiska till att det ensidigt satsas på vindkraft i kommunen och vill att man istället använder sig av andra energikällor.

Synd om vindindustrin
2014-04-22 11:30
Vindkraften får orättvist mycket negativ publicitet i massmedia, det hävdar representanter för Svensk Vindkraftförening. Nu vill branschen kraftsamla för att, som de säger, korrigera vantolkningar och påpeka fördelarna med vindkraft.


Negativt elpris skrämmer i Danmark
2014-04-21 05:14

Danmarks vindkraftverk genererar ibland så mycket ström att producenterna måste betala för att bli av med elen.

ATL

Kungsörnar stoppar vindkraftverken i Palsbo
2014-04-21 05:14

Stengårdshult. Kungsörnarna stoppar Eons planer på en mindre vindkraftpark i norra Gislaveds kommun. – Självfallet är vi glada och tacksamma för det, säger Hans Adolfsson.

Värnamo Nyheter

Intressant irländsk blogg
2014-04-21 05:14

Den stora demonstrationen i Dublin ger ekon. Här är en irländsk hemsida för er som vill fördjupa er.

Wind Aware Irland

 Värdegrund

 

Det största hotet mot vår natur och mot vårt kulturarv utgörs idag av storskalig etablering av vindkraft.

Utbyggnaden av vindkraften har för oss varit det område som med åren kommit att bli helt dominerande. 

Vi är i dag den enda svenska riksorganisation som står upp till försvar för de natur- och kulturvärden som hotas.

 

 

Vi vill

 

att Sverige lever upp till Landskapskonventionens förpliktelser

 

värna om Sveriges vackra natur- och kulturmiljöer samt förhindra storskalig utbredning av industrilandskap och därmed dålig livsmiljö för människor och djur.

 

synliggöra den pågående och planerade politikens biverkningar såsom miljöförstöring, minskad tillväxt, låg effektivitet och stora kostnader.

 

att samhällets stöd till förnyelse inom infrastruktur-, energi-, och miljöområdena sker genom stöd till forskning och utveckling samt genom effektiviseringar och investeringar snarare än genom skatter, subventioner och regleringar.

 

att vindkraftsutbyggnaden och andra stora miljö-, och landskapspåverkande ingrepp genomlyses ur samhällsekonomisk och miljömässig synpunkt

 

Information

FSLs dekal
FSLs dekal. Klistermärke, 10 cm i diameter, 20 kr per st. - beställes via fsl@landskapsskydd.se. V.g. uppge namn och adress så sänder FSL märkena med inbetalningsavi.

Vindkraften - är den värt sitt pris?
Vill Du köpa bok om vindkraft? Sätt in 125 kronor på plusgirokonto 155 79 30 – 3. Bengt Lindhé Förlag och ange tydlig postadress.

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design