Sök
Nyhetsnotiser
Regeringen vill att 80 familjer flyttar
2014-11-21 09:52
Se under artiklar till höger
Fladdermöss
2014-11-21 09:49

Fladdermusdöden nära vindkraftverk måste studeras närmare, menar experter.

Calgary Herald


Makt förblindar och folket sover
2014-11-21 09:46

I vindkraftsutbyggnadens spår skövlas landskapen. Boendemiljöer försämras drastiskt, för många så svårt att man av medicinska skäl inte kan bo kvar. Bullerstörningarna negligeras på ett sätt som känns märkligt i vår annars upplysta tid. Och stora landområden blir till en internationell handelsvara med för framtiden svårbedömda följder. Makten förblindar tycks det, och det sovande folket väljer att i stort blunda för följderna.

Wind firm sues to block release of bird-death data
2014-11-21 09:46
Danish High Court Orders Compensation for Wind Turbine Noise Victims
2014-11-21 09:43
Hotad idyll
2014-11-21 09:23

Åsens by hotas av planer på vindkraftverk.

Domstolsnej till vindkraft i söder
2014-11-21 09:21

Det blir med största sannolikhet inget vindkraftverk utanför Tygelsjö.

Nej till vindkraft i Norsjö
2014-11-21 09:15

Delar av vindkraftsutbyggnaderna i Norsjö riskerar att störa tekniska system på militäranläggningar och nekas därför.

Norge trappar upp till vindkraftskrig
2014-11-20 13:25

Norrmännen anser att det svenska skatteundantaget för vindkraftsel är djupt orättvist och måste avlägsnas.

MPD sa nej
2014-11-20 08:23

Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen i Östergötland sa nej till planerna på byggandet av de drygt 20 vindkraftverken i Valdemarsviks och Söderköpings kommun.

 Värdegrund

 

Det största hotet mot vår natur och mot vårt kulturarv utgörs idag av storskalig etablering av vindkraft.

Utbyggnaden av vindkraften har för oss varit det område som med åren kommit att bli helt dominerande. 

Vi är i dag den enda svenska riksorganisation som står upp till försvar för de natur- och kulturvärden som hotas.

 

 

Vi vill

 

att Sverige lever upp till Landskapskonventionens förpliktelser

 

värna om Sveriges vackra natur- och kulturmiljöer samt förhindra storskalig utbredning av industrilandskap och därmed dålig livsmiljö för människor och djur.

 

synliggöra den pågående och planerade politikens biverkningar såsom miljöförstöring, minskad tillväxt, låg effektivitet och stora kostnader.

 

att samhällets stöd till förnyelse inom infrastruktur-, energi-, och miljöområdena sker genom stöd till forskning och utveckling samt genom effektiviseringar och investeringar snarare än genom skatter, subventioner och regleringar.

 

att vindkraftsutbyggnaden och andra stora miljö-, och landskapspåverkande ingrepp genomlyses ur samhällsekonomisk och miljömässig synpunkt

 

Information


FSLs dekal. Klistermärke, 10 cm i diameter GRATIS - beställes via fsl@landskapsskydd.se. V.g. uppge namn och adress så sänder FSL märken i behövligt antal

Vindkraften - är den värt sitt pris?
Vill Du köpa bok om vindkraft? Sätt in 125 kronor på plusgirokonto 155 79 30 – 3. Bengt Lindhé Förlag och ange tydlig postadress.

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design