Sök
Nyhetsnotiser
Riv upp vindkraftsplanerna
2014-04-19 11:28

Ja moderater och socialdemokrater, riv denna plan innan valet i höst.

VT

Försvaret vill stoppa vindkraftverk
2014-04-19 11:25

En tredjedel av 440 vindkraftverk som planeras i andra etappen av Markbygden-projektet väster om Piteå kan stoppas.

Uppmärksammat över hela landet, från norr till söder.

GD

Vindmöllor vid Hyllinge oroar
2014-04-19 11:23

HELSINGBORG Planer på en vindkraftspark väster om väg 110 skapar oro hos boende i Hyllinge. De ifrågasätter också varför kommunen inte agerat mot de sex vindmöllor

HD

Domslut om vindkraft i Fanbyn – nämnden får göra om
2014-04-19 11:20

Mark- och miljödomstolen beslutar att ärendet ska gå tillbaka till Samhällsbyggnadsnämnden. Vindkraftsbolaget heter Gamesa och hör hemma i Spanien.

Allehanda

Klimatprofil vill skapa opinion för kärnkraft
2014-04-19 11:09

Det är inte rimligt att anta att sol- och vindkraft kommer att kunna producera tillräckligt mycket el inom en överskådlig framtid för att uppfylla koldioxidmålen, konstaterar Hansen.

Nyheter

Motståndet mot högspänningsledningar ökar i Tyskland
2014-04-19 11:07

Energiwende har blivit mer komplicerat än vad tyska regeringen räknat med

Nyheter

Krisen i Triventus
2014-04-18 13:52

Läs Björn Törnvalls kommentar till den senaste utvecklingen i Triventus AB.

Läs artikeln

Kommentera gärna!

Svensk vindenergi slåss mot väderkvarnar, inte klimatförändringarna
2014-04-17 05:50

Svensk vindenergi skriver om EU:s klimatpolitik på sin blogg. Men argumentationen är så dum och dåligt underbyggd att klockorna stannar.

Moderat blogg

Sol istället för vind i kyrkan
2014-04-17 05:46

Tiden är inne för solenergi spår kyrkan. Kring vindkraften är det snålblåst. Den här tidningen om energi, utgven av kyrkan, talar sitt tydliga språk att kyrkan bör värna om sina pengar och inte satsa på vindkraft.

Kyrkans Tidning

SD i protest mot vindkraftsutbyggnad
2014-04-17 05:34

"Västerviks kommuns utbyggnadsplaner för vindkraft, som också stöds av självutnämnda så kallade landsbygds- respektive miljöpartier som Centerpartiet och Miljöpartiet, behöver dras fram i ljuset. Det handlar inte om att vara emot all vindkraft, utan om att anpassa utbyggnaden till en ekonomiskt och miljömässigt rimlig nivå."

Västerviks Tidningen

 Värdegrund

 

Det största hotet mot vår natur och mot vårt kulturarv utgörs idag av storskalig etablering av vindkraft.

Utbyggnaden av vindkraften har för oss varit det område som med åren kommit att bli helt dominerande. 

Vi är i dag den enda svenska riksorganisation som står upp till försvar för de natur- och kulturvärden som hotas.

 

 

Vi vill

 

att Sverige lever upp till Landskapskonventionens förpliktelser

 

värna om Sveriges vackra natur- och kulturmiljöer samt förhindra storskalig utbredning av industrilandskap och därmed dålig livsmiljö för människor och djur.

 

synliggöra den pågående och planerade politikens biverkningar såsom miljöförstöring, minskad tillväxt, låg effektivitet och stora kostnader.

 

att samhällets stöd till förnyelse inom infrastruktur-, energi-, och miljöområdena sker genom stöd till forskning och utveckling samt genom effektiviseringar och investeringar snarare än genom skatter, subventioner och regleringar.

 

att vindkraftsutbyggnaden och andra stora miljö-, och landskapspåverkande ingrepp genomlyses ur samhällsekonomisk och miljömässig synpunkt

 

Information

FSLs dekal
FSLs dekal. Klistermärke, 10 cm i diameter, 20 kr per st. - beställes via fsl@landskapsskydd.se. V.g. uppge namn och adress så sänder FSL märkena med inbetalningsavi.

Vindkraften - är den värt sitt pris?
Vill Du köpa bok om vindkraft? Sätt in 125 kronor på plusgirokonto 155 79 30 – 3. Bengt Lindhé Förlag och ange tydlig postadress.

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design