Sök
Nyhetsnotiser
Om Tysklands energipolitik i FT
2014-11-26 15:05

"The growing absurdity"

Vindkraft gör din el 14% dyrare
2014-11-26 08:18
Bullermätning av vindkraft utanför Ramsele får kritik
2014-11-26 08:11
En glesbygdsbos funderingar..
2014-11-26 08:09
Film från Stor-Rotlidens vindkraftsområde
2014-11-26 08:06
Anmälan av Sveriges Television
2014-11-25 09:22

Mats Persson, FSL styrelse, anmäler SVT till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser.

Anmälan

Ett rop på hjälp
2014-11-25 09:21

På gränsen mellan Ångermanland och Jämtland pågår en gigantisk vindkraftsexploatering. Över 500 vindkraftsverk planeras med höjder upp till 220 meter höga. Människorna i byarna ropar på hjälp!

Propagandakurs
2014-11-25 09:18

Framtagen av vindindustrin.

Hur tänkte du nu?
2014-11-25 09:14

Men Anders, hur ska du få el de dagar när det är mulet och vindstilla?


Bevara vattenkraften från grön klåfingrighet
2014-11-25 09:06

"Den subventionerade vindkraften måste pressas in i produktionen. Detta skall ske genom att vi städar bort lönsamma vattenkraftverk, eller i varje fall deras reglerdammar."


 Värdegrund

 

Det största hotet mot vår natur och mot vårt kulturarv utgörs idag av storskalig etablering av vindkraft.

Utbyggnaden av vindkraften har för oss varit det område som med åren kommit att bli helt dominerande. 

Vi är i dag den enda svenska riksorganisation som står upp till försvar för de natur- och kulturvärden som hotas.

 

 

Vi vill

 

att Sverige lever upp till Landskapskonventionens förpliktelser

 

värna om Sveriges vackra natur- och kulturmiljöer samt förhindra storskalig utbredning av industrilandskap och därmed dålig livsmiljö för människor och djur.

 

synliggöra den pågående och planerade politikens biverkningar såsom miljöförstöring, minskad tillväxt, låg effektivitet och stora kostnader.

 

att samhällets stöd till förnyelse inom infrastruktur-, energi-, och miljöområdena sker genom stöd till forskning och utveckling samt genom effektiviseringar och investeringar snarare än genom skatter, subventioner och regleringar.

 

att vindkraftsutbyggnaden och andra stora miljö-, och landskapspåverkande ingrepp genomlyses ur samhällsekonomisk och miljömässig synpunkt

 

Information


FSLs dekal. Klistermärke, 10 cm i diameter GRATIS - beställes via fsl@landskapsskydd.se. V.g. uppge namn och adress så sänder FSL märken i behövligt antal

Vindkraften - är den värt sitt pris?
Vill Du köpa bok om vindkraft? Sätt in 125 kronor på plusgirokonto 155 79 30 – 3. Bengt Lindhé Förlag och ange tydlig postadress.

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design