Sök
Nyhetsnotiser
Apropå klimatmötet ...
2015-10-10 09:37
Nordirland vill också minska subventionerna till vindkraft
2015-10-10 08:18
Den konservativa regeringen i England minskar kraftigt på subventionerna från 2016. Nordirland tittar nu på att följa deras exempel.

Hundratusentals pund i böter och skadestånd
2015-10-10 08:08
Två företag fick betala hundratusentals pund i böter och skadestånd för en olycka med ett vindkraftsblad, där en man dog och en skadades svårt.

274 röster mot vindkraft i deras stad
2015-10-10 07:59
I den lilla staden i nordöstra USA samlades man för att tala om att vindkraftverk inte var önskvärt. Lättläst

Kanada
2015-10-10 07:27
Nästan 30 % av de boende inom 2 km från vindkraftsanläggningen är störda.

USA: Vindkraft till havs - en önskedröm
2015-10-10 07:21
Utan kraftiga subventioner och ett skräckscenario om klimatet, som gör att det får kosta vad det vill, hade inte off-shore vindkraft varit en verklighet.

Politiker ville stoppa vindkraft
2015-10-09 14:53

Det finns inget vetenskapligt stöd för elöverkänslighet, enligt Folkhälsomyndigheten. Ändå tänkte Bollnäs kommunledning stoppa vindkraftverken i Sörbyparken om Järvsö Sörby Vindkraft inte kom överens med elöverkänsliga Vilja Wätte.

Miljonbekymmer för Vindpark Vänern
2015-10-09 14:52
Vindpark Vänern behöver ytterligare 11 miljoner - annars väntar konkurs!

James Hansen hoppas små kärnkraftverk (SMR) ska hjälpa oss rädda klimatet
2015-10-09 14:52
Den världskände klimatforskaren James Hansen säger att vindkraft inte räcker. Andra lösningar måste till.
I programmet även om risker med kärnkraft, upplevda och verkliga.

Vindkraft: Tuvan som stjälper lasset
2015-10-09 14:32
Hur värderas vindkraft? Kilowatt och vindbranschens särintresse av ekonomiska vinster känner vi till, men nu ska det forskas om även om de värden man tidigare bortsett från. Natur, renskötsel, utsikter m.m.

Säg nej till ännu högre stöd till vindkraften
2015-10-09 09:39
På ledningsnivå accepterar alla riksdagspartier utom SD den föreslagna höjningen. Vi naturvänner stödjer inte heller höjningen.

KD har vänt kappan efter vindkraften?
2015-10-09 06:04
Dumt att straffbeskatta kärnkraften och priviligiera fram vindkraften, säger Hedman och Wachtmeister, båda från FSL, i denna artikel i

Vindkraft i motvind
2015-10-08 05:39
Investeringar i vindkraft är enligt branschen inte lönsamt. Trots andra rapporter som säger motsatsen, vill ändå branschen omtala sin besvärliga ekonomiska situation.

Prischocken - vindkraft lika billigt som naturgas
2015-10-08 05:29
Enligt Bloombergs undersökning ligger vindkraft på samma prisnivå som fossila bränslen.
De enkelriktade subventionerna till vindkraft bör därmed avslutas.

Romsons energipolitik leder till högre andel kolkraft
2015-10-08 03:16
Att regeringen genom en höjning av skatt på kärnkraft orsakar nedläggning av 40% av reaktorerna, har inte fått den uppmärksamhet som denna förskräckande nyhet förtjänar.

Bra av Hedman och Wachtmeister
2015-10-07 17:34
Den 21 oktober beslutar riksdagen om mycket kraftiga subventionshöjningar till förnybar energi, främst vindkraft. Även de borgerliga partierna står bakom höjningen, inklusive Kristdemokraterna, skriver Jan Hedman och Henrik Wachtmeister, Föreningen Svenskt Landskapsskydd.

Vindkraft - dyrt så in i Norden
2015-10-07 12:44
Tyvärr lurar sådan fruktansvärd grön smörja politiker att hoppa i galen tunna.

 Värdegrund

 

Det största hotet mot vår natur och mot vårt kulturarv utgörs idag av storskalig etablering av vindkraft.

Utbyggnaden av vindkraften har för oss varit det område som med åren kommit att bli helt dominerande. 

Vi är i dag den enda svenska riksorganisation som står upp till försvar för de natur- och kulturvärden som hotas.

 

 

Vi vill

 

att Sverige lever upp till Landskapskonventionens förpliktelser

 

värna om Sveriges vackra natur- och kulturmiljöer samt förhindra storskalig utbredning av industrilandskap och därmed dålig livsmiljö för människor och djur.

 

synliggöra den pågående och planerade politikens biverkningar såsom miljöförstöring, minskad tillväxt, låg effektivitet och stora kostnader.

 

att samhällets stöd till förnyelse inom infrastruktur-, energi-, och miljöområdena sker genom stöd till forskning och utveckling samt genom effektiviseringar och investeringar snarare än genom skatter, subventioner och regleringar.

 

att vindkraftsutbyggnaden och andra stora miljö-, och landskapspåverkande ingrepp genomlyses ur samhällsekonomisk och miljömässig synpunkt

 

Information


Försvara naturen - bli medlem i FSL !

Allt fler börjar inse att det föreligger en växande konflikt mellan människor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd.Vindkraft-verk kan aldrig smälta in i naturen, och de berövar naturen dess skönhet.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvarar miljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhet går ut på.

Stöd oss - bli medlemInspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 Ansökan återkallad

Skriv under
med ditt namn

Skriv under och delta i protesten mot vindkraftens utbyggnad.

Skriv under>>Skicka ett mail till Energikommissionen

Energikommissionen ska besluta om hur energimixen ska se ut efter 2020 och bidragen till det.Genom ditt mail/brev berättar du för politikerna i energikommissionen om baksidan av vindkraftsexploateringen.

Läs mer>>Skicka ett mail till
ansvariga ministrar

Skicka ett mail eller brev till energiministern  och miljöministern och tala om att vindkraften är ett stort problempå landsbygden. Vindkraften ska inte ha fördelar framför andra energislag och måste få hårdare buller och skuggkrav.

Läs mer>>Ordf lämnar över FSL:s krav till Löfven 1 maj

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design