Sök
Nyhetsnotiser
Varmt väder tynger Vattenfall
2014-07-23 23:16
Leveranserna av värme, elektricitet och gas är lägre, säger Vattenfalls avgående vd Øystein Løseth. Løseth konstaterar också att priserna har sjunkit stadigt under hans tid som vd, och han ser inga tecken på en vändning i prisutvecklingen.

Miljardförlust för Vattenfall
2014-07-23 23:14
"Efterfrågan på elektricitet i Europa är svag"

Inget vindkraftverk för Ludvika
2014-07-23 23:14
De ska istället satsa på solenergi

Rovfågelbon  stoppar vindkraft
2014-07-23 17:32
HÖRBY. Nu backar företaget Fr Ramström Vind AB från sin ansökan om att få bygga två vindkraftverk i Henset.

Havsbaserad vindkraft ger ABB förlust i divisionen Power Systems
2014-07-23 17:26

I läslig text
Allt sålt - nu rivs gården
2014-07-23 06:33
Huset är uppköpt av Bergvik Skog AB och hela området kring Östra Fallåsen ska nu bli en vindkraftsverkspark.

– Vi har ju bott där i över 40 år. Våra barn och barnbarn har vuxit upp här.

 VERDENS SANDE TILSTAND
2014-07-23 06:32
Vår "gröna" energi håller människor i fattigdom

AF BJØRN LOMBORG

Länsstyrelsen vill ha svar om vindkraftspark
2014-07-23 06:22
Kommunstyrelsen har beslutat att bordlägga frågan om vindkraftsparken Älmedal till efter valet. Men nu vill Länsstyrelsen ha besked om parktillståndet senast den 5 september.

S, M, Fp bör ta sitt ansvar
2014-07-23 06:07
De stora partierna behöver ta sitt ansvar i energifrågan och gemensamt lösa det. Frågan är alldeles för viktig för att lämnas över till C eller MP och deras experter från vindkraftsindustrin.

Vindkraft eller inte? 
2014-07-23 05:35
Vindkraft eller inte i Gnosjö kommun? Enligt den kommande översiktsplanen ska restriktivitet råda.

 Värdegrund

 

Det största hotet mot vår natur och mot vårt kulturarv utgörs idag av storskalig etablering av vindkraft.

Utbyggnaden av vindkraften har för oss varit det område som med åren kommit att bli helt dominerande. 

Vi är i dag den enda svenska riksorganisation som står upp till försvar för de natur- och kulturvärden som hotas.

 

 

Vi vill

 

att Sverige lever upp till Landskapskonventionens förpliktelser

 

värna om Sveriges vackra natur- och kulturmiljöer samt förhindra storskalig utbredning av industrilandskap och därmed dålig livsmiljö för människor och djur.

 

synliggöra den pågående och planerade politikens biverkningar såsom miljöförstöring, minskad tillväxt, låg effektivitet och stora kostnader.

 

att samhällets stöd till förnyelse inom infrastruktur-, energi-, och miljöområdena sker genom stöd till forskning och utveckling samt genom effektiviseringar och investeringar snarare än genom skatter, subventioner och regleringar.

 

att vindkraftsutbyggnaden och andra stora miljö-, och landskapspåverkande ingrepp genomlyses ur samhällsekonomisk och miljömässig synpunkt

 

Information


FSLs dekal. Klistermärke, 10 cm i diameter, 20 kr per st. - beställes via fsl@landskapsskydd.se. V.g. uppge namn och adress så sänder FSL märkena med inbetalningsavi.

Vindkraften - är den värt sitt pris?
Vill Du köpa bok om vindkraft? Sätt in 125 kronor på plusgirokonto 155 79 30 – 3. Bengt Lindhé Förlag och ange tydlig postadress.

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design