Sök
Nyhetsnotiser
Nytt stöd till vindkraft utreds
2014-12-20 08:06

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utreda ett nytt stödsystem till havsbaserad vindkraft

SvD

Regeringskansliet

Renar störs av vindkraft
2014-12-20 08:06

En studie av renar i Malå kommun visar att renarnas rörelsemönster påverkas av mänsklig aktivitet.

SVT

Strömsund säger nej till vindkraft
2014-12-20 08:04

Strömsunds kommun vill inte tillstyrka SSVABs begäran om att få bygga högre torn på vindkraftsparkerna vid gränsen mellan Jämtland och Västernorrland.

SVT

Uppmanar boende att protestera
2014-12-18 08:57
Riksintresse kan stoppa vindkraft
2014-12-18 08:48
Less på vindkraft?
2014-12-18 08:39

Här kan man rösta.

Nej till vindkraft i Hake fjord
2014-12-17 16:04

Det kommunala energibolaget ville bygga 15 vindkraftverk i inloppet till Göteborgs hamn, men fick nej från mark- och miljödomstolen.

Det ansågs inte finnas någon samhällsekonomisk nytta.


Lågfrekvent ljud
2014-12-17 13:04

DANMARK Gränserna för lågfrekvent ljud sattes vid möten mellan politiker och vindkraftsindustrin.

Jyllands Posten 1

Jyllands Posten 2

Göteborgs Energi och vindkraften
2014-12-17 08:33

Göteborgs Energi vill uppföra 15 verk i hamninloppet. Efter att alla sagt sitt, boende, sjöfartsverket, havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen, Göteborgs hamn m.fl. vet vi att den tänkta vindkraftanläggningen inte var en god idé. Det är inte heller det frågan handlar om längre. Nu är det enbart prestige. Frågan är istället hur de som arbetar för att bevara en god hamnmiljö ska lösa konflikten utan att Göteborgs Energi och vissa politiker känner att de tappar ansiktet?

Stolthet går före undergång och högmod går före fall.
Ords 16:18
Ökade kostnader för balanshållning ger ökade avgifter
2014-12-17 07:48

Med en ökande andel flexibel och intermittent, väderberoende produktion i nätet ökar behoven av reglerresurser och kostnaderna för dessa. Därför höjer Svenska kraftnät avgifterna för balansansvariga fr.o.m. den 1 februari 2015.

Svenska Kraftnät

 Värdegrund

 

Det största hotet mot vår natur och mot vårt kulturarv utgörs idag av storskalig etablering av vindkraft.

Utbyggnaden av vindkraften har för oss varit det område som med åren kommit att bli helt dominerande. 

Vi är i dag den enda svenska riksorganisation som står upp till försvar för de natur- och kulturvärden som hotas.

 

 

Vi vill

 

att Sverige lever upp till Landskapskonventionens förpliktelser

 

värna om Sveriges vackra natur- och kulturmiljöer samt förhindra storskalig utbredning av industrilandskap och därmed dålig livsmiljö för människor och djur.

 

synliggöra den pågående och planerade politikens biverkningar såsom miljöförstöring, minskad tillväxt, låg effektivitet och stora kostnader.

 

att samhällets stöd till förnyelse inom infrastruktur-, energi-, och miljöområdena sker genom stöd till forskning och utveckling samt genom effektiviseringar och investeringar snarare än genom skatter, subventioner och regleringar.

 

att vindkraftsutbyggnaden och andra stora miljö-, och landskapspåverkande ingrepp genomlyses ur samhällsekonomisk och miljömässig synpunkt

 

Information


FSLs dekal. Klistermärke, 10 cm i diameter GRATIS - beställes via fsl@landskapsskydd.se. V.g. uppge namn och adress så sänder FSL märken i behövligt antal

Vindkraften - är den värt sitt pris?
Vill Du köpa bok om vindkraft? Sätt in 125 kronor på plusgirokonto 155 79 30 – 3. Bengt Lindhé Förlag och ange tydlig postadress.

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design