Sök
Nyhetsnotiser
SVT Idag sänds "Vindkraft och statliga jobb på landsbygden" Direkt kl 13-16
2015-04-21 08:10
Vindmøller - tidligere V-miljøminister har forstået alvoren
2015-04-20 23:49

Peter Skeel Hjorth i

Lokalavisen

"Det dånar så vi inte kan sova"
2015-04-20 14:58

Ljudet chockade honom och hans fru. Det var mycket värre än de kunnat föreställa sig.

Expressen

I Anton Steens fantasivärld...
2015-04-20 11:13

... finns det ingen direkt konflikt mellan vindkraft och naturhänsyn.

Den här artikeln tar nog priset i antalet rena faktafel.

Tomten finns och Elvis lever, eller hur Anton Steen?

Energieffektivisering nedprioriterad?
2015-04-20 09:44

Vindkraft, subventionerad, säljes på en överskottsmarknad till låga priser. Regeringen anser att det är viktigt att skapa "grön" energi. Att inte skapa energi när det inte behövs vore bättre. Energieffektivisering är en viktigare parameter. Den duckar staten på.

sr

Skärpta elkvalitetskrav för vindkraften
2015-04-20 08:21
Alla elektroner är inte lika mycket värda
2015-04-19 07:42

Vi exporterade cirka 16 TWh, dvs hela vindkraftsproduktionen och lite till. Varför inte isåfall lägga ner ett par tusen vindkraftverk?

Ne, det kan vi inte

Den största procentuella ökningen står den svenska solkraften för
2015-04-18 20:37
Vi villl inte ha vindkraft
2015-04-18 20:32

Turism, naturvård och att värna kulturen blir Holmöns framtid.

Fria Vindar

Vågor ger kraft
2015-04-18 11:32

Vågor har högre energidensitet än vind.

Havet.nu

Kraftigt ökade subventioner
2015-04-17 11:27

Henrik Wachtmeister och Jan Hedman, FSL

VärmlandsTidning

Allt det som vindkraft inte bidrar till
2015-04-17 09:53

Tone Bekkestad, meteorolog, skriver att förnybara energikällor kan användas för att "förbättra energisäkerheten, minska negativa hälso- och miljökonsekvenser, minska utsläpp av växthusgaser, skapa nya arbetstillfällen, minska fattigdomen och öka jämställdheten".

Man undrar vilken förnybar energikälla hon avser? Inte vindkraften i alla fall.

Fastighetsnytt


Ukraines rigeste mand giver dansk statsfond hovedpine
2015-04-17 09:09

Danmarks statslige eksportkreditfond EKF risikerer at tabe masser af penge på finansiering af den ukrainske rigmand Rinat Akhmetovs køb af Vestas-vindmøller for 1,8 milliarder kr.

Business Danmark

Ingen vindkraft i Hake fjord
2015-04-17 09:00

Den rödgröna styrelsen i Göteborg energi ger upp. Historien om vindkraftsparken Hake fjord är över.

Vindkraften blir döden för renskötseln
2015-04-17 08:49

 Värdegrund

 

Det största hotet mot vår natur och mot vårt kulturarv utgörs idag av storskalig etablering av vindkraft.

Utbyggnaden av vindkraften har för oss varit det område som med åren kommit att bli helt dominerande. 

Vi är i dag den enda svenska riksorganisation som står upp till försvar för de natur- och kulturvärden som hotas.

 

 

Vi vill

 

att Sverige lever upp till Landskapskonventionens förpliktelser

 

värna om Sveriges vackra natur- och kulturmiljöer samt förhindra storskalig utbredning av industrilandskap och därmed dålig livsmiljö för människor och djur.

 

synliggöra den pågående och planerade politikens biverkningar såsom miljöförstöring, minskad tillväxt, låg effektivitet och stora kostnader.

 

att samhällets stöd till förnyelse inom infrastruktur-, energi-, och miljöområdena sker genom stöd till forskning och utveckling samt genom effektiviseringar och investeringar snarare än genom skatter, subventioner och regleringar.

 

att vindkraftsutbyggnaden och andra stora miljö-, och landskapspåverkande ingrepp genomlyses ur samhällsekonomisk och miljömässig synpunkt

 

Information

Besatt av vind

Journalisten Peter Skeel Hjorth har skrivit "Besatt av vind". Boken finns att köpa på www.saxo.com/dk i översättning av Ulla Henning.
FSLs dekal. Klistermärke, 10 cm i diameter GRATIS - beställes via fsl@landskapsskydd.se. V.g. uppge namn och adress så sänder FSL märken i behövligt antal


Vindkraften - är den värt sitt pris?
Vill Du köpa bok om vindkraft? Sätt in 125 kronor på plusgirokonto 155 79 30 – 3. Bengt Lindhé Förlag och ange tydlig postadress.

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design