Sök
Nyhetsnotiser
Gör som kungen, Solhärad!
2015-11-28 22:19
Solenergi är framtiden, vindkraft är baktiden.
Missledande information
2015-11-28 22:13
Så här styrd och missledande information ger Kramfors kommun sina invånare. Inte ett ord om alla de nackdelar vindkraften innebär.

Nej till vindkraft i Borrestad och Tolseröd
2015-11-28 21:52
Hoppfullt inför klimatmötet i Paris
2015-11-28 10:54

Sju frågor till riksdagsledamoten.

Läsarna: Jätteviktigt att Sverige är utsläpps-förebild
2015-11-28 10:45
Visst har svensk industri glädje av att Sverige ligger i bräschen inom utsläppsminskningar. Det anser en överväldigande majoritet i Ny Tekniks senaste Månadens fråga.

Ingen vindkraft på Grävlingkullarna
2015-11-27 14:07

Socialdemokraterna i Filipstads kommun har till sist bestämt sig.
Alliansen av M, FP, C, KD, MP samt Filipstadspartiet har sedan länge sagt nej.

Kommunalt veto

Kärnkraft garanterar stabil elförsörjning
2015-11-27 14:02

"Regeringens mål är att vindkraft ska ersätta bortfallet av kärnkraft. Detta innebär att vi ersätter ett stabilt och pålitligt energislag som bär sina egna kostnader med den kraftkälla som är mest beroende av subventioner och dessutom är väderberoende."

Avvecklad kärnkraft behöver ersättas av mer vattenkraft
2015-11-27 05:06

När kärnkraft avvecklas och ersätts av väderberoende vindkraft och solceller ökar trycket på den reglerbara vattenkraften att leverera mer el. Går det att öka effekten från vattenkraft – utan att börja bygga kraftstationer i de fyra orörda norrlandsälvarna?

HÄR AVSKAFFAS DEN SVENSKA SKATTEFRIHETEN FÖR KOMMUNAL OCH EGENPRODUCERAD VINDKRAFT. TACK NORGE!
2015-11-27 05:00
Statens budget för 2016. Reformen följer efter krav från Norge, som var missnöjt med att investeringskapital till vindkraft sökt sig till Sverige framför Norge.

Läs nederst på sid 120.


Riksdagen sa ja till budgetpropositionen

Betydande skillnader i skatter och stöd mellan olika produktionsslag
2015-11-27 04:49
Energiomställning skapar nya företag och jobb
2015-11-25 06:49

Det pågår en revolution på energiområdet som utgör en fantastisk möjlighet för vårt land att skapa nya jobb och tillväxt. I dag är vi i Göteborg för att uppmärksamma den handlingskraft som finns i Sverige för att ställa om vårt energisystem, skriver bland andra energiminister Ibrahim Baylan (S).

Yxlö i Nynäshamns skärgård räddat
2015-11-25 04:20
Goda nyheter från Filipstad
2015-11-24 19:20
Rör inte kärnkraften innan alternativ finns
2015-11-24 06:44
MP:s Lise Nordin försöker avleda uppmärksamhet från partiets centrala roll i att klimatsmart energiproduktion – kärnkraft – motarbetas och läggs ned i förtid.
Lise Nordin skriver "Det finns de som vill få det att framstå som att det är effektskatten som gör dessa reaktorer olönsamma att driva".

"Ny union vägen till säker och klimatsmart energi"
2015-11-24 06:41
Om vi ska uppnå målet som klimatmötet i Paris eftersträvar – max två graders uppvärmning – måste en inre energimarknad skapas i Europa.

Den efterfrågade sidan hittades inte.

Sidan du sökte hittades inte. Använd sökrutan till vänster för att söka eller bläddra i artikelarkivet.

Information


Försvara naturen - bli medlem i FSL !

Allt fler börjar inse att det föreligger en växande konflikt mellan människor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd.Vindkraft-verk kan aldrig smälta in i naturen, och de berövar naturen dess skönhet.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvarar miljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhet går ut på.

Stöd oss - bli medlemInspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 Ansökan återkallad


Skicka ett mail till Energikommissionen

Energikommissionen ska besluta om hur energimixen ska se ut efter 2020 och bidragen till det.Genom ditt mail/brev berättar du för politikerna i energikommissionen om baksidan av vindkraftsexploateringen.

Läs mer>>Skicka ett mail till
ansvariga ministrar

Skicka ett mail eller brev till energiministern  och miljöministern och tala om att vindkraften är ett stort problempå landsbygden. Vindkraften ska inte ha fördelar framför andra energislag och måste få hårdare buller och skuggkrav.

Läs mer>>FSL skriver brev till riksdagsledamöterna

Till riksdagsledamöterna om vindkraftenDebatt och beslut, onsdag den 21 oktober 2015

Så här röstade våra partier och riksdagsledamöter gällande ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015.

Läs merVad betyder riksdagsbeslutet 21 oktober?

Svensk Vindenergi ger en pedagogisk presentation av elcertifikatsystemet, där ordet ”subvention” noggrant undviks. Bakgrunden till höjningen av subventionen är att ”den faktiska elanvändningen varit lägre än vad Energimyndigheten förutsåg när nuvarande kvoter sattes.” (se punkt 1). Logiken i systemet är alltså att när elanvändningen sjunker, så ökar subventionen. Av diagrammet framgår att den s.k. kvoten – som styr storleken på subventionen - nu höjs från 14,4 till 23%, dvs. med +60 procent.

Ordet subvention undviks
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design