Sök
Nyhetsnotiser
Länsstyrelsens nej till vindkraftpark nära Hornborga-sjön överklagas
2016-02-08 19:50
Länsstyrelsen sade nej till vindkraft. Vindkraftbolaget överklagar. Klicka vidare till "egen inventering", för att se argumenten mot utbyggnad.

Lemnhult-parken startas upp igen
2016-02-08 19:48
De vindkraftverk i Lemnhult som inte blåste ner i julas startas igen.

Vindkraftsbuller och hälsoeffekter
2016-02-08 14:27
Vindkraft i laglöst land
2016-02-08 14:23

En kvinna i Skottland beskriver hur hennes hembygd drabbas av vindkraft. "Surrounding views are totally spoiled. The wildlife (including rare species) are being decimated."

Herald Scotland

Kommunalt självstyre och vindkraftvetot lever farligt
2016-02-07 19:42
Vindkraftcentrum och Energimyndigheten kvalitetssäkrar
2016-02-07 19:42
Ingen vindpark i Järnstad
2016-02-06 11:04
Det blir ingen vindkraftspark i Järnstad.
Eolus Vind AB lägger skulden för sin reträtt på Ödeshögs politiker medan Rättvis vind talar om en seger för demokratin.

Statligt nej till vindkraft på Ålands fastland
2016-02-06 10:26
Målen för förnybar energi är uppnådda och staten måste finansiera andra saker än vindkraft.
Exploatörerna är naturligtvis vansinniga.


Nej till vindkraft – igen
2016-02-06 10:15
Kommunstyrelsen stoppar utredningar om mer vindkraft i Upplands-Bro kommun.

Länsstyrelsen avstyrker vindkraft vid Marviken
2016-02-04 14:55
Starka restriktioner på grund av mycket höga natur- och kulturvärden, enligt länsstyrelsen.

Politiska styrningen tafatt
2016-02-04 14:54
Lotta Gröning vill att kommuner ska utvecklas i stället för att landsbygden ska dödförklaras.

Vindkraftvetot
2016-02-04 14:52
Planeras det en ny attack mot vindkraftvetot framåt sommaren?

Mystisk spökskrivare hos Vindkraftcentrum i Strömsund
2016-02-04 14:51
Den ännu obesvarade frågan är: Vem har bättrat på siffrorna? VKC:s föreståndare skriver nu att VKC stått för den felaktiga siffran i pressmeddelandet, dvs. inte Energimyndigheten.
VKC:s utredare mailar dock att "jag har inte själv skrivit den texten".

Inledande debattartikel i Sundsvalls Tidning
Den gröna tron offrar svenska jobb
2016-02-03 16:04
Energifrågor handlar om att underkasta sig den rätta, gröna tron.

Mer om Vattenfall
2016-02-03 15:53
Video om bakomliggande orsaker till förlusterna

Om oss

 

FSL bildades 1999 då ett nätverk av privatpersoner och föreningar, som ville skydda landskapet och människors boendemiljö mot okänsligt placerade vindkraftverk, gick samman under namnet Föreningen Svenskt Landskapsskydd. Medlemmarna i nätverket hade arbetat med landskapsskydd i många år.

Redan då fanns riksföreningar i bl a Danmark, Tyskland och England som hade tillkommit av samma skäl.

 

FSL:s företrädare skrev debattartiklar och remissvar. Föreningen bjöds in till frukostmöte i riksdagen, uppvaktade näringsministern, höll föredrag och arrangerade seminarier och försökte samtidigt hjälpa alla olyckliga människor som hörde av sig när de blivit utsatta för vindkraftetableringar.

Medlemsantalet i nybildade FSL var från början stort och växte snabbt till att omfatta tusentals medlemmar, privatpersoner och föreningsanslutna.

 

 

Här sköljer vågorna från horisonten fritt ned emot stranden.

Här lutar havet sig hisnande upp emot himlen och solen.

Fri från skymmande ting är din buktiga blånande linje.

Fritt seglar minnenas öar och drömmarnas vikingadrakar

fram till min strandkant och sjunger inom mig om världarna bortom.

 

Alf Hambe

(Ur sången Strandkväde ur samlingen visa i Molom)

Källa

Information

Välkommen till den nya Facebook sidan

Försvara naturen - bli medlem i FSL !

Allt fler börjar inse att det föreligger en växande konflikt mellan människor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd.Vindkraft-verk kan aldrig smälta in i naturen, och de berövar naturen dess skönhet.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvarar miljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhet går ut på.

Stöd oss - bli medlem


Årsmöte
5 mars i Uppsala

För deltagande kontakta
Åke Gustavsson
ake.gustavsson@landskapsskydd.se 
 tel 0702-12 93 12


Vindkraften påverkar fastighetsmäklarens vardag

Läs vår artikel här


Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 Ansökan återkallad


Elcertifikatpriser

Här
   

Skicka ett mail till Energikommissionen

Energikommissionen ska besluta om hur energimixen ska se ut efter 2020 och bidragen till det.Genom ditt mail/brev berättar du för politikerna i energikommissionen om baksidan av vindkraftsexploateringen.

Läs mer>>Skicka ett mail till
ansvariga ministrar

Skicka ett mail eller brev till energiministern  och miljöministern och tala om att vindkraften är ett stort problempå landsbygden. Vindkraften ska inte ha fördelar framför andra energislag och måste få hårdare buller och skuggkrav.

Läs mer>>FSL skriver brev till riksdagsledamöterna

Till riksdagsledamöterna om vindkraftenDebatt och beslut, onsdag den 21 oktober 2015

Så här röstade våra partier och riksdagsledamöter gällande ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015.

Läs merVad betyder riksdagsbeslutet 21 oktober?

Svensk Vindenergi ger en pedagogisk presentation av elcertifikatsystemet, där ordet ”subvention” noggrant undviks. Bakgrunden till höjningen av subventionen är att ”den faktiska elanvändningen varit lägre än vad Energimyndigheten förutsåg när nuvarande kvoter sattes.” (se punkt 1). Logiken i systemet är alltså att när elanvändningen sjunker, så ökar subventionen. Av diagrammet framgår att den s.k. kvoten – som styr storleken på subventionen - nu höjs från 14,4 till 23%, dvs. med +60 procent.

Ordet subvention undviks
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design