Sök
Nyhetsnotiser
Nytt stöd till vindkraft utreds
2014-12-20 08:06

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utreda ett nytt stödsystem till havsbaserad vindkraft

SvD

Regeringskansliet

Renar störs av vindkraft
2014-12-20 08:06

En studie av renar i Malå kommun visar att renarnas rörelsemönster påverkas av mänsklig aktivitet.

SVT

Strömsund säger nej till vindkraft
2014-12-20 08:04

Strömsunds kommun vill inte tillstyrka SSVABs begäran om att få bygga högre torn på vindkraftsparkerna vid gränsen mellan Jämtland och Västernorrland.

SVT

Uppmanar boende att protestera
2014-12-18 08:57
Riksintresse kan stoppa vindkraft
2014-12-18 08:48
Less på vindkraft?
2014-12-18 08:39

Här kan man rösta.

Nej till vindkraft i Hake fjord
2014-12-17 16:04

Det kommunala energibolaget ville bygga 15 vindkraftverk i inloppet till Göteborgs hamn, men fick nej från mark- och miljödomstolen.

Det ansågs inte finnas någon samhällsekonomisk nytta.


Lågfrekvent ljud
2014-12-17 13:04

DANMARK Gränserna för lågfrekvent ljud sattes vid möten mellan politiker och vindkraftsindustrin.

Jyllands Posten 1

Jyllands Posten 2

Göteborgs Energi och vindkraften
2014-12-17 08:33

Göteborgs Energi vill uppföra 15 verk i hamninloppet. Efter att alla sagt sitt, boende, sjöfartsverket, havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen, Göteborgs hamn m.fl. vet vi att den tänkta vindkraftanläggningen inte var en god idé. Det är inte heller det frågan handlar om längre. Nu är det enbart prestige. Frågan är istället hur de som arbetar för att bevara en god hamnmiljö ska lösa konflikten utan att Göteborgs Energi och vissa politiker känner att de tappar ansiktet?

Stolthet går före undergång och högmod går före fall.
Ords 16:18
Ökade kostnader för balanshållning ger ökade avgifter
2014-12-17 07:48

Med en ökande andel flexibel och intermittent, väderberoende produktion i nätet ökar behoven av reglerresurser och kostnaderna för dessa. Därför höjer Svenska kraftnät avgifterna för balansansvariga fr.o.m. den 1 februari 2015.

Svenska Kraftnät

Om oss

 

FSL bildades 1999 då ett nätverk av privatpersoner och föreningar, som ville skydda landskapet och människors boendemiljö mot okänsligt placerade vindkraftverk, gick samman under namnet Föreningen Svenskt Landskapsskydd. Medlemmarna i nätverket hade arbetat med landskapsskydd i många år.

Redan då fanns riksföreningar i bl a Danmark, Tyskland och England som hade tillkommit av samma skäl.

 

FSL:s företrädare skrev debattartiklar och remissvar. Föreningen bjöds in till frukostmöte i riksdagen, uppvaktade näringsministern, höll föredrag och arrangerade seminarier och försökte samtidigt hjälpa alla olyckliga människor som hörde av sig när de blivit utsatta för vindkraftetableringar.

Medlemsantalet i nybildade FSL var från början stort och växte snabbt till att omfatta tusentals medlemmar, privatpersoner och föreningsanslutna.

 

 

Här sköljer vågorna från horisonten fritt ned emot stranden.

Här lutar havet sig hisnande upp emot himlen och solen.

Fri från skymmande ting är din buktiga blånande linje.

Fritt seglar minnenas öar och drömmarnas vikingadrakar

fram till min strandkant och sjunger inom mig om världarna bortom.

 

Alf Hambe

(Ur sången Strandkväde ur samlingen visa i Molom)

Källa

Information


FSLs dekal. Klistermärke, 10 cm i diameter GRATIS - beställes via fsl@landskapsskydd.se. V.g. uppge namn och adress så sänder FSL märken i behövligt antal

Vindkraften - är den värt sitt pris?
Vill Du köpa bok om vindkraft? Sätt in 125 kronor på plusgirokonto 155 79 30 – 3. Bengt Lindhé Förlag och ange tydlig postadress.

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design