Sök
Nyhetsnotiser
Norge: Inga pengar till vind?
2015-10-12 19:20
WWF i Norge är misslynta över att staten inte satsar mer pengar på vindkraft. Kan det vara så att Norge insett vilka kostnader det skulle medföra?

Hur går det med förhandlingarna inom det norsk-svenska samarbetet inom elcertifikathandeln?
We are victims of industrial wind
2015-10-12 16:06
Tigger ännu mera pengar
2015-10-12 16:04

Vindindustrin tigger mer pengar till havsbaserad vindkraft, därför att den är dyrare.

Till beslutsfattare och politiker i Sollefteå och Ragunda kommun
2015-10-12 16:02

Detta brev har skickats till alla beslutsfattare och politiker i Sollefteå kommun men bara ett fåtal har hitintills svarat. Avsändaren ber om hjälp att stoppa ett planerat vindkraftprojekt i Finnåberget utanför Helgum i Sollefteå kommun.

Ny process sänker priset på solceller
2015-10-12 07:53

Tyska forskare sparar hälften av kislet i solcellsfabriken. Ett nytt företag ska ta billigare solceller till marknaden.


Billig el i vinter
2015-10-12 04:16
På tre års tid finns det inga tecken på att priserna ska öka, säger man från Vattenfall.

Baylan söker svar på ­energifrågor i Berlin
2015-10-12 04:06
En slutsats var att solceller och vindkraft blivit billiga och konkurrenskraftiga.

Då borde det vara onödigt att höja kvoten, eller hur?
Världsarv väger tyngre än vindkraft
2015-10-11 15:04
Världsarvet i Falun väger tyngre än vindkraften i Sundborn. Det anser länsstyrelsen i ett yttrande till regeringen.

Delseger för vindkraftsmotståndare
2015-10-11 03:47
Föreningen Rädda Hallandskusten får rätt att överklaga enligt MD.

De vill ha raka svar nu
2015-10-10 17:33
34 sakägare: ”Vi har i 1,5 års tid levt i ovisshet”
Vindkraftverken går minus för Falu Energi och Vatten
2015-10-10 16:17
Apropå klimatmötet ...
2015-10-10 09:37
Nordirland vill också minska subventionerna till vindkraft
2015-10-10 08:18
Den konservativa regeringen i England minskar kraftigt på subventionerna från 2016. Nordirland tittar nu på att följa deras exempel.

Hundratusentals pund i böter och skadestånd
2015-10-10 08:08
Två företag fick betala hundratusentals pund i böter och skadestånd för en olycka med ett vindkraftsblad, där en man dog och en skadades svårt.

274 röster mot vindkraft i deras stad
2015-10-10 07:59
I den lilla staden i nordöstra USA samlades man för att tala om att vindkraftverk inte var önskvärt. Lättläst

Kanada
2015-10-10 07:27
Nästan 30 % av de boende inom 2 km från vindkraftsanläggningen är störda.

USA: Vindkraft till havs - en önskedröm
2015-10-10 07:21
Utan kraftiga subventioner och ett skräckscenario om klimatet, som gör att det får kosta vad det vill, hade inte off-shore vindkraft varit en verklighet.

Om oss

 

FSL bildades 1999 då ett nätverk av privatpersoner och föreningar, som ville skydda landskapet och människors boendemiljö mot okänsligt placerade vindkraftverk, gick samman under namnet Föreningen Svenskt Landskapsskydd. Medlemmarna i nätverket hade arbetat med landskapsskydd i många år.

Redan då fanns riksföreningar i bl a Danmark, Tyskland och England som hade tillkommit av samma skäl.

 

FSL:s företrädare skrev debattartiklar och remissvar. Föreningen bjöds in till frukostmöte i riksdagen, uppvaktade näringsministern, höll föredrag och arrangerade seminarier och försökte samtidigt hjälpa alla olyckliga människor som hörde av sig när de blivit utsatta för vindkraftetableringar.

Medlemsantalet i nybildade FSL var från början stort och växte snabbt till att omfatta tusentals medlemmar, privatpersoner och föreningsanslutna.

 

 

Här sköljer vågorna från horisonten fritt ned emot stranden.

Här lutar havet sig hisnande upp emot himlen och solen.

Fri från skymmande ting är din buktiga blånande linje.

Fritt seglar minnenas öar och drömmarnas vikingadrakar

fram till min strandkant och sjunger inom mig om världarna bortom.

 

Alf Hambe

(Ur sången Strandkväde ur samlingen visa i Molom)

Källa

Information


Försvara naturen - bli medlem i FSL !

Allt fler börjar inse att det föreligger en växande konflikt mellan människor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd.Vindkraft-verk kan aldrig smälta in i naturen, och de berövar naturen dess skönhet.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvarar miljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhet går ut på.

Stöd oss - bli medlemInspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 Ansökan återkallad

Skriv under
med ditt namn

Skriv under och delta i protesten mot vindkraftens utbyggnad.

Skriv under>>Skicka ett mail till Energikommissionen

Energikommissionen ska besluta om hur energimixen ska se ut efter 2020 och bidragen till det.Genom ditt mail/brev berättar du för politikerna i energikommissionen om baksidan av vindkraftsexploateringen.

Läs mer>>Skicka ett mail till
ansvariga ministrar

Skicka ett mail eller brev till energiministern  och miljöministern och tala om att vindkraften är ett stort problempå landsbygden. Vindkraften ska inte ha fördelar framför andra energislag och måste få hårdare buller och skuggkrav.

Läs mer>>Ordf lämnar över FSL:s krav till Löfven 1 maj

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design