Sök
Nyhetsnotiser
Vindeventyret har en skyggeside
2016-05-03 00:29
Den mørke del af fortællingen afslører, at Siemens Wind Power har udsat arbejdere i vindmølleproduktionen for farlig kemi.

Selvom medarbejdere hos vindmøllefabrikanten har været udsat for kemien i årevis, har ingen af dem tidligere råbt op om det udadtil. Men nu stiller flere af dem sig frem.

Nej till vindkraft i Bubbarp och Sandsebo
2016-05-02 16:48
Eon har valt att inte överklaga Mark- och miljödomstolens nej till att bygga en vindkraftsanläggning i Bubbarp och Sandsebo. De boende firar!

Dålig lönsamhet för vindkraft
2016-05-02 11:01
Vindkraft nämndes idag på TV4-nyheterna.
Det byggs 70% färre vindkraftverk än förra året. Lönsamheten är på tok för dålig.
VD för lobbyorganisationen Svensk Vindenergi uttalar sig och känner ingen förståelse för att man från riksdagshåll inte "främjar investerarna", trots att man vill ha mer förnybar energi.
I ALLA andra lägen är investerare stående för sig själva, eller med tex en riskkapitalist. Ska vi medborgare/staten agera riskkapitalister för att beslutsfattarna ska sova med ett påklistrat gott samvete?

Inslaget är ca 3:15 in i nyhetsuppläsningen.

Planerad vindkraftsindustri upprör i Norberg
2016-05-02 09:13
I sommar väntas besked om det blir något tillstånd att bygga vindkraftpark vid Målarberget, på gränsen mellan Norberg och Avesta. Norbergs och Avestas kommuner har sagt ja till anläggningen, men de boende och Riksantikvarieämbetet säger nej. Nu ska Miljöprövningsdelegationen vid Uppsala Länsstyrelse, åka ut i området för att göra sin bedömning.


Hälsoproblem till följd av vindkraftsbuller
2016-05-02 09:04
Sömnlöshet, svindel, balansproblem, illamående, tinnitus, huvudvärk, koncentrationsproblem, hjärt- och cirkulationsproblem, ängslan, oro, depression och risk för allvarlig kronisk sjukdom.

Manifestation mot vindkraft
2016-05-01 08:58
ESKILSTUNA Det handlar om flera planerade vindkraftbyggen. Besluten har inte gått rätt till och det finns bättre alternativ än vindkraft, menar kommuninvånarna.

Hur går det med politikernas vindkraftsbeslut i Sorsele?
2016-05-01 08:53

Beslutet skulle ha fattats under kommunfullmäktige i måndags, men under mötet återremitterades frågan till kommunstyrelsen.

"En förvånande kortsiktighet från de norska politikernas sida"
2016-05-01 08:40
"Vi har stort förtroende för att våra svenska politiker inte är lika närsynta" skriver Svensk Vindenergi på sin hemsida.

Stora protester mot nya vindkraftverk utanför Eskilstuna
2016-04-30 10:48

På Kafjärden i Eskilstuna kommun har bygget av nio vindkraftverk startat och i Öja finns planer på en vindkraftpark. På båda orter finns nu föreningar som jobbar mot dessa vindkraftsprojekt och i dag genomför de en demonstration på Fristadstorget.

Doroteas vindkraftverk har blivit en rejäl förlustaffär
2016-04-29 10:21
Naturvårdsverket: Vindkraft olämpligt vid kusten
2016-04-29 10:20
Vindkraftverk bör inte byggas längs Sörmlandskusten, anser Naturvårdsverket som avråder från planerna både vid Långgrund och i Bråviken. Och enligt myndigheten är så gott som hela Östersjökusten olämplig för vindkraft.

VKS ändrar sig - vill bygga färre vindkraftverk vid Målarberget
2016-04-29 10:18
Nej till vindkraftverk i Byarums-Boarp
2016-04-29 10:16
Lapphyttan stridsfråga i vindkraftsansökan
2016-04-29 10:13
Ta bort subventionerna på el
2016-04-28 10:59
Samhällets klimatinsatser bör fokuseras till de sektorer där utmaningarna finns, dvs transportsektorn, industrin och jordbruket. Det är där forskning och stimulanser behövs, snarare än till mer förnybar elproduktion i en sektor med redan mycket låga klimatutsläpp.

Om oss

 

FSL bildades 1999 då ett nätverk av privatpersoner och föreningar, som ville skydda landskapet och människors boendemiljö mot okänsligt placerade vindkraftverk, gick samman under namnet Föreningen Svenskt Landskapsskydd. Medlemmarna i nätverket hade arbetat med landskapsskydd i många år.

Redan då fanns riksföreningar i bl a Danmark, Tyskland och England som hade tillkommit av samma skäl.

 

FSL:s företrädare skrev debattartiklar och remissvar. Föreningen bjöds in till frukostmöte i riksdagen, uppvaktade näringsministern, höll föredrag och arrangerade seminarier och försökte samtidigt hjälpa alla olyckliga människor som hörde av sig när de blivit utsatta för vindkraftetableringar.

Medlemsantalet i nybildade FSL var från början stort och växte snabbt till att omfatta tusentals medlemmar, privatpersoner och föreningsanslutna.

 

 

Här sköljer vågorna från horisonten fritt ned emot stranden.

Här lutar havet sig hisnande upp emot himlen och solen.

Fri från skymmande ting är din buktiga blånande linje.

Fritt seglar minnenas öar och drömmarnas vikingadrakar

fram till min strandkant och sjunger inom mig om världarna bortom.

 

Alf Hambe

(Ur sången Strandkväde ur samlingen visa i Molom)

Källa

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Jan Hedman, ordförande FSL

Stöd oss - bli medlem


Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen


 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


         

Skicka ett mail till Energikommissionen

Energikommissionen ska besluta om hur energimixen ska se ut efter 2020 och bidragen till det. Genom ditt mail/brevberättar du för politikerna i energikommissionen om baksidan av vindkraftsexploateringen.

Läs mer >>


     

Skicka ett mail till ansvariga ministrar

Skicka ett mail eller brev till energiministern och miljöministern och tala om att vindkraften är ett stort problem på landsbygden. Vindkraften ska inte ha fördelar framför andra energislag och måste få hårdare buller och skuggkrav.

Läs mer >>


     

Vad betyder riksdagsbeslutet 21 oktober?

 

Till riksdagsledamöterna om vindkraften

Svensk Vindenergi ger en pedagogisk presentation av elcertifikatsystemet, där ordet ”subvention” noggrant undviks. Bakgrunden till höjningen av subventionen är att ”den faktiska elanvändningen varit lägre än vad Energimyndigheten förutsåg när nuvarande kvoter sattes.” (se punkt 1).Logiken i systemet är alltså att när elanvändningen sjunker, så ökar subventionen. Av diagrammet framgår att den s.k. kvoten – som styr storleken på subventionen - nu höjs från 14,4 till 23%, dvs. med +60 procent Ordet subvention undviks.

   
     
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design