Sök
Nyhetsnotiser
Vem äger vinden? .. eller sätt inte upp skiten.
2015-10-09 14:53
I norra Sverige säger man att skiten kan sättas i Skåne. Det är de som ska ha elen. I Skåne säger man att skiten kan stå i Norrland, där bor ju ingen.
Ingen vill ha den, vindkraften alltså. Dessutom är den onödig. Eftersom det är en nyckfull energikälla kan den aldrig ersätta kärnkraften. För att ersätta kärnkraften måste något annat till. Satsa på det andra direkt istället för att ge vinster till vindbranschen.

Politiker ville stoppa vindkraft
2015-10-09 14:53

Det finns inget vetenskapligt stöd för elöverkänslighet, enligt Folkhälsomyndigheten. Ändå tänkte Bollnäs kommunledning stoppa vindkraftverken i Sörbyparken om Järvsö Sörby Vindkraft inte kom överens med elöverkänsliga Vilja Wätte.

Miljonbekymmer för Vindpark Vänern
2015-10-09 14:52
Vindpark Vänern behöver ytterligare 11 miljoner - annars väntar konkurs!

James Hansen hoppas små kärnkraftverk (SMR) ska hjälpa oss rädda klimatet
2015-10-09 14:52
Den världskände klimatforskaren James Hansen säger att vindkraft inte räcker. Andra lösningar måste till.
I programmet även om risker med kärnkraft, upplevda och verkliga.

Vindkraft: Tuvan som stjälper lasset
2015-10-09 14:32
Hur värderas vindkraft? Kilowatt och vindbranschens särintresse av ekonomiska vinster känner vi till, men nu ska det forskas om även om de värden man tidigare bortsett från. Natur, renskötsel, utsikter m.m.

Säg nej till ännu högre stöd till vindkraften
2015-10-09 09:39
På ledningsnivå accepterar alla riksdagspartier utom SD den föreslagna höjningen. Vi naturvänner stödjer inte heller höjningen.

KD har vänt kappan efter vindkraften?
2015-10-09 06:04
Dumt att straffbeskatta kärnkraften och priviligiera fram vindkraften, säger Hedman och Wachtmeister, båda från FSL, i denna artikel i

Vindkraft i motvind
2015-10-08 05:39
Investeringar i vindkraft är enligt branschen inte lönsamt. Trots andra rapporter som säger motsatsen, vill ändå branschen omtala sin besvärliga ekonomiska situation.

Prischocken - vindkraft lika billigt som naturgas
2015-10-08 05:29
Enligt Bloombergs undersökning ligger vindkraft på samma prisnivå som fossila bränslen.
De enkelriktade subventionerna till vindkraft bör därmed avslutas.

Romsons energipolitik leder till högre andel kolkraft
2015-10-08 03:16
Att regeringen genom en höjning av skatt på kärnkraft orsakar nedläggning av 40% av reaktorerna, har inte fått den uppmärksamhet som denna förskräckande nyhet förtjänar.

Bra av Hedman och Wachtmeister
2015-10-07 17:34
Den 21 oktober beslutar riksdagen om mycket kraftiga subventionshöjningar till förnybar energi, främst vindkraft. Även de borgerliga partierna står bakom höjningen, inklusive Kristdemokraterna, skriver Jan Hedman och Henrik Wachtmeister, Föreningen Svenskt Landskapsskydd.

Vindkraft - dyrt så in i Norden
2015-10-07 12:44
Tyvärr lurar sådan fruktansvärd grön smörja politiker att hoppa i galen tunna.

Vertikal vindkraft i vågrät miljö
2015-10-07 12:31
Kan detta vara bättre? Mindre synliga och mindre hörbara?
Tyska energipolitiska lärdomar
2015-10-06 22:06
Det finns anledning för svenska energipolitiker att titta noga på de tyska lärdomarna innan man fattar beslut med liknande följdverkningar.

Vindkraftsinvesterare illa behandlade
2015-10-06 21:52
Att investera innebär en risk, men så ska det inte vara om man satsar på grön energi. I varje fall inte vindkraft. Applåder och pengar vill de ha. Nu anser de sig illa behandlade och ikläder sig offerrollen.

Intresset för att bygga vindkraft lågt
2015-10-05 12:46

De låga elpriserna lägger en död hand på vindkraftsutbyggnaden.

Kronobergs län

Nu vänder vindbolagen kappan efter solcellsstöden
2015-10-05 11:21

Det är faktiskt ganska lönsamt med solceller även utan bidrag.

Full fart i branschen


Men vindbolagen, som nu känner lukten av en ny lukrativ inriktning, kan naturligtvis inte få det att gå runt utan bidrag.

Mer vill ha mer annars kan mer inte överleva

En ögonblicksbild av vindkraftens problematik

 

 

Kraftlägesredovisningen vid Svenska Kraftnät har de senaste veckorna bjudit på en varierande och informativ läsning. Vindkraften har generellt sett varierat kraftigt mellan i det närmaste noll i effektivitet, och upp till normalvärden för vindkraft, alltså kring 20 % effektivitet. Ovanstående bild är tagen vid lunchtid 2012-02-10.

Den svenska vindkraften har en installerad effekt på 2900 MW och den danska 3900 MW. Bilden visar att den svenska vindkraften arbetar med en effektivitet på ca 12 % av den installerade effekten och den danska vindkraften levererar knappt 2 % av sin installerade effekt. Den svenska vattenkraften rullar på nästan för fullt, den har en installerad effekt på 16200 MW och ger nu nästan 80 %. Den utskällda svenska kärnkraften som "alltid står still" har en installerad effekt på 9400 MW och levererar alltså i dagsläget 75 % av sin installerade effekt.

Sammanställning av effektiviteten:

Vattenkraft: 80 %

Kärnkraft: 75 % 

Svensk vindkraft: 12 %

Dansk vindkraft: 2 %

En viktig sak som man kan läsa ut av bilden ovan är att Danmarks hela behov av elkraft i princip täcks av kol/värmekraft. Skälet är givetvis att man i Danmark planeringsmässigt måste räkna med att vindkraften levererar noll, vilket den i princip gör i ovanstående situation. Planeringen i det danska elnätet bygger också rutinmässigt på att vindkraften faktiskt förväntas ge noll effekt. I Sverige är motsvarande planeringsvärde 6 % av den installerade effekten. Att värdet i Sverige är marginellt högre beror sannolikt på en större utspridning av snurrorna så att man i praktiken alltid har har en liten gnutta vind någonstans, varvid man kan ta en större risk.

Man ska då veta att kolkraft är en mindre bra reglerkraft för vindkraft. Ett kolkraftverk i beredskapsmod bränner stora mängder olja för att snabbt kunna startas när det slutar blåsa. Vinsten för miljön är därför marginell.  Det är också därför som tyskar och danskar med mycket vindkraft är ute efter den svenska vattenkraften som reglerkraft.

Ovanstående siffror borde ge ett rimligt svar på varför vindkraft inte kan ersätta bas- och/eller reglerkraft. Intermittensen är hög och leveranserna av vindel är alldeles för opålitliga.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information


Försvara naturen - bli medlem i FSL !

Allt fler börjar inse att det föreligger en växande konflikt mellan människor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd.Vindkraft-verk kan aldrig smälta in i naturen, och de berövar naturen dess skönhet.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvarar miljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhet går ut på.

Stöd oss - bli medlemSkriv under
med ditt namn

Skriv under och delta i protesten mot vindkraftens utbyggnad.

Skriv under>>Skicka ett mail till Energikommissionen

Energikommissionen ska besluta om hur energimixen ska se ut efter 2020 och bidragen till det.Genom ditt mail/brev berättar du för politikerna i energikommissionen om baksidan av vindkraftsexploateringen.

Läs mer>>Skicka ett mail till
ansvariga ministrar

Skicka ett mail eller brev till energiministern  och miljöministern och tala om att vindkraften är ett stort problempå landsbygden. Vindkraften ska inte ha fördelar framför andra energislag och måste få hårdare buller och skuggkrav.

Läs mer>>Ordf lämnar över FSL:s krav till Löfven 1 maj

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design