Sök
Nyhetsnotiser
Mats Rondin har lämnat oss
2014-10-20 05:13

Lördagen den 12 oktober lämnade Mats Rondin oss alldeles för ung.

Krönika

Mats, den kända cellisten, skapade även musik för att visa vindkraftens skadegörelse. Hans senaste produktion var filmen "In the silence of nature".

In the silence of nature


Vi är skyldiga Mats ett stort tack för det han bidragit med. Hans verk kommer att fortsätta hjälpa oss i kampen för en värld i samklang med naturen.

Ännu en studie som media inte nämner
2014-10-20 05:04
Sverige skulle kunna fylla på vattenmagasin
2014-10-19 00:03
Vi måste alltid ha andra energikällor tillgängliga då solen inte skiner och det inte blåser. Att blunda för detta problem är mycket naivt.

Christer Svensson, professor emeritus, Linköpings universitet, ledamot KVA.

Sollefteå kn säger nej
2014-10-18 23:53
Ingen medvind for vindkraften
2014-10-18 07:27
Siden startet i 1998 er det gitt konsesjon for oppstart av 94 vindkraftverk i Norge. Men bare 26 av vindmølleparkene er i drift.

En krigsförklaring mot den svenska landsbygden
2014-10-18 07:24
En demokratifråga. Vindkraftverk kräver lokal acceptans för att det ska bli bra.

EU fattar beslut nästa vecka
2014-10-18 07:09
Om en dryg vecka ska Europeiska rådet fatta beslut om vilka klimat- och energipolitiska mål som ska gälla till år 2030.

Romson vill ha strängare krav. Vi vet att det skulle innebära ännu mer fördärvad natur.

Utan bidrag skulle inga vindkraftverk byggas
2014-10-18 07:08
Vindkraft är det mest motbjudande som finns. Mer än alla alternativ förstör det landskap, miljö och natur per kWh räknat utan att det är till nytta för kol­dioxid eller global uppvärmning.

100 procent förnybart – en omöjlighet
2014-10-18 07:08
Vindkraft kräver en parallell produktionskapacitet som rycker in när det inte blåser, det innebär att 100 procent förnybar energi är en utopi, menar debattören.

Energiminister tillräckligt
2014-10-17 08:01

Sol- och vindkraft kräver annan ersättningskraft framförallt vintertid. Väljer vi kol som Tyskland eller pellets som England eller gas (från Ryssland?) ökar koldioxidutsläppen igen.

Vid närmare eftertanke behövs det bara en befattning: energiminister. Klimatet och havsnivån rår varken kungar eller ministrar på.


En ögonblicksbild av vindkraftens problematik

 

 

Kraftlägesredovisningen vid Svenska Kraftnät har de senaste veckorna bjudit på en varierande och informativ läsning. Vindkraften har generellt sett varierat kraftigt mellan i det närmaste noll i effektivitet, och upp till normalvärden för vindkraft, alltså kring 20 % effektivitet. Ovanstående bild är tagen vid lunchtid 2012-02-10.

Den svenska vindkraften har en installerad effekt på 2900 MW och den danska 3900 MW. Bilden visar att den svenska vindkraften arbetar med en effektivitet på ca 12 % av den installerade effekten och den danska vindkraften levererar knappt 2 % av sin installerade effekt. Den svenska vattenkraften rullar på nästan för fullt, den har en installerad effekt på 16200 MW och ger nu nästan 80 %. Den utskällda svenska kärnkraften som "alltid står still" har en installerad effekt på 9400 MW och levererar alltså i dagsläget 75 % av sin installerade effekt.

Sammanställning av effektiviteten:

Vattenkraft: 80 %

Kärnkraft: 75 % 

Svensk vindkraft: 12 %

Dansk vindkraft: 2 %

En viktig sak som man kan läsa ut av bilden ovan är att Danmarks hela behov av elkraft i princip täcks av kol/värmekraft. Skälet är givetvis att man i Danmark planeringsmässigt måste räkna med att vindkraften levererar noll, vilket den i princip gör i ovanstående situation. Planeringen i det danska elnätet bygger också rutinmässigt på att vindkraften faktiskt förväntas ge noll effekt. I Sverige är motsvarande planeringsvärde 6 % av den installerade effekten. Att värdet i Sverige är marginellt högre beror sannolikt på en större utspridning av snurrorna så att man i praktiken alltid har har en liten gnutta vind någonstans, varvid man kan ta en större risk.

Man ska då veta att kolkraft är en mindre bra reglerkraft för vindkraft. Ett kolkraftverk i beredskapsmod bränner stora mängder olja för att snabbt kunna startas när det slutar blåsa. Vinsten för miljön är därför marginell.  Det är också därför som tyskar och danskar med mycket vindkraft är ute efter den svenska vattenkraften som reglerkraft.

Ovanstående siffror borde ge ett rimligt svar på varför vindkraft inte kan ersätta bas- och/eller reglerkraft. Intermittensen är hög och leveranserna av vindel är alldeles för opålitliga.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information


FSLs dekal. Klistermärke, 10 cm i diameter GRATIS - beställes via fsl@landskapsskydd.se. V.g. uppge namn och adress så sänder FSL märken i behövligt antal

Vindkraften - är den värt sitt pris?
Vill Du köpa bok om vindkraft? Sätt in 125 kronor på plusgirokonto 155 79 30 – 3. Bengt Lindhé Förlag och ange tydlig postadress.

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design