Sök
Nyhetsnotiser
Nattskärra 
2014-07-31 05:31
Men när deras egna inventeringar säger att det knappt finns några nattskärror där och att de förmodligen inte häckar i området, samtidigt som jag i samma områden har flera 10-tal nattskärror så kan man undra över deras inventerares kunskaper.

Slutligt nej till vindkraftverk
2014-07-31 05:31
Fjärdingslöv. Det blir inget prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen för företaget som vill bygga vindkraftverk i Fjärdingslöv. Det innebär att det inte blir något verk eftersom beslutet inte kan överklagas.

Ljust för solaktier
2014-07-31 05:28
Solenergiaktier har över lag haft medvind det senaste året och mycket tyder på att den håller i sig.

Klämdes fast mot 29 ton
2014-07-31 05:01
Arbetsmiljöverket ska nu utreda en händelse på en arbetsplats i Ramsele då en anställds ben klämdes fast mot en last som vägde 29 ton.

Vindkraftverken är för dyra
2014-07-31 04:57
Dessa kraftverk passar inte in i naturen.

Vill ni ha försämrad utsikt från Nordmark, Lersjön och Filipstad?
2014-07-30 08:44
Vi vill uppmärksamma boende och stugägare mellan Nordmark och Filipstad samt övriga kommuninvånare på att Eolus Vind AB vill bygga en vindkraftspark kallad ”Kungbergen”, nordväst om Filipstad.

Rekordlåg tro på vindkraften
2014-07-30 08:40
Svensk Vindenergi tror att det löser sig bara de får mer statliga pengar.

Vindkraft löser inte Holmöns problem
2014-07-30 08:31
Vad Holmön behöver är en verksam entreprenör som stöds av byamän och kommun och kan finna framtidens resurser i den orörda naturen.

Fortsatt ras för vindkraften
2014-07-29 16:26
Investeringarna i vindkraft rasade dramatiskt under årets andra kvartal. Orsaken är dålig lönsamhet.


Vindkraft – ett resurskrävande energislag, del 2
2014-07-29 06:00
När man bygger vindkraft så uppstår det ju också ”externa” behov av resurser som är högst relevanta att belysa.

En ögonblicksbild av vindkraftens problematik

 

 

Kraftlägesredovisningen vid Svenska Kraftnät har de senaste veckorna bjudit på en varierande och informativ läsning. Vindkraften har generellt sett varierat kraftigt mellan i det närmaste noll i effektivitet, och upp till normalvärden för vindkraft, alltså kring 20 % effektivitet. Ovanstående bild är tagen vid lunchtid 2012-02-10.

Den svenska vindkraften har en installerad effekt på 2900 MW och den danska 3900 MW. Bilden visar att den svenska vindkraften arbetar med en effektivitet på ca 12 % av den installerade effekten och den danska vindkraften levererar knappt 2 % av sin installerade effekt. Den svenska vattenkraften rullar på nästan för fullt, den har en installerad effekt på 16200 MW och ger nu nästan 80 %. Den utskällda svenska kärnkraften som "alltid står still" har en installerad effekt på 9400 MW och levererar alltså i dagsläget 75 % av sin installerade effekt.

Sammanställning av effektiviteten:

Vattenkraft: 80 %

Kärnkraft: 75 % 

Svensk vindkraft: 12 %

Dansk vindkraft: 2 %

En viktig sak som man kan läsa ut av bilden ovan är att Danmarks hela behov av elkraft i princip täcks av kol/värmekraft. Skälet är givetvis att man i Danmark planeringsmässigt måste räkna med att vindkraften levererar noll, vilket den i princip gör i ovanstående situation. Planeringen i det danska elnätet bygger också rutinmässigt på att vindkraften faktiskt förväntas ge noll effekt. I Sverige är motsvarande planeringsvärde 6 % av den installerade effekten. Att värdet i Sverige är marginellt högre beror sannolikt på en större utspridning av snurrorna så att man i praktiken alltid har har en liten gnutta vind någonstans, varvid man kan ta en större risk.

Man ska då veta att kolkraft är en mindre bra reglerkraft för vindkraft. Ett kolkraftverk i beredskapsmod bränner stora mängder olja för att snabbt kunna startas när det slutar blåsa. Vinsten för miljön är därför marginell.  Det är också därför som tyskar och danskar med mycket vindkraft är ute efter den svenska vattenkraften som reglerkraft.

Ovanstående siffror borde ge ett rimligt svar på varför vindkraft inte kan ersätta bas- och/eller reglerkraft. Intermittensen är hög och leveranserna av vindel är alldeles för opålitliga.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information


FSLs dekal. Klistermärke, 10 cm i diameter, 20 kr per st. - beställes via fsl@landskapsskydd.se. V.g. uppge namn och adress så sänder FSL märkena med inbetalningsavi.

Vindkraften - är den värt sitt pris?
Vill Du köpa bok om vindkraft? Sätt in 125 kronor på plusgirokonto 155 79 30 – 3. Bengt Lindhé Förlag och ange tydlig postadress.

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design