Sök
Nyhetsnotiser
Ingen vindkraft på Grävlingkullarna
2015-11-27 14:07

Socialdemokraterna i Filipstads kommun har till sist bestämt sig.
Alliansen av M, FP, C, KD, MP samt Filipstadspartiet har sedan länge sagt nej.

Kommunalt veto

Kärnkraft garanterar stabil elförsörjning
2015-11-27 14:02

"Regeringens mål är att vindkraft ska ersätta bortfallet av kärnkraft. Detta innebär att vi ersätter ett stabilt och pålitligt energislag som bär sina egna kostnader med den kraftkälla som är mest beroende av subventioner och dessutom är väderberoende."

Avvecklad kärnkraft behöver ersättas av mer vattenkraft
2015-11-27 05:06

När kärnkraft avvecklas och ersätts av väderberoende vindkraft och solceller ökar trycket på den reglerbara vattenkraften att leverera mer el. Går det att öka effekten från vattenkraft – utan att börja bygga kraftstationer i de fyra orörda norrlandsälvarna?

HÄR AVSKAFFAS DEN SVENSKA SKATTEFRIHETEN FÖR KOMMUNAL OCH EGENPRODUCERAD VINDKRAFT. TACK NORGE!
2015-11-27 05:00
Statens budget för 2016. Reformen följer efter krav från Norge, som var missnöjt med att investeringskapital till vindkraft sökt sig till Sverige framför Norge.

Läs nederst på sid 120.


Riksdagen sa ja till budgetpropositionen

Betydande skillnader i skatter och stöd mellan olika produktionsslag
2015-11-27 04:49
Energiomställning skapar nya företag och jobb
2015-11-25 06:49

Det pågår en revolution på energiområdet som utgör en fantastisk möjlighet för vårt land att skapa nya jobb och tillväxt. I dag är vi i Göteborg för att uppmärksamma den handlingskraft som finns i Sverige för att ställa om vårt energisystem, skriver bland andra energiminister Ibrahim Baylan (S).

Yxlö i Nynäshamns skärgård räddat
2015-11-25 04:20
Goda nyheter från Filipstad
2015-11-24 19:20
Rör inte kärnkraften innan alternativ finns
2015-11-24 06:44
MP:s Lise Nordin försöker avleda uppmärksamhet från partiets centrala roll i att klimatsmart energiproduktion – kärnkraft – motarbetas och läggs ned i förtid.
Lise Nordin skriver "Det finns de som vill få det att framstå som att det är effektskatten som gör dessa reaktorer olönsamma att driva".

"Ny union vägen till säker och klimatsmart energi"
2015-11-24 06:41
Om vi ska uppnå målet som klimatmötet i Paris eftersträvar – max två graders uppvärmning – måste en inre energimarknad skapas i Europa.

Vindkraften tvingar fram mer kolkraft
2015-11-23 09:44

Trots eller rättare sagt på grund av Tysklands energipolitik, Energiwende, så startas ett nytt kolkraftverk lagom till klimatmötet i Paris.

Riksdagsbeslutet att öka subventioner till förnybar energi saknar saklig grund
2015-11-23 09:41
Hur kan en utbyggnad av el som är miljömässigt sämre och mycket dyrare än den el vi redan har i överskott vara bra? Hur mycket ska politiska drömmar och okunskap få kosta landet?

Söta drömmar om små tysta vindsnurror
2015-11-23 09:36

En miljöpartist skriver här om sina drömmar om en ny stad. "Här i norr går det inte att enbart försörja energi med solceller. Visst ska det finnas på alla tak liksom den senaste tekniken av vindkraft med relativt små effektiva tysta snurror."

Någon som hört om dessa "små effektiva tysta" vindkraftverk?

17 vindkraftverk planeras på norra Gotland
2015-11-23 09:26

Ärendet befinner sig just nu hos miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Stockholm.


Börjar verkligheten komma ifatt?
2015-11-22 20:51
Är det kanske så att det kommer att behövas ändlösa subventionsprogram för att reda ut detta, tillsammans med pålagor på konkurrerande elproduktion?

Var namnet på vindkraftverket som gick i konkurs lämpligt?

En ögonblicksbild av vindkraftens problematik

 

 

Kraftlägesredovisningen vid Svenska Kraftnät har de senaste veckorna bjudit på en varierande och informativ läsning. Vindkraften har generellt sett varierat kraftigt mellan i det närmaste noll i effektivitet, och upp till normalvärden för vindkraft, alltså kring 20 % effektivitet. Ovanstående bild är tagen vid lunchtid 2012-02-10.

Den svenska vindkraften har en installerad effekt på 2900 MW och den danska 3900 MW. Bilden visar att den svenska vindkraften arbetar med en effektivitet på ca 12 % av den installerade effekten och den danska vindkraften levererar knappt 2 % av sin installerade effekt. Den svenska vattenkraften rullar på nästan för fullt, den har en installerad effekt på 16200 MW och ger nu nästan 80 %. Den utskällda svenska kärnkraften som "alltid står still" har en installerad effekt på 9400 MW och levererar alltså i dagsläget 75 % av sin installerade effekt.

Sammanställning av effektiviteten:

Vattenkraft: 80 %

Kärnkraft: 75 % 

Svensk vindkraft: 12 %

Dansk vindkraft: 2 %

En viktig sak som man kan läsa ut av bilden ovan är att Danmarks hela behov av elkraft i princip täcks av kol/värmekraft. Skälet är givetvis att man i Danmark planeringsmässigt måste räkna med att vindkraften levererar noll, vilket den i princip gör i ovanstående situation. Planeringen i det danska elnätet bygger också rutinmässigt på att vindkraften faktiskt förväntas ge noll effekt. I Sverige är motsvarande planeringsvärde 6 % av den installerade effekten. Att värdet i Sverige är marginellt högre beror sannolikt på en större utspridning av snurrorna så att man i praktiken alltid har har en liten gnutta vind någonstans, varvid man kan ta en större risk.

Man ska då veta att kolkraft är en mindre bra reglerkraft för vindkraft. Ett kolkraftverk i beredskapsmod bränner stora mängder olja för att snabbt kunna startas när det slutar blåsa. Vinsten för miljön är därför marginell.  Det är också därför som tyskar och danskar med mycket vindkraft är ute efter den svenska vattenkraften som reglerkraft.

Ovanstående siffror borde ge ett rimligt svar på varför vindkraft inte kan ersätta bas- och/eller reglerkraft. Intermittensen är hög och leveranserna av vindel är alldeles för opålitliga.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information


Försvara naturen - bli medlem i FSL !

Allt fler börjar inse att det föreligger en växande konflikt mellan människor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd.Vindkraft-verk kan aldrig smälta in i naturen, och de berövar naturen dess skönhet.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvarar miljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhet går ut på.

Stöd oss - bli medlemInspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 Ansökan återkallad


Skicka ett mail till Energikommissionen

Energikommissionen ska besluta om hur energimixen ska se ut efter 2020 och bidragen till det.Genom ditt mail/brev berättar du för politikerna i energikommissionen om baksidan av vindkraftsexploateringen.

Läs mer>>Skicka ett mail till
ansvariga ministrar

Skicka ett mail eller brev till energiministern  och miljöministern och tala om att vindkraften är ett stort problempå landsbygden. Vindkraften ska inte ha fördelar framför andra energislag och måste få hårdare buller och skuggkrav.

Läs mer>>FSL skriver brev till riksdagsledamöterna

Till riksdagsledamöterna om vindkraftenDebatt och beslut, onsdag den 21 oktober 2015

Så här röstade våra partier och riksdagsledamöter gällande ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015.

Läs merVad betyder riksdagsbeslutet 21 oktober?

Svensk Vindenergi ger en pedagogisk presentation av elcertifikatsystemet, där ordet ”subvention” noggrant undviks. Bakgrunden till höjningen av subventionen är att ”den faktiska elanvändningen varit lägre än vad Energimyndigheten förutsåg när nuvarande kvoter sattes.” (se punkt 1). Logiken i systemet är alltså att när elanvändningen sjunker, så ökar subventionen. Av diagrammet framgår att den s.k. kvoten – som styr storleken på subventionen - nu höjs från 14,4 till 23%, dvs. med +60 procent.

Ordet subvention undviks
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design