Sök
Nyhetsnotiser
Manifestation mot vindkraft
2016-05-01 08:58
ESKILSTUNA Det handlar om flera planerade vindkraftbyggen. Besluten har inte gått rätt till och det finns bättre alternativ än vindkraft, menar kommuninvånarna.

Hur går det med politikernas vindkraftsbeslut i Sorsele?
2016-05-01 08:53

Beslutet skulle ha fattats under kommunfullmäktige i måndags, men under mötet återremitterades frågan till kommunstyrelsen.

"En förvånande kortsiktighet från de norska politikernas sida"
2016-05-01 08:40
"Vi har stort förtroende för att våra svenska politiker inte är lika närsynta" skriver Svensk Vindenergi på sin hemsida.

Stora protester mot nya vindkraftverk utanför Eskilstuna
2016-04-30 10:48

På Kafjärden i Eskilstuna kommun har bygget av nio vindkraftverk startat och i Öja finns planer på en vindkraftpark. På båda orter finns nu föreningar som jobbar mot dessa vindkraftsprojekt och i dag genomför de en demonstration på Fristadstorget.

Doroteas vindkraftverk har blivit en rejäl förlustaffär
2016-04-29 10:21
Naturvårdsverket: Vindkraft olämpligt vid kusten
2016-04-29 10:20
Vindkraftverk bör inte byggas längs Sörmlandskusten, anser Naturvårdsverket som avråder från planerna både vid Långgrund och i Bråviken. Och enligt myndigheten är så gott som hela Östersjökusten olämplig för vindkraft.

VKS ändrar sig - vill bygga färre vindkraftverk vid Målarberget
2016-04-29 10:18
Nej till vindkraftverk i Byarums-Boarp
2016-04-29 10:16
Lapphyttan stridsfråga i vindkraftsansökan
2016-04-29 10:13
Ta bort subventionerna på el
2016-04-28 10:59
Samhällets klimatinsatser bör fokuseras till de sektorer där utmaningarna finns, dvs transportsektorn, industrin och jordbruket. Det är där forskning och stimulanser behövs, snarare än till mer förnybar elproduktion i en sektor med redan mycket låga klimatutsläpp.

Nej till högre vindkraftverk
2016-04-28 09:42
Politiker står fast vid nej till högre vindkraftverk i Strömsund.

Kommunen driver ett svartbygge
2016-04-28 09:01
Hundra och åter hundratals människor berörs, men Eskilstuna kommun anser inte att man har någon informationsplikt.

Pressat läge för Strömsunds kommun inför avgörande om vindkraft – många ville berätta på stormöte i Görvik
2016-04-28 08:50
Många ville berätta hur det är att leva med vindkraft. Mötet inför nästa veckas svåra beslut lockade invånare från vindbyar i fyra kommuner. Frågan är om kommunen förstår hur viktig deras åsikt om nya snurror är.

Ännu ett nej till vindkraft i Harsa – länsstyrelsen avslår överklagan
2016-04-28 08:46
Myndighetsnämnden förbjöd Vindmark Technologies att bygga vindkraft i Harsa. Företaget överklagade till länsstyrelsen, som nu också har sagt nej.

Lokalföreningen: Ett projekt som vi ska stoppa
2016-04-28 08:33
Rädsla bland boende att fågellivet påverkas av vindkraftverk vid Kafjärden.

En ögonblicksbild av vindkraftens problematik

 

 

Kraftlägesredovisningen vid Svenska Kraftnät har de senaste veckorna bjudit på en varierande och informativ läsning. Vindkraften har generellt sett varierat kraftigt mellan i det närmaste noll i effektivitet, och upp till normalvärden för vindkraft, alltså kring 20 % effektivitet. Ovanstående bild är tagen vid lunchtid 2012-02-10.

Den svenska vindkraften har en installerad effekt på 2900 MW och den danska 3900 MW. Bilden visar att den svenska vindkraften arbetar med en effektivitet på ca 12 % av den installerade effekten och den danska vindkraften levererar knappt 2 % av sin installerade effekt. Den svenska vattenkraften rullar på nästan för fullt, den har en installerad effekt på 16200 MW och ger nu nästan 80 %. Den utskällda svenska kärnkraften som "alltid står still" har en installerad effekt på 9400 MW och levererar alltså i dagsläget 75 % av sin installerade effekt.

Sammanställning av effektiviteten:

Vattenkraft: 80 %

Kärnkraft: 75 % 

Svensk vindkraft: 12 %

Dansk vindkraft: 2 %

En viktig sak som man kan läsa ut av bilden ovan är att Danmarks hela behov av elkraft i princip täcks av kol/värmekraft. Skälet är givetvis att man i Danmark planeringsmässigt måste räkna med att vindkraften levererar noll, vilket den i princip gör i ovanstående situation. Planeringen i det danska elnätet bygger också rutinmässigt på att vindkraften faktiskt förväntas ge noll effekt. I Sverige är motsvarande planeringsvärde 6 % av den installerade effekten. Att värdet i Sverige är marginellt högre beror sannolikt på en större utspridning av snurrorna så att man i praktiken alltid har har en liten gnutta vind någonstans, varvid man kan ta en större risk.

Man ska då veta att kolkraft är en mindre bra reglerkraft för vindkraft. Ett kolkraftverk i beredskapsmod bränner stora mängder olja för att snabbt kunna startas när det slutar blåsa. Vinsten för miljön är därför marginell.  Det är också därför som tyskar och danskar med mycket vindkraft är ute efter den svenska vattenkraften som reglerkraft.

Ovanstående siffror borde ge ett rimligt svar på varför vindkraft inte kan ersätta bas- och/eller reglerkraft. Intermittensen är hög och leveranserna av vindel är alldeles för opålitliga.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Jan Hedman, ordförande FSL

Stöd oss - bli medlem


Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen


 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


         

Skicka ett mail till Energikommissionen

Energikommissionen ska besluta om hur energimixen ska se ut efter 2020 och bidragen till det. Genom ditt mail/brevberättar du för politikerna i energikommissionen om baksidan av vindkraftsexploateringen.

Läs mer >>


     

Skicka ett mail till ansvariga ministrar

Skicka ett mail eller brev till energiministern och miljöministern och tala om att vindkraften är ett stort problem på landsbygden. Vindkraften ska inte ha fördelar framför andra energislag och måste få hårdare buller och skuggkrav.

Läs mer >>


     

Vad betyder riksdagsbeslutet 21 oktober?

 

Till riksdagsledamöterna om vindkraften

Svensk Vindenergi ger en pedagogisk presentation av elcertifikatsystemet, där ordet ”subvention” noggrant undviks. Bakgrunden till höjningen av subventionen är att ”den faktiska elanvändningen varit lägre än vad Energimyndigheten förutsåg när nuvarande kvoter sattes.” (se punkt 1).Logiken i systemet är alltså att när elanvändningen sjunker, så ökar subventionen. Av diagrammet framgår att den s.k. kvoten – som styr storleken på subventionen - nu höjs från 14,4 till 23%, dvs. med +60 procent Ordet subvention undviks.

   
     
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design