Sök
Nyhetsnotiser
Vindkraftverk skadar naturen
2016-02-12 16:47
Föreningen Svenskt Landskapsskydd och Västergötlands ornitologiska förening svarar på Vallebygden Vinds överklagan. Ingen vindkraft på Billingen.

Varken myndigheter eller bolag vill diskutera riskerna
2016-02-12 11:16
Flera skribenter påtalar nu det som borde vara en självklarhet: Olycksriskerna med vindkraft måste beaktas! Nu gömmer alla huvudet i sanden för det "grönas" skull.

Folkomröstning väntar i mars
2016-02-11 14:01
Den 20 mars blir det folkomröstning om vindkraftsbyggande i Sorsele kommun. Den 8 mars anordnar SVT Nyheter Västerbotten en debatt.

Bra att Mark begränsar planeringen av vindkraft
2016-02-11 14:01
S och M gör gemensam sak.

Vindkraftbesked möter motstånd
2016-02-11 13:53
Fortsatt strid om vindpark på Gyllbergen
2016-02-11 13:49
Länsstyrelsen och fågelvänner överklagar senaste domen.

Vindkraftens andel försumbar
2016-02-11 13:45
Charlotte Ungers siffror ifrågasätts igen. Mats Dahlbom rättar.

Uppföljning av kommunal tillstyrkan för vindkraft
2016-02-11 13:40
Regeringen vill att tillståndsprocessen för vindkraft ska bli ett hastverk. Energimyndigheten har fått i uppdrag att kontrollera kommunerna att de gör ett skyndsamt arbete, annars lagstiftas det.

Bara svensk vindkraft är relevant här
2016-02-11 13:33
Förskönande siffror från Charlotte Unger, Svensk Vindenergi.

Franska kapitalförvaltare köper svensk vindkraft
2016-02-11 13:30
Delade meningar om satsning på vindkraft
2016-02-11 13:24
De styrande i Linköping vill satsa på vindkraft i ett nytt bolag. Oppositionen M, KD och C säger nej.


Länsstyrelsens nej till vindkraftpark nära Hornborga-sjön överklagas
2016-02-08 19:50
Länsstyrelsen sade nej till vindkraft. Vindkraftbolaget överklagar. Klicka vidare till "egen inventering", för att se argumenten mot utbyggnad.

Lemnhult-parken startas upp igen
2016-02-08 19:48
De vindkraftverk i Lemnhult som inte blåste ner i julas startas igen.

Vindkraftsbuller och hälsoeffekter
2016-02-08 14:27
Vindkraft i laglöst land
2016-02-08 14:23

En kvinna i Skottland beskriver hur hennes hembygd drabbas av vindkraft. "Surrounding views are totally spoiled. The wildlife (including rare species) are being decimated."

Herald Scotland

En ögonblicksbild av vindkraftens problematik

 

 

Kraftlägesredovisningen vid Svenska Kraftnät har de senaste veckorna bjudit på en varierande och informativ läsning. Vindkraften har generellt sett varierat kraftigt mellan i det närmaste noll i effektivitet, och upp till normalvärden för vindkraft, alltså kring 20 % effektivitet. Ovanstående bild är tagen vid lunchtid 2012-02-10.

Den svenska vindkraften har en installerad effekt på 2900 MW och den danska 3900 MW. Bilden visar att den svenska vindkraften arbetar med en effektivitet på ca 12 % av den installerade effekten och den danska vindkraften levererar knappt 2 % av sin installerade effekt. Den svenska vattenkraften rullar på nästan för fullt, den har en installerad effekt på 16200 MW och ger nu nästan 80 %. Den utskällda svenska kärnkraften som "alltid står still" har en installerad effekt på 9400 MW och levererar alltså i dagsläget 75 % av sin installerade effekt.

Sammanställning av effektiviteten:

Vattenkraft: 80 %

Kärnkraft: 75 % 

Svensk vindkraft: 12 %

Dansk vindkraft: 2 %

En viktig sak som man kan läsa ut av bilden ovan är att Danmarks hela behov av elkraft i princip täcks av kol/värmekraft. Skälet är givetvis att man i Danmark planeringsmässigt måste räkna med att vindkraften levererar noll, vilket den i princip gör i ovanstående situation. Planeringen i det danska elnätet bygger också rutinmässigt på att vindkraften faktiskt förväntas ge noll effekt. I Sverige är motsvarande planeringsvärde 6 % av den installerade effekten. Att värdet i Sverige är marginellt högre beror sannolikt på en större utspridning av snurrorna så att man i praktiken alltid har har en liten gnutta vind någonstans, varvid man kan ta en större risk.

Man ska då veta att kolkraft är en mindre bra reglerkraft för vindkraft. Ett kolkraftverk i beredskapsmod bränner stora mängder olja för att snabbt kunna startas när det slutar blåsa. Vinsten för miljön är därför marginell.  Det är också därför som tyskar och danskar med mycket vindkraft är ute efter den svenska vattenkraften som reglerkraft.

Ovanstående siffror borde ge ett rimligt svar på varför vindkraft inte kan ersätta bas- och/eller reglerkraft. Intermittensen är hög och leveranserna av vindel är alldeles för opålitliga.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Välkommen till den nya Facebook sidan

Försvara naturen - bli medlem i FSL !

Allt fler börjar inse att det föreligger en växande konflikt mellan människor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd.Vindkraft-verk kan aldrig smälta in i naturen, och de berövar naturen dess skönhet.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvarar miljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhet går ut på.

Stöd oss - bli medlem


Årsmöte
5 mars i Uppsala

För deltagande kontakta
Åke Gustavsson
ake.gustavsson@landskapsskydd.se 
 tel 0702-12 93 12


Vindkraften påverkar fastighetsmäklarens vardag

Läs vår artikel här


Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 Ansökan återkallad


Elcertifikatpriser

Här
   

Skicka ett mail till Energikommissionen

Energikommissionen ska besluta om hur energimixen ska se ut efter 2020 och bidragen till det.Genom ditt mail/brev berättar du för politikerna i energikommissionen om baksidan av vindkraftsexploateringen.

Läs mer>>Skicka ett mail till
ansvariga ministrar

Skicka ett mail eller brev till energiministern  och miljöministern och tala om att vindkraften är ett stort problempå landsbygden. Vindkraften ska inte ha fördelar framför andra energislag och måste få hårdare buller och skuggkrav.

Läs mer>>FSL skriver brev till riksdagsledamöterna

Till riksdagsledamöterna om vindkraftenDebatt och beslut, onsdag den 21 oktober 2015

Så här röstade våra partier och riksdagsledamöter gällande ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015.

Läs merVad betyder riksdagsbeslutet 21 oktober?

Svensk Vindenergi ger en pedagogisk presentation av elcertifikatsystemet, där ordet ”subvention” noggrant undviks. Bakgrunden till höjningen av subventionen är att ”den faktiska elanvändningen varit lägre än vad Energimyndigheten förutsåg när nuvarande kvoter sattes.” (se punkt 1). Logiken i systemet är alltså att när elanvändningen sjunker, så ökar subventionen. Av diagrammet framgår att den s.k. kvoten – som styr storleken på subventionen - nu höjs från 14,4 till 23%, dvs. med +60 procent.

Ordet subvention undviks
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design