Sök
Nyhetsnotiser
Replik: Svensk Vindenergi har fel
2015-05-06 18:02

Mikael Odenberg avlossar en bredsida mot Svensk Vindenergis VD: "Hennes inlägg på Second Opinion den 4 maj inte bara innehöll vissa fel. Det innehöll faktiskt nästan bara fel."

Second opinion


Nu ska det satsas på havets friska vindar
2015-05-06 18:01

Regeringen beslutade i december 2014 att Energimyndigheten ska snabbutreda olika alternativ för stöd till havsbaserad vindkraft.

Elektrikern

Det bör nämnas att kustnära projekt inte är bättre än de som görs på land. Det finns exempel på dåliga projekteringar såsom i Hanöbukten. Vindkraften bör inte ha företräde framför andra intressen. Människor ska fortfarande kunna njuta av naturen och landets försvar tryggas. (Red anm)

Utvärdering av vindkraften
2015-05-06 16:00

Först skulle jag vilja klargöra att det inte finns något produktionsmål för vindkraft år 2020.

Baylan svar på moderat fråga

S kallar till extra möte om vindkraften
2015-05-06 15:56
Vindkraft till varje pris?
2015-05-06 15:48

Vid nästa kommunfullmäktige i Mariestad den 26 maj behandlas ett medborgarförslag undertecknat av Naturskyddsföreningen Mariestad, Mariestads Fågelklubb, Kulturföreningen Aranäs, Årnäs Samhällsförening, Lugnås Hembygdsförening, Föreningen Kinnekulle ridleder och Forshem-Hemlösa Hembygdsförening.

Ingen vindkraft i Västra Kinneskogen är målet.

Mariestad

Gäller även Sverige
2015-05-06 10:46

German Climate Physicist says: Time for Germans to Sober Up, kill their Wind Power Debacle & Save Millions of REAL Jobs.

Vindkraftsmotståndarna kräver moratorium av Löfven
2015-05-06 07:47
Vindprojekten tar över bygden kring Fullsjön
2015-05-06 07:46
Vindkraftsmotståndare överklagar 80 vindkraftverk i Bodhögarna
2015-05-06 07:45
Vindkraftsljud stör nattsömnen och innebär fara
2015-05-05 12:00

Wind Turbine Noise Deprives Farmers and Truckers of Essential Sleep & Creates Unnecessary Danger for All.

Motvind för vindkraften
2015-05-05 08:59

Det blåser motvind för vindkraften. Låga priser på el och elcertifikat har nära nog blåst bort investerarna.

Bra att vindkraftens skattebefrielse begränsas
2015-05-05 08:59

Välkomnas av Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi i ett gemensamt remissvar.

Svensk Fjärrvärme

Höjda skatter och avgifter för vindkraften
2015-05-05 08:59

Charlotte unger, vd Svensk Vindenergi, är orolig över höjda skatter och avgifter för vindkraften. Bl.a. gäller det fastighetsskatten ska höjas till 0,5% i likhet med andra energislag.

Vindkraftsindustrin påstår att vindkraft är billigt och konkurrenskraftigt. Vad är då problemet om de måste verka på samma villkor som andra elleverantörer?

Second Opinion

Snurrigt – vindkraftsmotstånd i Ångermanland
2015-05-05 08:57
Frarår vindkraft i Karmøyheiene
2015-05-05 08:51

Fylkesrådmannen frarår at det gis konsesjon til Karmøy vindkraftverk.

Norge

En ögonblicksbild av vindkraftens problematik

 

 

Kraftlägesredovisningen vid Svenska Kraftnät har de senaste veckorna bjudit på en varierande och informativ läsning. Vindkraften har generellt sett varierat kraftigt mellan i det närmaste noll i effektivitet, och upp till normalvärden för vindkraft, alltså kring 20 % effektivitet. Ovanstående bild är tagen vid lunchtid 2012-02-10.

Den svenska vindkraften har en installerad effekt på 2900 MW och den danska 3900 MW. Bilden visar att den svenska vindkraften arbetar med en effektivitet på ca 12 % av den installerade effekten och den danska vindkraften levererar knappt 2 % av sin installerade effekt. Den svenska vattenkraften rullar på nästan för fullt, den har en installerad effekt på 16200 MW och ger nu nästan 80 %. Den utskällda svenska kärnkraften som "alltid står still" har en installerad effekt på 9400 MW och levererar alltså i dagsläget 75 % av sin installerade effekt.

Sammanställning av effektiviteten:

Vattenkraft: 80 %

Kärnkraft: 75 % 

Svensk vindkraft: 12 %

Dansk vindkraft: 2 %

En viktig sak som man kan läsa ut av bilden ovan är att Danmarks hela behov av elkraft i princip täcks av kol/värmekraft. Skälet är givetvis att man i Danmark planeringsmässigt måste räkna med att vindkraften levererar noll, vilket den i princip gör i ovanstående situation. Planeringen i det danska elnätet bygger också rutinmässigt på att vindkraften faktiskt förväntas ge noll effekt. I Sverige är motsvarande planeringsvärde 6 % av den installerade effekten. Att värdet i Sverige är marginellt högre beror sannolikt på en större utspridning av snurrorna så att man i praktiken alltid har har en liten gnutta vind någonstans, varvid man kan ta en större risk.

Man ska då veta att kolkraft är en mindre bra reglerkraft för vindkraft. Ett kolkraftverk i beredskapsmod bränner stora mängder olja för att snabbt kunna startas när det slutar blåsa. Vinsten för miljön är därför marginell.  Det är också därför som tyskar och danskar med mycket vindkraft är ute efter den svenska vattenkraften som reglerkraft.

Ovanstående siffror borde ge ett rimligt svar på varför vindkraft inte kan ersätta bas- och/eller reglerkraft. Intermittensen är hög och leveranserna av vindel är alldeles för opålitliga.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

FSL ordförande, Sune Sjöström, lämnar över ett brev till Stefan Löfven i Sundsvall den 1 maj


En del av våra plakat syns i bild i SVT:s sändning från Lövfens 1 majtal.

Drygt 15 minuter in i sändningen och därefter

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design