Sök
Nyhetsnotiser
SWEDBANK bygger solcellspark
2017-03-26 21:46

På en åker utanför Strängnäs bygger storbanken en solkraftpark som ska motsvara den totala elförsörjningen för elva av bankens kontor.

Pilotprojekt som kan bli fler

En fråga till centerriksdagsmannen Rickard Nordin
2017-03-24 18:09


Gäller Rickard Nordins svar från augusti 2015 fortfarande - att Centern står upp för det kommunala vindkraftsvetot?

FSL debattartikel

Vad är miljöpolitik?
2017-03-23 13:12

Bättre ekonomi är inte OK, när det sker på bekostnad av sina grannar.

Klok smålänning

Vaggeryd: Godkänner parken i sin helhet
2017-03-22 12:03

Berätta för oss hur ni tänker och vad ni har som underlag för beslutet. Kommer detta att påverka valet 2018?

Rimligt krav

"Det här är katastrof"
2017-03-20 23:59

Ska Gränö-politikerna utnyttja sin kommunala vetorätt? Kommer detta att påverka valet 2018?

I kommunalpolitikens händer

"Det är inte miljövänlig el, det är nonsens."
2017-03-20 08:56
Flera boende, föreningar och företagare efter kustvägen mellan Vallvik och Axmarbruk är starkt kritiska till att Bergvik Skog fått tillstånd att bygga 98 vindkraftverk i Ödmården.

Slutsnurrat i Kalmarsund
2017-03-20 01:18

Till sist har vindkraftjobbarna gjort något nyttigt......

Demontering

Ovanlig fladdermus hotas av vindkraftverk
2017-03-20 00:58

Olika utsatta arter av fladdermöss har hittats vid Rosendal utanför Hyllinge, i området för den planerade vindkraftparken.

Flera högriskarter

Förlorarna på vindkraftfiaskot
2017-03-15 09:30

De som kan få stå för notan för att städa upp efter denna satsning kan i många fall bli markägarna, som har det slutliga återställandeansvaret.

Subventionerna underminerat lönsamheten

Vindkrraftsbolagen stoppade larmrapport
2017-03-14 14:23

Efter påtryckningar stoppades en forskarrapport som kan hota vindkraften i Norrland. Forskare har nämligen visat att vindkraften påverkar rennäringen negativt.

Rena dynamiten

Svartvallsberget fortsätter att bullra
2017-03-13 23:02

Två bullermätningar har gjorts under hösten, men tillverkaren har ännu inte hittat vad som orsakar de förhöjda ljudnivåerna.

Förhöjda källjudsnivåer


Konstgjord ö för vindkraft
2017-03-13 22:42

En sex kvadratkilometer stor konstgjord ö på Doggers Bank mitt i Nordsjön kan bli en ny knutpunkt för el från vindkraftparker från Danmark, Tyskland och Holland.

Bortom horisonten

Gör om gör rätt
2017-03-13 22:32

Ett taktiskt drag för att kunna fortsätta att driva igenom exploateringstillstånd utanför en korrekt demokratisk process

Tragikomiskt

Folkelig vindmøllemodstand bekymrer ikke energipolitikere
2017-03-13 20:12

Inden for de seneste par uger har to kommuner droppet al planlagt vindmølleudbygning. Årsag: folkelig modstand i kommunerne.

Modstand i komunerne

Nya vindkraftsförsök av Billyvind i Markaryd
2017-03-11 15:07

Markaryds kommun vill ha in skriftliga synpunkter på Billyvinds byggplaner i Sånnamad senast den 13 mars.

Bråttom

Kallelse och dagordning, årsmöte FSL, den 25 mars 2017

Föreningen Svenskt Landskapsskydd FSL kallar härmed till årsmöte lördag den 25 mars kl. 13. Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Rum K1, Plan 3,  Vaksala Torg, Uppsala. (Gångavstånd från Uppsala Central, gå under spåren, därefter 200 meter till vänster.)

Efter årsmötesförhandlingarna följer en kort information om hur läget är i frågan kring vindkraftsutbyggnaden och elcertifikatsystemet, en fråga som i nuläget är turbulent. Vi vill även utbyta erfarenheter inom andra vindkraftfrågor , och uppdatera oss om dagens status, och vad vi tänker om föreningen och framtiden.  

Anmälan ska - för att erhålla rösträtt - ha inkommit senast lördag den 11 mars. Anmälan till ake.gustavsson@landskapsskydd.se, eller per telefon  0702 - 12 93 12.

Kaffe och enklare förtäring serveras under efttermiddagen, förslagsvis mellan årsmötesförhandlingarna och övrig information/diskussion.

Dagordning enligt stadgarna vid årsmötet

 1. Mötets öppnande.

 2. Val av årsmötets ordförande och sekreterare.

 3. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

 4. Fastställande av dagordning.

 5. Val av två protokolljusterare som tillsammans med ordföranden justerar dagens protokoll. De två protokolljusterarna är tillika rösträknare.      

 6. Fastställande av röstlängd.

 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det gångna året.

 8. Föredragning av resultat- och balansräkning för det gångna året.

 9. Revisorernas berättelse.

 10. Beslut rörande ansvarsfrihet för FSL:s styrelse för det gångna året.

 11. Val av en styrelseordförande på ett år.

 12. Val av övriga styrelseledamöter.

 13. Val av minst två suppleanter.

 14. Val av två revisorer samt en ersättare på ett år.

 15. Val av valberedning på ett år bestående av minst tre ledamöter varav en skall vara sammankallande.

 16. Fastställande av medlemsavgifter och arvoden.

 17. Behandling av motioner och styrelsens förslag.

 18. Årsmötets avslutning.

Välkomna !

Jan Hedman, ordförande FSL


Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Jan Hedman, ordförande FSL

Stöd oss - bli medlem


Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design