Sök
Nyhetsnotiser
Vindkraft och lokal demokrati (FSL debattartikel)
2017-11-15 15:44

Hos vindindustrin styr branschintresset, medan demokratiska värden är sekundära.

förnuftets röst från Göteborg
Regjeringen bör satse på havvind
2017-11-13 12:43

Norsk rapport föreslår att regeringen bör "legge frem en ambisiös nasjonal strategi for norsk deltakelse i det internasjonale havvindmarkedet med et spesielt fokus på lösninger for flytende havvindteknologi".

Norska havsvindplaner

Immunitet mot konkurs ?
2017-11-12 14:16

Feltimade och misslyckade investeringar ska enligt skribenten ha i praktiken immunitet mot konkurs. Höjd kvotkurva och särskild stödfond föreslås för vindkraften.

Varvspolitiken från 70-talet i repris ? Nils G Åsling återuppstånden ?

Varvspolitiken i repris ?

Bevara kommunernas självbestämmande och vetorätt !
2017-11-12 12:44

Den kommunala vetorättens vara eller icke vara är ute på remiss. Den går sammanfattningsvis ut på att kommunernas vetorätt om vindkraft ska bort och att staten ska bestämma mer. Det skulle bli förödande, skriver KD:s gruppledare i Kristianstad.

Kommunalt självstyre hotas

Tomas Kåberger stöder vindkraft-vetot
2017-10-31 23:42

"Demokratisk kontroll är viktigare än vindkraft" skriver Tomas Kåberger i Göteborgsupplagan av tidningen ETC. Kåberger är professor vid Chalmers, prominent vindkraftförespråkare, och vanligen meningsmotståndare till FSL. Se FSL:s Facebooksida, som du når via kolumnen till höger.


Vi ska bara väck härifrån
2017-10-28 12:58

Danska familjen Fogtman har begåvats med två 149 meter höga vindkraftverk på 600 meters avstånd. Det låter som ett lågt flygande flygplan. Barnen sover inte ordentligt. En mäklare har nu värderat huset till 700.000 DK, att jämföra med den tidigare värderingen på 1,8 miljoner DK.

drabbade av vindkraft


Förnyelsebara energin kan komma att offras
2017-10-26 17:31

Kärnkraften blir den första energilyxen som offras. Sinande subventioner till kärnkraften är samma sak som att den försvinner. Det andra offret kan bli den förnyelsebara energin. Den förnybara energin är inte väsentlig för den globala ekonomin.

Inte väsentlig

Svensk Vindenergi förväntar sig att vindkraftproduktionen ökar
2017-10-12 23:41

Tack vare att vindkraften nu har blivit så billig och de långsiktiga spelreglerna är tydliga, har investeringstakten återigen ökat, enligt VD för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi optimistisk

Statskraft Södra Vindkraft drar ner verksamheten
2017-10-12 23:25

Statskraft Södra Vindkraft avbryter tio av sina elva projekt, pga att lönsamheten i dessa inte är tillräckligt attraktiv. Projekten ska nu säljas alternativt avvecklas.

Olönsamt

Föreningar tar strid mot vindkraft
2017-10-12 23:05

Fågelinventeringen som utförts på uppdrag av vindkraftsbolaget är undermålig enligt klagandena. Det är ett problem att det är exploatören som upphandlar ornitolog-konsulten.

Rikt fågelliv hotas


Striden mellan fossilt och förnyelsebart
2017-10-12 22:47

Resonerande artikel om fossila bränslen vs. förnyelsebar energi.

Dynamiken mellan fossilt och förnyelsebartKommunerna omyndigförklaras
2017-10-12 22:36

Tänk om, börja om från början. Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor. Vindkraft håller inte för ett enda av dessa krav.

Tänk om

Svensk Vindkraftförening pessimistisk
2017-10-12 22:08

Elcertifikatsystemets uppbyggnad ger inte förtroende för långsiktiga affärer. Internationella investerare tittar på Sverige, men frågan är bara hur lång tid det tar innan de uppdagar att kalkylerna inte kommer att gå ihop, enligt Vindkraftföreningen.

Förödande för investerarna


Klokt beslut av centerstämman (FSL debattartikel)
2017-10-10 15:09

Inte ens för gamla bondeförbundare är det lätt att sitta på två hästar samtidigt. På partistämman gick Centern i närkamp med en inneboende motsättning - den kommunala vetorätten i vindkraftfrågor.

Självstyret prioriteras

Centern förefaller rädda det kommunala vindkraftvetot
2017-10-04 11:21

I söndags beslutade Centerns stämma att säga nej till kravet att ta bort det kommunala vetot. I riksdagen blir då 190 mandat för vetots bevarande (M, C, L, Kd samt Sd), medan 159 emot (S, Mp och V) om alla följer partilinjen. Nu följer proposition och förhandlande. Centern håller fast vid lokalt självstyre.


Närodlat

Årsmötet 2012
 
 
 
 
Föreningen Svenskt Landskapsskydds årsmöte 2012 genomfördes i Lillhärdal (söder om Sveg) i Härjedalen. Deltog gjorde medlemmar från Jämtland i norr till Skåne i söder. Värdar för årets årsmöte var vår lokalförening, Föreningen för småskalig vindkraft i Lillhärdal.
 
FFSV är en stor och framgångsrik förening inom FSL som också har bidragit med många erfarenheter till föreningsarbetet.
 
Årsmötet genomfördes i Folkets hus. Vädret var för dagen inte det allra bästa men stämningen och flera glada återseenden uppvägde lätt gråmulet regn. Årsmötet genomfördes planenligt, sittande styrelse erhöll ansvarsfrihet och ny styrelse valdes varefter diskussion om strategier och framtid följde. Landskapsskydds snabba utveckling under de senaste två åren ställer nya och intressanta krav på föreningen och på föreningens verksamhet.
 
Föreningen Svenskt Landskapsskydd ser fram mot ett nytt år med nya utmaningar och förhoppningsvis en fortsatt snabb tillväxt under ledning av en kompetent styrelse med många nya ideér. Ordförande Sune Sjöström tackade slutligen FFSV för värdskapet och mötet för det förtroende han fått att leda FSL. Hans många och skiftande erfarenheter från arbetet i den egna föreningen Livskvalitet i Offerdal borgar för både kompetens och ledarskap i den nya rollen.
 
Dagen avslutades för de som så önskade med en utmärkt middag på Gustavs restaurang i Lillhärdal. Champions League på storbilds-TV gjorde att kvällen blev livlig. Kanske bidrog en och annan öl också. Stort tack till Lillhärdal från alla oss som deltog.
 

                       

Del av styrelsen. Från vänster: Sune Sjöström, Marie Andersson, Peter Skeel Hjorth och Göran Holm
 
 
 
Ny styrelse för Föreningen Svenskt Landskapsskydd 2012-2013
 
Sune Sjöström, Ordförande
Anna Lena Nordin, Kassör
 
Marie Andersson, ledamot
Peter Skeel Hjorth, ledamot
Göran Holm, ledamot
Ove Björklund, ledamot
 
Lars Jepsson, suppleant
Ragnhild Sjöström, suppleant

 

 

 

 

Några bilder från resan till Lillhärdal - eller hundra mil, ett årsmöte och en middag på ett och ett halvt dygn

 

Skog och tjärnar.

 

Avstickare till dammen i Trängslet för att inspektera vattenkraften

 

Inte mycket i dammen

 

Precis vad jag trodde, reglerkraften verkar redan vara förbrukad

 

Jag avråder dock bestämt från vägen Älvdalen - Lillhärdal. Ser bra ut i teorin, men tyvärr avbröts glädjen av ett par mil vägarbeten med grovkornig grusväg. Maxhastighet 40 km/h.

 

Parkerad utanför stugan i Lillhärdal. Mycket koldioxidutsläpp blev det, men inga stenskott som tur var.

 

Kommentarer

blog comments powered by Disqus
Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Bankgiro Swish

Jan Hedman, ordförande FSL
Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design