Sök
Nyhetsnotiser
Hur objektiv blir den här "forskningen"?
2015-10-13 09:55

En forskargrupp vid Högskolan i Gävle ska utveckla modeller för att använda som beslutsstöd vid bedömning av samhällsnyttan med vindkraftsetableringar.

Projektet finansieras inom ramen för kunskapsprogrammet Vindval, som är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.


Har vi hört det förr?
2015-10-13 09:52

Självklart kommer inte Linköpings vindkraftverk stå i den egna kommunen....

Corren

Ännu en kommun som vill slösa skattepengar på vindkraft
2015-10-13 09:46
Kan inte 100 miljoner användas till något vettigare?

Westgöta fjällar
2015-10-13 09:37

Här kommer Länsstyrelsens KUNGÖRELSE. Hjälp gärna till att sprida den och kom ihåg att Länsstyrelsen vill ha dina synpunkter senast den 23 oktober 2015. Ange diarienummer: 551-42517-2013.


För mer information om föreningen

Norge: Inga pengar till vind?
2015-10-12 19:20
WWF i Norge är misslynta över att staten inte satsar mer pengar på vindkraft. Kan det vara så att Norge insett vilka kostnader det skulle medföra?

Hur går det med förhandlingarna inom det norsk-svenska samarbetet inom elcertifikathandeln?
We are victims of industrial wind
2015-10-12 16:06
Tigger ännu mera pengar
2015-10-12 16:04

Vindindustrin tigger mer pengar till havsbaserad vindkraft, därför att den är dyrare.

Till beslutsfattare och politiker i Sollefteå och Ragunda kommun
2015-10-12 16:02

Detta brev har skickats till alla beslutsfattare och politiker i Sollefteå kommun men bara ett fåtal har hitintills svarat. Avsändaren ber om hjälp att stoppa ett planerat vindkraftprojekt i Finnåberget utanför Helgum i Sollefteå kommun.

Ny process sänker priset på solceller
2015-10-12 07:53

Tyska forskare sparar hälften av kislet i solcellsfabriken. Ett nytt företag ska ta billigare solceller till marknaden.


Billig el i vinter
2015-10-12 04:16
På tre års tid finns det inga tecken på att priserna ska öka, säger man från Vattenfall.

Baylan söker svar på ­energifrågor i Berlin
2015-10-12 04:06
En slutsats var att solceller och vindkraft blivit billiga och konkurrenskraftiga.

Då borde det vara onödigt att höja kvoten, eller hur?
Världsarv väger tyngre än vindkraft
2015-10-11 15:04
Världsarvet i Falun väger tyngre än vindkraften i Sundborn. Det anser länsstyrelsen i ett yttrande till regeringen.

Delseger för vindkraftsmotståndare
2015-10-11 03:47
Föreningen Rädda Hallandskusten får rätt att överklaga enligt MD.

De vill ha raka svar nu
2015-10-10 17:33
34 sakägare: ”Vi har i 1,5 års tid levt i ovisshet”
Vindkraftverken går minus för Falu Energi och Vatten
2015-10-10 16:17
Apropå klimatmötet ...
2015-10-10 09:37
Nordirland vill också minska subventionerna till vindkraft
2015-10-10 08:18
Den konservativa regeringen i England minskar kraftigt på subventionerna från 2016. Nordirland tittar nu på att följa deras exempel.

Den efterfrågade sidan hittades inte.

Sidan du sökte hittades inte. Använd sökrutan till vänster för att söka eller bläddra i artikelarkivet.

Information


Försvara naturen - bli medlem i FSL !

Allt fler börjar inse att det föreligger en växande konflikt mellan människor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd.Vindkraft-verk kan aldrig smälta in i naturen, och de berövar naturen dess skönhet.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvarar miljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhet går ut på.

Stöd oss - bli medlemInspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 Ansökan återkallad

Skriv under
med ditt namn

Skriv under och delta i protesten mot vindkraftens utbyggnad.

Skriv under>>Skicka ett mail till Energikommissionen

Energikommissionen ska besluta om hur energimixen ska se ut efter 2020 och bidragen till det.Genom ditt mail/brev berättar du för politikerna i energikommissionen om baksidan av vindkraftsexploateringen.

Läs mer>>Skicka ett mail till
ansvariga ministrar

Skicka ett mail eller brev till energiministern  och miljöministern och tala om att vindkraften är ett stort problempå landsbygden. Vindkraften ska inte ha fördelar framför andra energislag och måste få hårdare buller och skuggkrav.

Läs mer>>Ordf lämnar över FSL:s krav till Löfven 1 maj

Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design