Sök
Nyhetsnotiser
Konflikt i gröna burken
2017-04-28 21:51

Tidningen ETC myntar uttrycket MP-wash. I praktiken är det MP som räddar den svenska kärnkraften, enligt ETC.

Inget snällt parti


Överskotten ökar
2017-04-27 13:02

Medan Sverige vill bygga sina nya 18 TWh, bygger Finland sina stora kärnkraftverk. Detta trots att det nordiska kraftöverskottet stadigt ökar. Införandet av okordinerade nationella regelverk är det säkraste sättet att ödelägga vår gemensamma marknad, summerar Energi Norge.

Norden storknar

Vi samer kömpar för vår existens
2017-04-26 22:58

Renskötaren Jörgen Sundberg ser hur den mark som hans skogssameby brukar blir mindre och mindre. Gruvorna är många och nu tar vindkraftverken upp allt mer mark och delar upp renarnas betesmark.

Allt mindre mark

Vad har naturödeläggande vindkraft lärt oss?
2017-04-26 20:36

I samband med March for Science den 22 april talade forskningsministern om vikten av att de demokratiska partierna stöttar vetenskapen. I syfte att motverka faktaresistensen vad gäller vindkraftfrågor, vill vi här uppmärksamma denna text av professorn i natur- og miljøvern Sigmund Hågvar från Oslo Universitet.

naturödeläggande vindkraft

Högre vindkraftverk i väst
2017-04-26 10:41

"Högre miljöutbyte" är ett begrepp som vi sannolikt kommer att få höra mer av från den floskeltäta vindkraftvärlden.

högre och högre

Norge kan spise av Sveriges 18 TWh
2017-04-25 12:00

Norge har vunnet helt gjennom i forhandlingene, enligt Europower. I Norge ønsker vi ikke gå videre med subsidier siden vi har den energimixen vi har. Sverige skal fase ut kjernekraften, og ønsker derfor å gå videre med ordningen, säger olje- og energiminister Søviknes.

Försöker någon luras?

Norske utbyggere kan bygge allt de orker
2017-04-25 11:54

Det att det kan bygges fritt i Norge mens Sverige må betale, betyr det att de svenske politikerne har måtte gi etter i forhandlingene? Helt klart, svaret er ja.

Sverige betalar
Bort med statsstöd till förnyelsebar energi
2017-04-25 10:33

Sänd vindkraftverken bort från kusterna och så långt till havs, att de varken griper in i landskapet eller kräver statsstöd. Det finns i energipolitiken all möjlig grund att definitivt göra upp med stödvanvettet och den ensidiga favoriseringen av vindenergi (Jyllands-Posten)

Paradigmskifte

Oklar framtid för lokal vindkraft i Malmö
2017-04-24 23:04

Erfarenhetsmässigt är det svårt att placera vindkraftverk i Malmö, i huvudsak beroende på störningar från vindkraftverken. I Malmö finns det potential för solceller på tak, bullervallar med mera menar Tekniska Nämnden.

potential för solceller

Förnybart och kärnkraft får stabila villkor enligt Baylan
2017-04-24 00:23

Både producenter av förnybart och kärnkraft får stabilare förutsättningar, enligt Baylan. Det är den största utbyggnad som regering och riksdag någonsin har haft att ta ställning till, säger energiministern. FSL:s slutsats är att elöverskottet ökar och elpriserna därmed fortsätter vara låga under överskådlig tid. Många vindkraftbolag går på knäna - väntar en strukturrationalisering inom vindkraftbranschen?

"saknar motstycke"

Lokalt intresse för solenergi växer
2017-04-23 23:37

Nu är det möjligt för allmänheten i Vimmerby att vara med och skapa lokalproducerad solel.

Från landsbygd till stad

Svensk Vindkraftförenings kommentar till elcert-propositionen
2017-04-21 21:15

Den 19 april har regeringen lämnat över en proposition om det framtida elcertifikatsystemet. Se Svensk Vindkraftförenings kommentar.

Svensk Vindkraftförening

Svensk Vindenergis kommentar till elcert-propositionen
2017-04-21 21:03

Den 19 april har regeringen lämnat över en proposition om det framtida elcertifikatsystemet. Se Svensk Vindenergis kommentar.

Sv. Vindenergis kommentar

Ny fas inom offshore vindkraft var "Alternative News"
2017-04-21 20:27

Danska Dong Energy har upphandlats i en tysk auktion avseende havsvind. Anbudet baseras på marknadselpriser. Leverantören befrias emellertid från de mycket tunga nät- och anslutningskostnaderna, och utvinningen sker nära en av Dongs existerande källor, med nyttjande av redan befintliga hubbar. Artikeln i Financial Times har rubriken: “Dong Energy breaks subsidy link with new offshore wind farms“, och kan googlas fram på den titeln.

Arbetsmiljöverket granskar säkerhet
2017-04-20 16:16

Arbetsmiljöverket granskar säkerheten och arbetsmiljön i vindkraftverk. Arbetsmiljöverket har besökt 23 vindkraftverk från 12 olika tillverkare mellan december 2015 och maj 2016. När verken tas i drift ska de europeiska hälso- och säkerhetskraven i maskindirektivet vara uppfyllda.

pågår fortlöpande

Information

Försvara naturen - bli medlem iFSL

Det föreligger en växande konflikt mellanmänniskor och vindkraft, och mellan vindkraft och naturskydd. Vindkraftverk kan aldrig smälta in i naturen. De berövar naturen dess skönhet,samtidigt som deutarmar bestånden av såväl rovfåglar som skogsfågel.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd försvararmiljön och de obrutna horisonterna. På dessa sidor kan du se vad vår verksamhetgår ut på .Stöd oss! Våra intäkter går i sin helhet till omkostnader, främstresekostnader. Vi kanaldrig konkurrera med vindkraftindustrin vad gällerekonomiska resurser, men vi förlitar oss på styrkan i vårt budskap. Sverigesnatur är värd att försvara, och ditt bidrag är viktigt.

Jan Hedman, ordförande FSL

Stöd oss - bli medlem


Årsberättelse 2015

 

Läs om verksamheten 2015 här


Skrivelser om bristande regelverk mot vindkraftsbuller

 

Läs Björklunds skrivelser


 

Hänsynslös vindkrafts-utbyggnad dödar tjädern

Tjäder kommittén och tjäderobservatörernas omfattande undersökning visar de negativa effekter vindkraften lett till förtjäder populationen

Läs mer på deras hemsida under Vindkraft i vänsterkolumnen

 
 

Inspirationsartikel för att stoppa vindkraftsetableringar

 

Ansökan återkallad


           
Twingly Blog Search link:http://www.landskapsskydd.se/ sort:published Inlänkar 3
Design och teknisk lösning Vema Interactive Design